Politikk og politikere

Tekst: | Publisert: tor 13.11.2008 kl. 09.51
Har Storberget noe å skjule?
Tre ganger har justisminister Knut Storberget invitert islamske innvandrerorganisasjoner til departementet for å drøfte problemer muslimer måtte ha. Den omfattende møtevirksomheten har foregått i dølgsmål. Ingen vet hvilke krav muslimene har fremsatt under ”forhandlingene” – ingen vet i hvilken utstrekning departementet har etterkommet kravene. Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) har mistanke om at her har foregått noe som bør komme fram i lyset.
Tekst: | Publisert: tor 30.10.2008 kl. 12.00
Frem i lyset med innvandrerkravene!
Hva sies og hva skrives når representanter fra tre innvandrerorganisasjoner sitter i møte sammen med justisminister Knut Storberget og hans medarbeidere? Hva krever muslimene? Det har vært tre slike møter på mindre enn ett år, men ikke ett ord har kommet ut til offentligheten. Vi vet at i forbindelse med Muhammedtegningene ble ytringsfriheten satt under press, men ellers er det hemmelighetskremmeri knyttet til denne møtevirksomheten.
Tekst: | Publisert: man 06.10.2008 kl. 12.00
En ordfører som ikke tør å ta islamdebatten
Den islamvennlige ordføreren i Kristiansand Per Sigurd Sørensen får så hatten passer og ørene flagrer på Debattsentralen hos Aftenposten.

Sider