Allahs barnesoldater på Hamar

Allahs barnesoldater på Hamar

Allahs røde faner vaier over Hamar. AUF følger opp Nygaardsvolds landssvik

Allahs barnesoldater på Hamar

Sosialistiske tåper kjemper Allahs sak mot sitt eget fedreland

Mona Solvang lekser opp om Muhammeds bedervede karakter

SIANs flerkulturelle panel sier nei til rasisme, nazisme og islam. Foto: h-a.no

 

SIAN hadde stand på Hamar 7. mai, der både lokale og tilreisende SIAN sympatisører gjorde en god innsats. Vi fremførte taler om islams fravær av fortreffeligheter.

Det obligatoriske innslaget av kunnskapsløs rød ungdom var selvfølgelig til stede. Hamarungdommen oppførte seg mer dannet enn klientellet fra Blitzhuset pleier å gjøre, men med den samme fraværet av påviselig evne til refleksjon over innholdet i det vi fremførte. Heller ikke AUFerne hadde folkeskikk til å holde fred mens andre snakker. Vårt eminente lydanlegg gjorde imidlertid at dette ikke ble et problem for tilhørerne.    

«Ingen rasister i våre gater» hoiet de fremmøtte AUFere. Parolen er den samme enten islamforkjemperne bærer AUF fanen, SOS Rasismes banner eller Blitzhusets palestinaskjerf. Røderadden fremfører det kjedsommelige mantraet som deres politiske kommisærer har indoktrinert dem. De har et uhyre begrenset sortiment av argumenter på lager.

At gatene slettes ikke tilhører dem, men folket, er en annen sak.

På Hamar har man erfaring med islam og rasisme fra før. Khalid Haji Ahmed fra Arbeiderpartiet – sammen med flere AUFere viste seg for fire år siden som gode muslimer og gode islamtilhengere; det vil si rasister og jødehatere. Det er ikke noe særegent.

Det er derfor ganske absurd å observere at de samme sosialistiske menneskehaterne agiterer mot SIAN sin menneskevennlige politikk.

Dette er sosialistisk dobbeltmoral på sitt ypperste; Rasisme er uproblematisk så lenge den rammer andre enn den onde ideologien som sosialistene har tatt til partner for å klamre seg til maktposisjoner i ennå en generasjon eller to, før islam fullstendig tar over.

For oppegående anstendige mennesker er det derimot helt uhørt at representanter for den påviselig rasistiske og jødehatende organisasjonen AUF skal okkupere bybildet med sin kamp for islam. Det er skammelig. Hvor var foreldrene til disse raddene? Vet de hva ungene deres holder på med?

En av våre talere på Hamar var politisk flyktning fra den Islamske Republikken Iran. For første gang under arrangementet var detnesten fullstendig stillhet under fremføring av talen. Ville radden klare å la være å beskylde iraneren for rasisme når han talte mot islams ondskap? Nei, mot slutten av talen satte de i gang igjen, med «ingen rasister i våre gater».

Islams ofre får ikke en gang lov til å advare islams fremtidige ofre mot islam! Det er visstnok rasistisk - mener de ignorante islamforkjemperne, fremtidens arbeiderpartister.

 

Jødehatet og rasismen som muslimene og AUF bærer på og tidvis fremfører offentlig er ikke overraskende. Det er helt normale muslimske holdninger. Allah hater jøder og kristne. Muhammed hater jøder og kristne. Selvfølgelig gjør gode muslimer akkurat det samme. Den muslimske hjernevasken har ofte ødelagt muslimenes evne til fri tenkning mens de var unge. Gode muslimer er ikke i stand til kritisk tenkning. Medmennesklighet finnes som kjent ikke i islam. Gode muslimer kan derfor heller ikke utvise medmennesklighet mot ikkemuslimer. Allah forbyr slikt, og derfor avlæres disse egenskapene i den muslimske oppveksten. Med tvang, vold og koranvers. Gode muslimers bedervede personlighet skyldes at islam har ødelagt hjernen deres.  Det kan synes som om AUFerne også har vært utsatt for en lignende behandling.

Kompetansenivået hos de fremmøtte sosialister var som vanlig ikke målbart. Blant de fremmøtte var også en ung høflig muslim, som ønsket å si noen ord. Dessverre trakk han seg, men han dokumenterte noe interessant; Da en av våre talere konstaterte at islam velsigner at muslimer dreper sine egne barn (når det er nødvendig fordi de har kjøp mobiltelefon, opprettet facebookkonto, sett på en gutt, og på andre måter gjort opprør mot islam), så kommenterte muslimen at det måtte være feil, for det hadde han aldri hørt om. Da vi mot slutten av arrangementet slo opp den aktuelle paragrafen i sharialoven, trakk han seg unna og gikk sin vei. Vi har fått bekreftet at sosialister intet kan om islam, og at det blant muslimer hersker uvitenhet om islam. Håpet er at økt faktakunnskap om islam vil kunne få sosialister til å slutte å støtte islam. Derfor fortsetter SIANs markeringer mot islam.

Om vår folkeopplysning også fører til at noen muslimer får opp øynene og forlater den onde ideologien er det en god bonus.

Talene kan sees her: https://www.youtube.com/results?search_query=sian+hamar