De åpner opp for flere voldtektsofre og for islams onde nazisme

Ingen på Stortinget vil «verge mitt land»:

De åpner opp for flere voldtektsofre og for islams onde nazisme

«Jeg vil verge mitt land – denne bostavn er vår», skrev Bjørnstjerne Bjørnson. Nei, nei, sier dagens stortingspolitikere – dette er usunn nasjonalisme! Vi skal ha «Det multikulturelle samfunn», «Det nye Norge» «Det fargerike fellesskap» med islam som beriker samfunnet vårt. Vi har ingen grunn til å motsette oss muslimenes samfunnsmodell, sier stortingsrepresentantene, som har lagt land og folk ut til salgs – hvor man ser på muslimenes oppkjøp som vennligsinnet. Det islamske terrorregimet IS med religionskrig, halshugging, undertrykkelse og voldtekter, er et ektefødt barn av det samme islam som har fått et solid fotfeste i landet vårt. I Sverige har voldtektene økt med 1472 % siden landet omfavnet «multikulturen». Stortinget vil ikke verge Bjørnson og hele det norske folk sitt land – det ville politikerne heller ikke i 1940. Det norske grunnleggende verdisystem er i ferd med å tape – alt mens våre folkevalgte ser til at så skjer.

Ingen må tro at de islamske størrelsene Abid Raja, Hadia Tajik, Mohammad Osman Rana og flere med dem – vil ta til motmæle når islams sanne ansikt kommer enda mer tydelig frem i tiden fremover. De vil ha alle islam-vennene på Stortinget med seg – der resultatet er en stilltiende islamisering av det norske samfunn.
Det er samme resonnement som ligger bak dagens jihad-handlinger som de som startet i det sjuende århundre. Krig mot ikke-islamske territorier, krig mot de «vantro» og innføring av slaveriet. Bare i tidsrommet det 15. til det 18. århundre ble omkring 5 millioner europeere bortført og gjort til slaver som følge av jihad. Dette skjedde fordi menneskehetens «fineste etiske individ», profeten Mohammed, påla muslimene at slik skulle det gjøres.
Norske politikere vil ikke høre eller se at den herrefolkmentalitet, intoleranse og krigerske religiøse fanatisme som man opplevde med islam i fjorten århundrer, ideologisk sett er den samme som er fremherskende i dag. Innen det islamske skolevesen over hele verden innprentes elevene om islams storhetstid – da islam hersket mer eller mindre over tre kontinenter. Muslimene drømmer om at islam igjen skal klare å erobre Europa, om ikke med den krumme sabelen, så ved hjelp av samarbeid med myndighetene.
Det nytter imidlertid ikke lenger å forskjønne islam med kosmetikk og f. eks. snakke om «arabiske», «mauriske», «osmanske» eller «tatarske» krigere – de var muslimer som da som nå har som mål: Hele verden skal underlegges islam. Det er også feil fra politikernes side når de snakker om problemer knyttet til «innvandrere fra Asia og Afrika» – inntrengerne er muslimer!
Stortingspolitikerne må ikke bli forbauset – om den boblen de har omgitt seg med sprekker – og at folket sier nok er nok.
Det er ingen grunn til å se lyst på fremtiden.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder