Politiet forbyr demokrati på Stovner

Fiendtlig stridende har tvunget den invaderte statsmakten til retrett.

Oslopolitiet driver antistatlig virksomhet

Politiet forbyr demokrati på Stovner

Muslimene har sluttet å kaste molotovcoctail på Stovner politistasjon etter at politiledelsen underkastet seg og gikk i kompaniskap med inntrengerne.

At politiet i Oslo aktivt slutter seg til islams krig mot Norge er ingen overdrivelse. Realiteten er dokumenterbar. Ikke bare kapitulerer de i møte med invasjonsstyrkene, men atferden deres som aktiv stridende på inntrengernes side er påviselig i form av fysiske angrep på patrioter og en enorm innsats for å konstruere falske grunnlag for straffesaker i den hensikt å sperre oss inne bak lås og slå.

Tidligere var det skrivebordsmarxister som sto for politiets krig mot demokratiet. I år har også bedervede Norgesfiender blant operativt politi sluttet seg til nidingstjenestemennene som med løgn og svik prøver å avskaffe SIAN sin brysomme politiske virksomhet.

SIAN har de siste månedene brent koraner i Oslo som lovlig protest mot Oslo politikammer sin antistatlige krigføring mot demokratiet og SIAN.

Basert på politiets påviselige akselerasjonisme i 2022 er det ingen grunn til å tro at koranbrenningen vil opphøre med det første.

I stedet for å innordne seg lovverket har tvert imot politiet økt innsatsen i motsatt retning. Løgnproduksjon, falske anklager, utstedelse av frikort til muslimske og kommunistiske voldsutøvere, misbruk av rettsvesen og så videre. Dette er en pågående prosess så omfattende at jeg snart må kjøpe pc med større harddisk.

15. april gjennomførte vi en politisk markering ved Stovner politistasjon. Der ble vi angrepet av muslimer og politiet. Sistnevnte tvang oss inn i bilen og nektet oss å forlate stedet på en rask og trygg måte for å bringe situasjonen til opphør. Politiet holdt oss igjen slik at muslimene fikk tid til å samle en mobb på 50-100 sinte muslimske menn i alle aldre. Steinkasting, sparking med mer ble mulig å gjennomføre pga politiets i beste fall grenseløst stupide og naive tilnærming. En tjenestemann som tror at muslimer kan snakkes fra å oppføre seg islamsk er en trussel mot seg selv og samfunnet han er satt til å tjene.

Som respons på muslimenes eskalering av deres krig mot vertsnasjonen varslet vi ny koranbrenning på Stovner 22. april.

Oslo politikammer har nå meddelt SIAN at de har gitt opp å utøve sin lovpålagte plikt på Stovner. I strid med hva lovgiver uttaler, mener politiet at Norges lover ikke gjelder i den shariainfiserte enklaven. Politiet forbyr SIAN sin politiske markering fredag 22. april.

Politiets kapitulasjon for invasjonsstyrkene vil ikke påvirke vår varslede politiske aktivitet.  

Vegringen mot å utføre sin lovpålagte tjenesteplikt er naturligvis egnet til å bekrefte muslimenes oppfatning av det vantro politiet som svakt og ynkelig, ute av stand til å opprettholde de grunnleggende frihetsverdier og rettsprinsipper.

Dette har muslimene helt rett i. Da tenker jeg ikke bare på at Oslo politikammer selv begår grove ulovligheter mot SIAN, men også at distriktet over lang tid har unnlatt å benytte påkrevde virkemidler mot voldelige krigførende muslimer.

Oslo politikammer er en kriminell entreprise med formål å avskaffe ytringsfrihet og demokrati. Det er ikke noe som tyder på at de har en øvre grense for hvilke ulovligheter de er villige til å ty til.

Islams krig mot menneskeheten har pågått i Norge helt siden de første ulovlige migrantene trengte seg inn i landet vårt via danskebåten. Krigen har flere faser og det som skjer nå er 100% forutsigbart for alle med kompetanse på teologi og empiri. Politiet tilhører ikke sistnevnte kategori.

Koranbrenning vil bli gjennomført ved samtlige talearrangementer i Oslo politidistrikt denne sesongen. Koranen vil ikke bli brent i politidistrikter der politiet respekterer norsk lov (med mulig unntak for særtilfeller som for eksempel muslimterror).

Både varslede og ikke forhåndsvarslede koranbrenninger vil bli gjennomført i Oslo så lenge politidistriktet opprettholder sin krig mot demokratiet.

I motsetning til politiet betrakter jeg ikke noen soner i Oslo som unntatt fra norsk lovgivning. Jeg kompromisser ikke på min adgang til å drive lovlig politisk virksomhet.