Bartebyen ivrer etter å anlegge talibanpels

Regnvær og mentalt nedsnødde kommunister på Solsiden

Bartebyen ivrer etter å anlegge talibanpels

Lokalt innslag ved Kjetil Østhus

Aggresiv politimann med forakt for loven.

Kenneth Fuglemsmo. Tabbekommunist.

Ingrid Skjøtskift, kvalming fra Høyre. (foto: Høyre).

SIAN hadde informasjonsstand i Trondheim 29.6.2019. Den sedvanlige alliansen av gode muslimer og dårlige nordmenn var møtt frem for å sabotere. Deres tilsynelatende mangelfullt utviklede sjelsevner fikk dem til å rette støyen mot SIAN i stedet for tilhørerne, som derfor fikk med seg innholdet i vår folkeopplysning.

Talene kan sees her;

Stig Andersen , Kareem Sadraee , Lars Thorsen , Kjetil Østhus, Mansour Talebi, Stig II, Anna Bråten.  

Byens kommunister hadde tillyst motarrangement for å «kaste rasistane frå gatene våre!». Den nyopprettede «Kampkomitéen» der Kenneth Fuglemsmo og andre velkjente blodkommunister figurerer, hadde regien. Fuglemsmo er mest kjent for tabbeturen til Arendalsuka 2018, der han og hans kommunistiske kampgruppe ble arrestert før de rakk å bli voldelige mot bedre mennesker enn dem selv. Han får nok nye muligheter; SIAN holder informasjonsstand i Arendal 20. juli, og vi vil frekventere byen under Arendalsuka i august.  

De venstreblivne stilte med faner som kunngjorde motvilje mot å la nazister nyte samme menneskerettigheter som andre mennesker. Meg bekjent er lovverket skrudd sammen slik at både nazister, rasister og kommunister skal være like for loven. Ikke så i kommunistenes islamske lykkeland. De vil frata folk grunnlovsfestede rettigheter og universelle menneskerettigheter, kun basert på at vedkommende har politiske meninger som de venstreblivne selv ikke liker. De venstreblivne er antidemokratiske, fascistiske og totalitære. Mye av det samme de beskylder oss for med andre ord. Deres virksomhet er 100% følelsesstyrt. Fakta er en forstyrrende og uønsket faktor. De er ferdig dhimmifisert.  I islam er jo sannhetssøken og kritisk sans forbudt.

Trondheimsradden hadde for mange år siden en kampanje gående mot en polititjenestemann som behandlet dem slik politiet bør behandle denslags. Han delte ut rettferdighet i fysisk form, og radden spredte derfor materiell med tittelen «Fare: Vxxx er løs!». Dessverre er byens politi siden den tid blitt degenerert i takt med kulturmarxistenes klamme grep om lederstillinger i landets politidistrikter. Dette ga seg klare utslag i politiets ufine og aggressive oppførsel mot SIAN. En tjenestemann tok brutalt tak i Anna Bråten fordi hun – helt lovlig – fotograferte situasjonsbilder på offentlig sted. Han truet med å stenge ned standen dersom fotograferingen fortsatte, og truet med at hun ikke skulle publisere bilde av ham. Nøyaktig hva han vil foreta seg, gjenstår å se. Mygletrynet hans er til høyre her. Sue me! Hvis radden leser dette, så spander en øl på denne fyren. Han er deres venn.  

Politiets holdning til lov og rett kom til uttrykk ved massive tjenesteforsømmelser fra politiet i løpet av standen. De tillot radd å opptre maskert i det offentlige rom. De tillot radd å drikke øl på offentlig sted. De tillot radd å benytte lydforsterkingsutstyr til blokkering av våre menneskerettshjemlede formidlingsfrihet. Politiet brøt grunnloven, politiloven og menneskerettighetsloven. Dette er meget betenkelig tatt i betraktning at vår samfunnsmodell er basert på at borgerne avstår fra privat rettshåndhevelse utifra forutsetningen om at politiet skal opptre i henhold til lov og på den bakgrunn er gitt voldsmonopol. Denne avtalen mellom folk og myndighet brytes stadig oftere av Statsmakten, og øvrigheta undergraver slik sin egen posisjon. Denslags pleier å ende ille.     

Kommunistene representerer ikke byens borgere. Statistikk viser at flertallet av nordmenn er enige med SIAN. Folk flest har øyne i hodet, og evner å identifisere et (islam)problem når de ser det. Vi fikk god dialog med en som hadde flyktet fra islam. Hun kunne fortelle at hun ikke var begeistret for FjErna, og at hun hadde forsøkt å snakke med lokalpolitikere. Alle politikerne bekrefter at de vet at islam er noe dritt, men de tør ikke si det høyt, for det er rasisme. Da er det åpenbart bedre å være antirasist = ødelegge sivilisasjonen og påføre fremtidige generasjoner uendelige lidelser og/eller en for tidlig død.

Det er all grunn til å forakte politikerne fra den utvidede venstreside. Stemmer du Høyre, er du selv en del av problemet. Det bekrefter Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift. Hun blir kvalm av SIAN sin menneskerettighetsaktivisme. Forøvrig en syke som synes å ri Høyre. Kan det være at kvalmen skyldes redsel over at ymse høyrefolk også på ett tidspunkt vil måtte stå til rette for sitt svik?  

Da SIAN forsøkte å få tillatelse til politisk markering i Trondheim i 2018, uttrykte byens kontroversielle ordfører Røde Rita at menneskerettigheter nedfelt i Norges lover ikke gjelder for hennes meningsmotstandere;  SIAN skal ikke gis ytringsfrihet fordi vi ikke er kulturmarxister. I år fikk vi adgang, men ble motarbeidet av øvrigheta. Vi har et gyldent prinsipp om at kommuner der øvrigheta oppfører seg demokratifiendtlig, belønnes med gjenvisitt. Vi sees med andre ord på nyoppusset torg i Trondheim 2020.  Inshallah.