De kan bli muslimer igjen når de har fått norsk varig statsborgerskap

Muslimer tar en taqiya og sier de er blitt kristne – og vips så får de opphold i Norge med alle rettigheter

De kan bli muslimer igjen når de har fått norsk varig statsborgerskap

Plattformen til den nye regjeringen gjør det enda lettere for muslimer å få opphold når de sier at de har gått over fra den islamske tro til kristendommen. Det er KrF som har fått gjennomslag for nyordningen, som innebærer at islamister kan juge på seg kristendom med god samvittighet, for de har full støtte for løgn og bedrag i Koranen - det er bare å ta en taqiya - den lovlige løgnen. Siden når de har fått norsk statsborerskap og er vel forsørget av skattebetalerne, er det ingen i verden som kan hindre dem i å ombestemmer seg - konvertere igjen - slik at de slutter å gå i kirken og benytter moskeen i stedet.

Konvertitten kan lese i Koranen at Allah vil ikke kreve ham til regnskap for løgn og bedrag, men hva hjertet har gjort seg fortjent til. (Sure: 2:226)
«Forfør dem du kan med din røst, (…)[ Med andre ord: Muslimer oppfordres til å gi falske løfter til oss ikke muslimer, mens de infiltrerer samfunnet og hvor de har andre motiver, mål og hensikter enn det de lurer oss til å tro. Løgner som bare er skinn og bedrag(tomme løfter). Det står skrevet: De vantro smir renker mot deg for å sette deg fast eller jage deg bort, men Allah har en plan og hindrer det. I helvete vil de vantro bli samlet..
Muslimen har full løgn-ryggdekning i sin religiøse tilhørighet. Det er ingen straff for å lure og bedra de «vantro».

Norske myndigheter burde hatt et klart regelverk overfor den muslimen som begrunner sin asylsøknd med konvertering til kristendommen. Regelen burde ha vært krystallklar::Helt ok at du har konvertert til kristendommen, men det i seg selv gir ikke under noen omstendigheter grunnlag for asylopphold i Norge.
Med slike bestemmelser hadde antallet konvertitter fra islam til kristendommen gått over fra et stort antall til null.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder