SIAN og aktiviteter

Tekst: | Publisert: ons 17.03.2010 kl. 21.02
Hun vet det meste om islam i hverdagen
Alle som kjenner Koranen, islamske skrifter og situasjonen i de islamske stater, vet litt om det som foregår. Men folk flest her i landet blir pepret med en ensidig fremstilling av Israels angivelige uforsonlige holdning i fredsprosessen. Men til og med norske redaktører fikk et sjokk da en reportasje kom i NRK med et lite gløtt av sannhet omkring jødeforfølgelsen i Sverige – og underforstått – også i Norge.
Tekst: | Publisert: lør 13.03.2010 kl. 23.20
Et fremgangsrikt organisasjonsår
Jeg vil gratulere SIAN generelt – og styret spesielt – med et fremgangsrikt organisasjonsår. Som nevnt i årsberetningen har SIAN markert seg i det offentlige rom gjennom tre stands på Egertorget i Oslo. Selv om vi dessverre ble forhindret i å gjennomføre arrangementene på ønskelig vis, så er jeg overbevist om at vi har vunnet både oppmerksomhet og sympati for vår sak. Antallet nyinnmeldinger i etterkant av arrangementene viser dette.
Tekst: | Publisert: man 08.03.2010 kl. 21.21
SIAN satser på et spennende årsmøte lørdag
Det blir spennende debatt på årsmøtet til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som avvikles i Oslo lørdag 13. mars. Både i årsmeldingen og ved egne saksforelegg får årsmøtedeltakerne anledning til å diskutere beskyldninger om rasisme som SIAN er blitt utsatt for. Videre kommer opp som egen sak spørsmålet om forbud mot hijab, niqab og burka. Dessuten vil problemene omkring SIANs demonstrasjoner på Egertorget i Oslo bli debattert.

Sider