Er du en provokatør, Tumyr, som får det du fortjener?

«Alle nordmenn er samme shit – alle råtner i helvete»

Er du en provokatør, Tumyr, som får det du fortjener?

Av Bodil - redaksjonen SIAN's nettavis

«Arne Tumyr er Norges største kafir - han er en gammel mann full av kufr som bruker enhver anledning til å håne vår kjære profet (saaw). Han blir bare verre og verre. Måtte Allah gi ham den verste straffen på denne jord og i det neste liv». Det er Said Al-Awlaki som skriver dette på Internett og som er fanget opp på SIAN's Facebookside. Til SIAN's nettavis sier Tumyr: Jeg viste dette til en av mine bekjente og fikk kontant tilbakemelding: «Du har ikke lenge igjen!» Etter det SIAN's nettavis forstår betyr kafir «en som avviser Muhammeds budskap». Straffen som venter SIAN's leder er nedfelt i Koranen: ”Deres lønn, som bekjemper Allah og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet.” (5:37).

Det er ekte islamsk vare muslimer serverer på dette nettstedet. En kommentar fra Sjamil Magomedow i orginaltekst lyder slik: «Bror det er masse kuffar i Norge, han der er bare en av  dem, de største khurrarene i Norge er de ledere dems som fører krig mot islam og muslimer, og alle kuffar er 1 og samme shit. Det er ikke forskjell på noen nordmenn eller noen kuffar, alle er samme shit, og fiender av Allah, islam og muslimer. insha Allah de råtner i helvete alle sammen!

Videre skriver Sjamil Magomedow: Vi må ikke skille mellom noen kuffar, alle er råtne enten de viser det eller ikke, noen av dem viser det direkte, mens noen gjør det indirekte for å lure oss, gjøre oss som dem, eller stikke oss i ryggen, bare et esel kan stole på kuffar.

 

 Det går videre fram av disse utsagn at muslimer kan lure kafirene, men samtidig advares det mot å tro at slike mennesker er snille. Magomedow skriver: «Man kan seff leke snill for å lure dem og sånt, men hvis man stoler på dem og virkelig tror at det finnes snille kuffar, så har man problemer as.»

 

Blir du redd, Tumyr?

–Blir du redd, Tumyr,  når du ser slike trusler?

– Jeg blir opprørt –  i lys av det som skjedde på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011. Partiets sekretær, Raymond Johansen,  sa: « Et angrep på muslimer i Norge er også et angrep på meg og alle nordmenn.» Han sa også at vi i SIAN representerer et «farlig og forkvaklet syn på muslimer som vi må bekjempe med full kraft» Han fikk stående applaus fra landsmøtet. Det er himmelropende forferdelig at Raymond Johansen ikke ser hvem som er skakkjørt!

SIAN-lederen legger til: Jeg kunne grine over at medlemmene i Einar Gerhardsen sitt parti marsjerer sammen med Muhammeds soldater og understøtter deres  samvittighetsløse og menneskefiendtlige ideologi.

                                                                                                     

Er politiet informert?

–Har du informert politiet?

–Nei, politiet kan ikke gjøre noe. Skjer en uønsket handling overfor meg eller en annen som kjemper for land og folk og mot islam  – vil politiet komme først etter at angrepet er fullført. Det som eventuelle jihadister har  bestemt seg for vil bli realisert med full kraft – «hvis Allah vil».

 

Kan det skje?  

–Er du ikke redd for at det kan skje det samme med deg som f. eks. med Theo van-Gogh?

–I så fall vil «de gode muslimer» si: Han fikk som fortjent!

–Er du ikke litt fæl nå?

–Jeg regner med at multikulturalistene ville ha funnet fram noe av det jeg har skrevet og at de hadde konkludert: Tumyr ba vel om det selv.

–Jeg så en kommentar på nettavisen vår som var en advarsel til muslimene - her sto det: «Et angrep på Tumyr er et angrep på oss!» Hva sier du til det?

–Jeg har ingen illusjoner. Stortinget har slått fast at bandittene som om noen ti-år tar over fedrelandet gjør det «innenfor lov og rett.»

 

Noen få islamske ekstremister?

–Men er det ikke riktig som de «politisk korrekte» sier Tumyr, at det er bare noen få islamske ekstremister og at de aller fleste muslimene er vennlige og fredelige mennesker?

–Alle arabere og andre som har gått på Koran-skoler og som er innlært i  den islamske tro og som identifiserer seg med fellesskapet i muslimenes Ummah,  er ekstremister. Koranen er en eneste samling med ekstreme og nådeløse Allah-inspirerte direktiver. Koranen er muhammedanernes «Mein kampf».

Tumyr fremholder: Det islamske samfunn bygger på brutal machiavellisme – det vil si at de muslimske «fyrster» som bygger opp den islamske stat – er fullstendig skruppelløse i forhold til de universelle regler for etikk og moral. Muslimer som er passive, «snille og vennlige» er ikke «gode muslimer» –  for de feiger unna – de vegrer seg mot å kjempe med sitt liv som innsats for Allah og islam. Tyske soldater måtte avlegge ed på at de om nødvendig ville ofre sitt liv for «Der Fürer Adolf» – Muhammeds soldater må ofre sitt liv for fører Allah den allmektige og for «sendebudet».

 

Den verste straff

 

–Men det du sier her, Arne Tumyr, det er vel at de muslimer som ber om at Allah må gi deg den verste straff som tenkes kan i dette så vel som i det neste liv – at de er å anse som «gode muslimer»?

–Ja, så enkelt er det.

–Det betyr at Koran-skoler også her i landet produserer og «utdanner» «gode muslimer»?

Ja, helt klart, og da er det et spørsmål hvor mye sekulær makt disse menneskene har i samfunnet. Hadde jeg ytret meg på samme måte i et islamsk land som jeg foreløpig kan gjøre i Norge, hadde jeg ikke hatt en sjanse. En pinefull død hadde ventet meg.

 

Er du en provokatør?

–Du må vel finne deg i å bli oppfattet som en provokatør - jeg tenker bl. a. på at du gjentatte ganger i SIAN's nettavis har benyttet den forferdelige tegningen av Muhammed?

–Nazistene ble rasende da Hitler ble karikert. Tegningen er en glimrende illustrasjon som motvekt til islamistenes uriktige propaganda – at «Profeten» er det beste menneske som noen gang har levd.

 

Muhammed-tegningen

–Men er det ikke forståelig at muslimene blir rasende når du kjører denne tegningen inn i nettavisen gang etter gang?

–Alle opposisjonelle oppfattes av makthavere og deres tilhengere som provokatører. Tegningen står mitt hjerte nær fordi den på sett og vis viser Muhammed slik han var. Ole Jakob Michelsen ved Universitetet i Oslo har skrevet en fremragende masteroppgave om SIAN, og han beskriver denne tegningen på følgende måte: «For å illustrere hvordan Muhammed virkelig var, har SIAN fått tegnet en Muhammed-karikatur som brukes som illustrasjonstegning i de fleste artiklene med Muhammed som hovedtema. Karikaturen er et resultat av en intern tegnekonkurranse i SIAN, og kunstnerens navn er hemmeligholdt av sikkerhetsmessige grunner. Tegningen viser Muhammed med et bloddryppende sverd hevet over hodet etter at han brutalt har slaktet ned en jødisk stamme. I tillegg viser tegningen krigsutbyttet hans i form av gull, glitter og en slavekvinne. Profeten har Koranen stappet ned i underbuksen, og kjønnshårene stritter ut av bukselinningen. Slik er tegningen med på å fremstille  Muhammed både som en ondskapsfull krigsforbryter og en seksualforbryter. Koranens plassering på tegningen har den symbolske effekten at den hellige boken blir koblet til Muhammeds kjønnsdrift. Dermed fremstår boken som et uttrykk for kjønnsbasert undertrykking. Koranen kan også tolkes som bindeleddet mellom Muhammeds brutale fortid og islams brutale samtid. Tegningen er dermed ikke bare historisk, men peker også frem mot et fremtidsscenario der man ser for seg at islam og Muhammeds undertrykkende verdier kan bli dominerende.»

– Står dette virkelig i en masteroppgave fra Universitetet?

–Ja, på side 91 i «Masteroppgave i religion og samfunn, Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet, våren 2012». Oppgaven har tittelen: «En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin antiislamske diskurs»  av Ole Jakob Michelsen.

 

Uviklingen fremover

–Hvordan ser du for deg utviklingen fremover, Tumyr?

–Islamiseringen vil fortsette ujevnt, men trutt – til slutt blir Ola og Kari  oppgitte og likegyldige.

–Men hva hvis Fremskrittspartiet kommer i regjeringsposisjon ved høstens valg?

–Da vil der komme noen direktiver som islamistene blir rasende over – og de vil trolig sette fyr på tusen biler i Oslo – slik vi har sett i bl. a. Frankrike. Islamsk Råd Norge og Antirasistisk Senter vil fordømme opptøyene, men vil sammen med norske islam-sympatisører hevde at Fremskrittspartiet må ta ansvaret for det som skjedde.

–Hva skjer så?

–FrP blir satt under krysspress – Siv Jensen får kalde føtter og trekker direktivene tilbake. Dermed blir vi en stat med dhimmier – vi er i realiteten allerede under islamsk kontroll. Parolen fra de multikulturelle vil lyde: Bedre å gi etter og underkaste seg islam fremfor borgerkrig.

–Men det er folket som velger politikerne?

 

SIAN-lederen blir litt beveget idet han sier: Folket velger de politikere som sier at islam er bra. Det overveiende flertallet av politikerne vil ikke se sannheten i øynene - de viker unna konfrontasjonen.

–Er du bitter?

–Ja, jeg er bitter over at samfunnseliten har lykkes med å utelukke sann informasjon overfor folket. Samtidig er jeg realist. I et demokrati er det folkeflertallet som bestemmer  – men det er politikerne som leder folket – og dette lederskapet er i ferd med å «veilede» folket og fedrelandet ut på kanten av stupet.

–Noen vil vel si at dette er vel melodramatisk?

–Sikkert, men hvis du og jeg hadde levd til neste århundreskiftet, Bodil, ville du trolig ha sagt: Tumyr, jaggu fikk du rett.

–Men tilbake til utgangspunktet for denne artikkelen – er ditt liv i fare?

–Alle som velger motstand og kamp når fred og frihet truer må, uansett, betale prisen, sier Arne Tumyr til slutt.

Bodil -  redaksjonen - SIAN's nettavis