Blasfemisak aktualiserer behov for massedeportasjon av gode muslimer

Møkkalandet Pakistan illustrerer den usminkede sannhet om islam

Blasfemisak aktualiserer behov for massedeportasjon av gode muslimer

God muslim påviser den del av kroppen som først ødelegges av islam

Den kristne Asia Bibi har sittet fengslet i Pakistan siden 2009.  Hennes synd var å drikke av samme kopp som muslimer, hvoretter noen hevder at hun var så frekk å peke på den åpenbare forskjell i menneskelige kvaliteter hos Muhammed og Jesus. Begge forseelser er utillatelige for det Allah og Muhammed betrakter som et skittent vantro undermenneske.   

En imam utlovte kort etter dommen en dusør på USD 6000 til enhver som drepte Asia Bibi, i fall dødsdommen skulle bli omgjort. Men den etterblivne mobben i Pakistan trenger ikke belønning i dette liv, for å myrde en vantro de mener har spottet islam og dens oppfinner. Å drepe for Allahs sak gir uansett bonuspoeng under avregningen med Allah, når den gode muslimen blir en død muslim.  

I tillegg til utsikten til stjerne i margen hos antiguden sin, er det også en annen drivkraft i psyken til alle gode muslimer; Vold er alle gode muslimers foretrukne problemløsningsmetodikk. Vold er den inkompetentes siste tilflukt, sa Isaac Asimov. Han hadde kanskje tatt en titt inn i den islamske verden før han formulerte den setningen.

Enten ens mentale kapasiteter er degenerert av innavl eller man bare er en god muslim som viljeløst og ukritisk underkaster seg tankesettet som heter nettopp «underkastelse», så er refleksjon, analyse, pro/contra drøfting, kritisk sans og medmenneskelighet alle fullstendig uislamske konsepter som er irrelevante ved valg av respons på det man mistenker kan være blasfemi. Muslimvold er svaret. Over alt, til alle tider. Helt siden Muhammed selv etablerte nulltoleranse for kritikk gjennom å administrere snikmord, tortur og henrettelser av folk som kritiserte ham. Muhammed er som kjent den beste rollemodell for muslimer til alle tider, i følge koranen og ham selv.

Pakistan er ett av verdens desidert verste islamske drittland.  Landets blasfemilovverk er drakonisk. Det er designet av muslimløgneren ul-Qadri. Det er ikke lettelser i lovverket eller et plutselig anfall av uislamsk medmenneskelighet som gjør at Bibi slippes. Det er internasjonalt press. Men dersom ikke Bibi og familien får asyl i et land langt vekk fra Pakistan, lever hun neppe ut uka. Sharia står over alle menneskeskapte lover. Sharia er tydelig på at en muslim som dreper henne, ikke skal straffes for drapet. Hun er rettsløs og lovløs i Pakistan. Det er forsåvidt alle vantro i alle islamske land, men hvis du trodde det norske Bygdedyret var slemt, så ta en tur og hils på det pakistanske. Der drepes jenter rutinemessig for å ha en facebookkonto, for å eie mobiltelefon, sitte bakpå en motorsykkel, etc. Begrunnelsene for å kverke vantro er som regel ikke så sterke som de ovennevnte begrunnelser for lovlig avliving av muslimske jenter.

Frifinnelsen av Bibi viser at selv barbarer forstår tydelig tiltale. Dommen begrunnes med at anklagen var uriktig. Den påståtte forseelsen som sådan hjemler fremdeles dødsstraff, men retten bøyer av for internasjonalt press ved bevisbedømmingen.

Som seg hør og bør er allerede gode muslimer ute i gatene i Pakistan og lager islamsk spetakkel. De luktet kristenmannsblod, og føler seg nå snytt på siste indre.

Den uhyre sleipe luremuslimen Abid Raja vil gjerne ha Bibi til Norge. Kan det være for at imam Shah og hans kumpaner skal dele ut islamsk rettferdighet? Sikkert er det hver fall at den samme Raja som i 2006 ville straffe folk for blasfemi under muhammedkrisen, har null troverdighet som beskytter av blasfemikere. Raja frykter «stygge og lovløse handlinger» mot Bibi. Sagt på norsk; ekte muhammedansk shariabasert lynsjing. Med andre ord, alt annet enn «lovløs», sett med islamske briller. Raja baserer seg tilsynelatende på at vi skitne norske vantro er idioter.  

Stortingskollegene som kaller Raja for Stortingets klovn har ikke skjønt stort. En klovn er ikke farlig.

Islams holdning til normale mennesker er ikke mindre ond etter denne rettsavgjørelsen. Det som  siviliserte mennesker utsettes for i usiviliserte tilbakestående shariastater er nøyaktig det samme som nordmenn vil bli utsatt for dersom vi lar islams demografiske, verbale og væpnede krigføring mot menneskeheten få tilstrekkelig fremgang her, til at De hitreiste Uintegrerbare får makt feks via demokratiske virkemidler. Da er vi alle Asia Bibi. Uten et land å rømme til. Vil du bevare norsk fred og norske frihetsverdier, så må De Uintegrerbare deporteres, jo før jo heller.

Pakistanere i Norge sier selv at de ikke vil bli som oss. Styrelederen i en moske i Åkebergveien sa det slik til VG i 1995: «Normoppløsningen i det norske samfunnet skyldes vantro. Å leve her representerer en motpol til det vi selv står for. Derfor er det veldig viktig for oss at våre barn gifter seg med pakistanere. (...) Koranen er grunnloven  for oss, og setter rammer for vår utfoldelse».

Syretesten for Abid Raja i dag blir da; Vil du la dine barn gifte seg med Bibis kristne pakistanske barn?

Som muslimene selv innrømmer, og stikk i strid med hva Jan Tore Sanner sier, er gode pakistanske muslimer dokumentert å være uintegrerbare. Vi vet at et stort flertall av muslimer i Europa vil at vertslandet deres skal styres etter sharia. Det samme lovverket truer Bibi og tusenvis av andre. Det truer faktisk alle ikkemuslimer, i hele verden. Derfor må vi forby sharia og deportere dem som vil leve etter sharia. Abid Raja har gitt uttrykk for at han bør være en av dem som får enveisbillett UT.