Politikk og politikere

Tekst: | Publisert: tir 16.09.2008 kl. 12.00
Hvorfor sier kommunen nei til leie av Byhallen for foreningen SIAN?
Interpellasjonen er adressert til Kristiansand kommune, ved ordfører Per Sigurd Sørensen. Hovedregelen for utleie av Byhallen er å finne i reglementet for lån av Byhallen der det heter i punkt 1: Byhallen er et tilbud til byens foreninger, organisasjoner og offentlige etater som ønsker å avholde offentlige møte i byen. Det legges vekt på at arrangementet i Byhallen skal fremme debatt i det offentlige rom og stimulere til åpenhet og demokrati.
Tekst: | Publisert: ons 03.09.2008 kl. 12.00
Ordfører Sørensen hindrer islamkritikk
Ordføreren i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen, er for at Byhallen skal – slik det heter i utleiereglementet – ”fremme debatt i det offentlige rom og stimulere til åpenhet og demokrati”. Likevel avviser han debatt, åpenhet og demokrati når islam er på agendaen. Ordføreren vil heller ikke vite av at kommunens bygninger benyttes til ”angrep på en av de store religioner”. For dermed bifaller kommunen angrep på muslimer, byens egne innbyggere!

Sider