Endte med fullstendig kaos og storkonflikt i Drammen

SIAN har ikke gitt opp - organisasjonen kommer med stadig sterkere protester mot islam.

Det fargerike fellesskap som ble tiljublet av venstresiden:

Endte med fullstendig kaos og storkonflikt i Drammen

Muslimer overtok etter hvert eierskapet i Drammen Taxisentral og dermed brøt helvete løs. Det fargerike fellesskap på denne arbeidsplassen i Drammen slo ut i full blomst – (les kaos) med punktering av bildekk, drapstrusler, voldsalarmer ble anskaffet og frykt bredte seg på arbeidsplassen. I Løpet av siste året har 11 ansatte sluttet - de orket ikke mer – noen var redd for sitt liv og sluttet av den grunn. En periode var 10 av 17 fast ansatte sykmeldte. Tidligere daglig leder, Glenn Hole, fikk trusselen: »Gud er sterk du vet du skal dø før soloppgang!» Arbeidstilsynet tok tak – det ble politianmeldelse og etterforskning ble satt i gang. Ondets rot var angivelig «kulturforskjeller». Situasjonen har nå visstnok roet seg noe – så lenge det varer. Her er det mange muslimer med sin religion og sine spesielle krav. Det har vært antydet at sentralen bør splittes opp i en norsk og en islamsk del. De muslimske eierne har hentet inn et advokatfirma og konsulenter for å drive butikken etter at nesten hele norske administrasjonen er borte.

Taxisentralen i Drammen ble stiftet for over hundre år siden. Det har aldri vært strid på denne arbeidsplassen av den type og det omfang som man nå opplever.

I de senere år har flere og flere muslimer ikke bare overtatt som sjåfører, men de har også hatt makten på eiersiden.  men det var fortsatt norsk administrasjon.

Tidligere daglig leder, Glenn Hole,  så seg lei på oppførsel og manglende norskkunnskaper hos sjåfører og eiere, noe som vakte voldsomme reaksjoner blant muslimene, etter at han hadde sagt fra.  Både fra Arbeidstilsynet og fra LO's regionkontor blir det gitt uttrykk for at de aldri har vært ute for en tilsvarende situasjon. Arbeidstilsynet kom med påbud om at selskapet i samarbeid med verneombud og tillitsvalgte måtte finne årsaken til at det var skapt så mye frykt på arbeidsplassen, men man kom ikke videre fordi både verneombudet og tillitsvalgte hadde trukket seg – heller ikke de orket mer.

Avgått trafikkleder Pål Stenstad sier at da han innså hvilke krefter han sto overfor meldte han pass. Jeg ble sykmeldt da jeg fikk høre at jeg skulle skytes, sier han.

«Det er det samme for meg hva slags bakgrunn folk har. Men de må stikke fingeren i jorda og finne ut at de er i Norge, og da må de følge norske lover og regler.»

Men så i disse dager har Arbeidstilsynet angivelig friskmeldt Drammen Taxi. Vi er rimelig fornøyd, sier regiondirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet, som tidligere truet med å stenge hele butikken hvis ikke det ble ordnet opp. Det har altså nå angivelig skjedd. Arbeidstilsynet krevde at «kulturforskjellene» på arbeidsplassen ble kartlagt. Ny daglig leder er kommet på plass, Odd-Ivar Gersvik, som satser på at det vil herske ro på arbeidsplassen i tiden fremover.

***

Vi står ved inngangen til «Det nye Norge», skapt av Arbeiderpartiet. Situasjonen ved taxisentralen i Drammen er de reelle frukter av SV's Erik Solheims «Det fargerike fellesskap.»

I min bok «Vardene brenner» står å lese på side 366: «Med brask og bram startet de venstrevridde, velmenende naive – organisasjonen «Ja til et fargerikt fellesskap» på 1980-tallet. Over 120 landsomfattende organisasjoner ville være med. Et eget sekretariat ble opprettet innen Kommunenes Sentralforbund med Knut Langfeldt som leder. Det ble oppnevnt et styre på 20 representanter. Nå skulle fremmedfolket og norske borgere finne hverandre i en flerkulturell landsomfattende organisasjon. Her skulle det være felles kulturarrangementer av typen «hva forener hva skiller».

Initiativtakerne fortalte at  tiltaket var møtt med begeistring av FN – og at det ville bli opprettet tilsvarende bred aktivitet i Sverige. Det var tale om «en bevegelse og en organisasjonstype av helt ukjent karakter» som var den beste garanti for å skape et samfunn tuftet på respekt, realisme og åpenhet i forhold mellom mennesker fra forskjellige kulturer som har søkt Norge som sitt nye hjemland, ofte på flukt fra årelange lidelser, diskriminering og vold.»

Alt var klart for å bygge opp en svær landsomfattende folkeorganisasjon. Staten skulle ta regningen (104A).

Alt raknet – hele opplegget falt fra hverandre. Organisasjonen «Ja til et fargerikt fellesskap – solid plantet i norsk jord» – gikk rett i dass. Intet er tilbake. Muslimene ønsket ikke fellesskap, ville ikke vite av norsk kultur. De ville kun høre til islam».

Som en grell og skarp kontrast til dette venstrepolitiske draumkvedet, står å lese i Aftenposten i dag der advokat Erik Vinje skriver bl. a.: «Med tanke på at kjernen i venstresidens idealsamfunn er likhet, offentlig velferd og individets frihet fra patriarkatet, er det pussig at det samme politiske segmentet er den fremste pådriver for ukritisk innførsel av statsfiendtlig og klanbasert atferdsmønster.

Jeg skulle gjerne sett at vi fikk en mer ærlig og saklig offentlig samtale om det paradokset.»

Ja, nettopp – og da er vi tilbake til «kulturforskjellene» ved Drammen Taxisentral som handler om det som «skiller»: Nordmennene: «Gjør mot andre hva du vil andre skal gjøre mot deg.»  Muhammedanerne: «Drep de som ikke aksepterer islam.» Dermed blir det kollektiv selvutslettelse.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder