Politikk og politikere

Tekst: | Publisert: ons 03.09.2008 kl. 12.00
Ordfører Sørensen hindrer islamkritikk
Ordføreren i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen, er for at Byhallen skal – slik det heter i utleiereglementet – ”fremme debatt i det offentlige rom og stimulere til åpenhet og demokrati”. Likevel avviser han debatt, åpenhet og demokrati når islam er på agendaen. Ordføreren vil heller ikke vite av at kommunens bygninger benyttes til ”angrep på en av de store religioner”. For dermed bifaller kommunen angrep på muslimer, byens egne innbyggere!

Sider