Politikk og politikere

Tekst: | Publisert: tir 21.04.2009 kl. 20.51
Arbeiderpartiet holder fast ved den destruktive innvandringspolitikken
Bortsett fra litt småflikking og noen bagatellmessige antydninger om innstramninger hist og her i innvandrings- og asylpolitikken, kom det ingen signaler eller konkrete vedtak fra Arbeiderpartiets landsmøte som viser at delegatene har innsett situasjonens alvor. Det var ingen som snakket om islam som en totalitær politisk bevegelse, ingen var opptatt av islamiseringen og heller ikke vakte det bekymring at innvandringen av muslimer fortsatt er ute av kontroll.
Tekst: | Publisert: man 20.04.2009 kl. 12.21
På landsmøtet i neste måned avgjør Siv om FrP skal vinne stortingsvalget
Det blir Siv Jensens tale på landsmøtet i FrP i neste måned, samt om partiets talsmann i innvandrings- og asylpolitikken, Per Willy Amundsen, som avgjør om partiet skal oppleve et brakvalg i høst. Det skjer dersom disse to får massiv oppslutning. Dessverre innebærer programforslaget på dette området en utvanning av partiets politikk. Amundsen har bebudet at han vil ta til motmæle på landsmøtet.
Tekst: | Publisert: man 20.04.2009 kl. 10.50
Vil ikke utlevere dokumenter som SIAN har bedt om innsyn i!
Etter klage fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) til Sivilombudsmannen for forvaltningen, etter at Justisdepartementet nektet å utlevere dokumenter som vedrører interne drøftinger med muslimer, har ombudsmannen gang på gang bedt departementet om å få oversendt de aktuelle papirene, men uten resultat. Sivilombudsmannen må nemlig gå igjennom dokumentene for å se om SIAN bør kunne få innsyn.

Sider