SIAN og aktiviteter

Tekst: | Publisert: tor 25.06.2009 kl. 09.26
Er politiet stolt av det som skjedde på Egertorget?
Den kjente motstandsmannen gjennom mange år, Norvald Aasen, har i et brev til Arne Johannessen i Politiets fellesforbund og Ingelin Killengreen i Politidirektoratet, tatt sterkt avstand fra det som skjedde på Egertorget 13. juni. Politiet får kraftig kritikk for manglende håndfast opptreden. Med tillatelse fra brevets forfatter gjengis skrivet i sin helhet: Til Arne Johannesen, Politiets fellesforbund, Storgt. 32, 0184 Oslo
Tekst: | Publisert: fre 19.06.2009 kl. 12.11
SIAN ber om møte med justisministeren
På bakgrunn av det som skjedde på Egertorget 22. mai og 13. juni, har SIAN bedt om å få møte justisminister Knut Storberget. Hensikten er å drøfte hva som kan gjøres for at ytringsfriheten kan sikres på gateplan i Oslo. Som de fleste kjenner til hadde SIAN innhentet tillatelse til å avholde lovlige demonstrasjoner der man ville bekjentgjøre SIANs budskap, men begge ganger – dels under dramatiske forhold – ble organisasjonen hindret i å ytre seg.
Tekst: | Publisert: man 15.06.2009 kl. 10.16
SIANs folk ble stuet inn i politibilen og kjørt bort – mens islams frontsoldater triumferte på Egertorget
De slo, de skrek, de stjal og ødela standmateriell – de brukte grov vold – den islaminspirerte horden som herjet i Karl Johans gate lørdag 13. juni – og som tok helt makten fra politiet. Lovens håndhevere måte konsentrerte seg om å sikre liv og helse til SIANs medlemmer – som skulle avholde stand på Egertorget.

Sider