SIAN stand på Hønefoss

Islamproblemet brer om seg ikke bare ved nyetablering og utvidelse av eksisterende enklaver i storbyene. Småbyer og bygder kjenner i økende grad på effekten av islamimporten. Etter ni års drift på transittmottaket har Hønefoss følt på berikelsen. SIAN bidrar med informasjon om teologi og empiri som forklarer fenomenet «islamsk adferd».

Tid: 
lørdag 21. september 2019 kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted: 
Søndre torg, Hønefoss
Kontakt: