Betenkelig intoleranse fra Stavangers venstreblivne

Hat, støy og voldstilbøyelighet er venstresidens våpen mot kunnskap, fakta og dialog

Betenkelig intoleranse fra Stavangers venstreblivne

Menneskerettighetsforkjemperne i Stopp islamiseringen av Norge holdt 4.5.2019 en informasjonsstand i Bjergstedparken i Stavanger, hvor byens innbyggere fikk anledning til å sette seg inn i bakgrunnen for islamproblemet i Norge.

Talene kan sees  her;

[Lars Thorsen I], [Arne Tumyr], [Lars Thorsen II], [Kjersti Margrethe Adelheid Gilje], [Lars Thorsen III], [Anna Bråten].

Stavanger Aftenblad rapporterer etter begivenheten om støyende motdemonstranter, herunder et jazzorkester som var nesten like flinke som en gjennomsnittlig sigøyner med trekkspill og pappkopp. 

Legg merke til at de venstreblivne instrumentmisbrukerne bedriver støyterror også under avspilling av nasjonalsangen. (Tumyrs tale).  Ikke veldig sjarmerende adferd.

De venstreblivne brøt her grunnloven §100 og straffelovens bestemmelse om ordensforstyrrelse, ved sine forsøk på å blokkere SIAN sin formidlingsfrihet, uten at politiet lot seg affisere av det faktum at unnlatt inngripen fra politiets side i seg selv er et lovbrudd. Vi er vant til at politiet ikke følger norsk lov. Vi kan jo bare spekulere på hvem det er som instruerer dem. Det politiet fokuserer på, er å sette opp barrierer som skal hindre de venstreblivne i å angripe SIAN under talene. Ivaretagelse av ytringsfrihetbegrepets mange aspekter er det generelt dårlig med.

Normale borgere burde reflektere over hvorfor det bare er når de venstreblivne er motdemonstranter, at gjerder og politi i kamputrustning er påkrevet. Har du noensinne registrert en markering i regi av palestinakomiteen eller AUF, som har hatt behov for å bli avskåret fra publikumskontakt ved massiv bruk av gjerder og et femti meters ingenmannsland for å skille gode og dårlige nordmenn?  Nei. Og det skyldes at de venstreblivne har adoptert den samme argumentløse voldstilbøyelighet som er rådende blant medlemmene av Team Islam. Dette er en av vår samtids største trusler mot demokratiet, men politi, politikere og medier ignorerer problemet. 

Vi minner om at arrangementet opprinnelig skulle gått i byparken, men at SIAN selv valgte å flytte det til en mer perifer lokasjon etter at presten gikk i panikkmodus over utsikten til at byens voldselementer og støyterrorister skulle herje rett utenfor kirkedøra under to konfirmasjonsøkter samme dag. 

Dette dokumenterer tydelig at både lensmann og prest kjenner godt til de antidemokratiske tendensene hos byens venstreblivne.

Politiets inngjerding var gjort med en dobbeltbarriere foran de venstreblivne, og et eget inngjerdet område for SIAN sympatisører nedenfor parkeringsplassen. Heldigvis hadde den bedre del av borgerne vett til å ikke eksponere seg for tilstedeværende voldspsykopater ved å vise seg i det SIAN-vennlige området. 

Dagens tema er tilnærmet uberørt i avisens referat fra begivenheten.  I stedet telte journalisten hoder. Om én person står mot 100, hvem har da rett? Galileo Galilei sto alene da han ble tvunget til å si at jorden står stille og er universets sentrum. Men han hadde rett.  En journalist med selvrespekt ville tatt tak i dagens tema og drøftet pro&contra hvem som framfører et budskap som er i samsvar med historie, empiri, fakta.  Av politiske årsaker avsto Stavanger Aftenblad fra det.

Etter arrangementet snakket vi med gode nordmenn som hadde oppholdt seg sammen med radden . Disse bekreftet det inntrykk jeg fikk fra talerposisjon. Ompajazzerne var overraskende tamme, og maktet i liten grad å ødelegge informasjonsformidlingen.  Vi kan konstatere at de venstreblivne nå har kunnskap, og at ytterligere subversiv adferd fra deres side i fremtiden foregår under skjerpende omstendigheter idet de ikke lenger kan påberope seg uvitenhet om hva de medvirker til.  

Dersom radden hadde vært anstendige mennesker, ville de kunne deltatt i et møte på bibliotek, litteraturhus o.l.,  der voksne mennesker på hver side av bordet kunne fremlegge argumenter som taler for eller mot min påstand om at at islamproblemet er et problem, og diskutere  hva vi skal gjøre for å løse det. Det er erkjennelsen av egen utilstrekkelighet som driver radden til støyterror og vold.

Demokrati er det verktøyet vi i vår sivilisasjon har valgt for å administrere og løse uenigheter. Det må være vondt å våkne opp hver dag og erkjenne sin egen utilstrekkelighet  på noe så elementært som grunnleggende demokratiutøvelse. Jeg kan ikke by på medfølelse for denne selvpåførte tilstanden, men jeg kan by på gratis medisin; informasjon.  Hvis du tør å eksponere deg for virkeligheten. 

1. mai holdt ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen fra SV en tale i Byparken der han slo fast at «Det er tid for et Stavanger for alle». Hvor skal da rasistene gjøre av seg, som de venstreblivne ikke vil ha i sine gater? Hvor skal SIAN gjøre av seg, som tilsynelatende er like uønsket som rasistene?  Ser ikke byens venstereblivne sin egen dobbeltmoral?