Norgesfiendtlig avis i sosialistinfisert by tilbyr falske narrativer

Uskjønn forening av gode muslimer og dårlige nordmenn

Trondheimstanden skaper oppmerksomhet om alt utenom islamproblemet

Norgesfiendtlig avis i sosialistinfisert by tilbyr falske narrativer

Det er ikke tilfeldig hvordan medienisser og svikerpolitikere velger å omtale vår menneskerettsaktivisme. De begår verbalakrobatikk, assosiasjonslek og forsettlig faktaflukt i den hensikt å dyrke falske narrativer samtidig som de fryktsomt forsøker å feie livsviktig informasjon under multikulturteppet.  

Adresseavisa omtaler SIAN sin forestående stand i Trondheim 17. juli med en vinkling som viser at byen sårt trenger folkeopplysning.

Saken har fått en viss oppmerksomhet også i Nettavisen og VG.

SIAN omtales som «muslimfiendtlig» til tross for at vi snakker om islam, ikke muslimer som gruppe. Dette er en standard retorisk øvelse fra venstreblivne mediefolk som mangler saklige argumenter som kan overbevise den tenkende leser.

I et uhyre tynt forsøk på å skandalisere og stigmatiser SIAN, kobler avisa vår folkeopplysningsstand opp mot 22. juli som ifølge kalenderen inntreffer fem dager etter at vi har reist fra byen.

Ordfører Røde Rita er sikker på at dette gjør vi med vilje fordi vi er slemme:

«Dette er bare helt usmakelig og provoserende! Jeg tenker på de etterlatte etter 22. juli-terroren. De skal ha en markering noen få dager etterpå og burde vært spart for dette. Det er trist at Sian velger å legge det tett opp mot 22. juli. Jeg tror dessverre at det er bevisst - for det finnes så mange andre helger i sommer der de kunne gjennomført markeringen sin».

Dersom Røde Rita ikke hadde vært så navlebeskuende, kunne hun sjekket standskalenderen vår, og konstatert at SIAN har drøssevis med tilsvarende arrangementer strødd utover sesongen, og at turnéen som inkluderer Trondheim åpenbart ikke er lagt til en dato som ikke er 22. juli med det formål å fornærme sosialister den 22. juli.

Når Røde Rita hevder at SIAN er ute etter å skape bråk er det mer nærliggende å anta at det er hun og hennes medskyldige som har vært ute etter å skape bråk. De har jo forsettlig importert en voldelig machokultur fundamentert på intoleranse mot Vesten, våre frihetsverdier og vår blotte eksistens. Volds- og voldtektsstatistikkene i Trondheim og resten av landet er uhyggelig lesning etter at sosialistenes islamimport startet.

Hvis hun tror at de uintegrerbare gjestene hater henne noe mindre enn meg, kan jeg tilby et gratis lynkurs i islam.

Islam er en dødskult som hjemler vold, voldtekt, plyndring og drap på ikkemuslimer. Islamimport ødelegger sammenhengskraft, avskaffer tillitssamfunn og de som bor der. Men det er visstnok SIAN som er problemet, fordi vi dytter fingeren inn i den ekle islamverkebyllen som Arbeiderpartiet har et stort ansvar for at er plassert på samfunnets rumpe.

Muslimvold og annen islamsk atferd er islam sin skyld. SIAN er et voldsoffer i likhet med stadig flere nordmenn. Å klandre offeret for tilstanden politikerne har påført samfunnet, er en unorsk og nedrig tilnærming.

Islam går ikke over. Islam må bekjempes. Sosialistene i Trondheim er ikke hjelpsomme i så måte.

Når det gjelder datoen 22. juli sitérer journalisten meg korrekt:

«22. juli er en dag vi skal respektere, den tilhører ofrene og deres pårørende. Resten av året er det naturlig å informere om islamproblemet, siden det er den største trusselen mot Norge siden svartedauden».

 Røde Rita hevder at:

«22. juli handler om enkeltindividets menneskeretter uansett tro, farge, legning og så videre. Sian har ikke monopol på å snakke om menneskerettigheter. Tvert imot vil de frata mennesker grunnleggende menneskerettigheter. Det er trist, rett og slett, at de sorterer mennesker ut fra hvilke tros og livssyn de tilhører».

Svaret  på hva 22. juli handler om beror på om man lar terroristen eller representanten for det terroristvennlige sosialistpartiet definere virkeligheten. (I rettferdighetens navn må det her anføres at Høyre er like terroristvennlig).

Menneskerettigheter er et konsept som islam avviser. Akkurat det faktum bør bekymre Røde Rita, dersom hun har reell omsorg for velgerne.

I manifestet trekker Breivik frem udiskutable fakta knyttet til islam og menneskerettigheter:

«Islam is an evil, retarded and supremacist death-cult that refuses to afford women and unbelievers respect and the most basic of human rights because Islam advocates violence to force submission to Allah»

og

«The spokesman for Islam in the Western world knows how to play the game. They know how to present their cause in a way that is not only regarded as acceptable by the society mainstream but also reasonable and just. They will appeal to democratic institutions and their human rights in the full knowledge that given the power to do so, they will abolish those institutions and deny those rights to others. Sahih Al-Bukhari – Vol 7, Bk 67, Hadith 427 “By Allah, and Allah willing, if I take an oath and later find something else that is better than that, then I do what is better and expiate my oath”.»

Som vi ser, forstår Breivik virkeligheten bedre enn Røde Rita. Han er faktabasert. At han også er en terrorist og massemorder endrer ikke på at han har en bedre fakta- og situasjonsforståelse enn sosialisten.

I motsetning til plapreklassen av hypermoralister, liker SIAN å være faktabaserte. Det er jo hatet mot fakta som et moment i beslutningsprosesser, som kjennetegner de kulturmarxister som arbeider for mer islamisering av Norge samt andre samfunnsoppløsende politiske kampsaker.  

At Røde Rita ikke berører det faktum at islam ikke tilbyr menneskerettigheter til hverken muslimer eller ikkemuslimer, beviser at hun enten er komplett udugelig eller feig og ryggradsløs. Eller begge deler.

SIAN sorterer ikke folk etter tro. Vi avviser sharia som er et konkurrerende politisk instrument for samfunnsstyring, og som krever å regulere livet til både muslim og ikkemuslim. Den slags dritt skal vi ikke ha i Norge. De gjestene som vil følge sharia må gjøre det der de hører til, ikke her i Norge.

Jeg har drøftet menneskerettigheter og adgang til å relokalisere shariatilbøyelige til opprinnelsesland, her. Et viktig moment i så måte er at shariatilbøyelighet er ond menneskefiendtlig politikk. Det er ikke beskyttet av religionsfrihet. Alle samfunn har rett til å beskytte seg mot onde politiske krefter enten de er hjemmeavlet eller tilvandret.

Nå venter vi spent på Adresseavisa sin oppfølgingsartikkel, der de konfronterer sosialistene som hisset til krig mot demokratiet, og de uintegrerbare barbarene som deltok i krigen mot demokratiet forrige gang SIAN besøkte byen.