Fare for at Siv Jensen selger smør uten skikkelig betaling

Erna setter trolig opp en betongvegg mot FrP's islam-kritikk

Fare for at Siv Jensen selger smør uten skikkelig betaling

Etter høstens valg vil Erna Solberg trolig sette opp en betongvegg i regjeringskontorene – som effektivt utestenger FrP-politikere som kommer med sine forslag om en ny innvandrings- og asylpolitikk. Høyre og Fremskrittspartiet er nemlig fullstendig på kollisjonskurs i synet på islam og islamiseringen. Derimot bør Høyre og Arbeiderpartiet kunne arbeide godt sammen i en regjering, for så til de grader har Høyre nærmet seg A's politikk og vice versa. Denne enigheten kom særlig til uttrykk i 1990-årene da Erna Solberg la opp en innvandringspolitikk sammen med Arbeiderpartiet. Hensikten var å demme opp for Fremskrittspartiet. Nå har Erna blitt så stor i forhold til Siv at hun har ingen vansker med å skvise ut FrP's islam-kritiske linje, som Høyre er sterkt imot. Det er fare for at Siv Jensen et stykke ut i regjeringssamarbeidet vil se ut som den som har solgt smør og ikke fått penger. I motsetning til Erna Solberg som er velvillig overfor islam, sier Siv Jensen at Koranen skal ikke være vår lovbok. Det virket som om Erna Solberg holdt på å brekke seg da hun leste fra en SIAN-brosjyre.

Noe annet kunne man heller ikke vente etter at hun i august 2011 uttalte til VG at muslimer i Norge behandles som jøder på 30-tallet. Hun tok til orde mot «hverdagsrasismen» – som om hun var på linje med Antirasistisk Senter. Til NRK sa hun at vi står overfor de samme tankene om en verdensomspennende konspirasjon og at man sporer alle årsaker og forklaringer tilbake til muslimer og deres verk.

Det ble en voldsom reaksjon. Man måtte stenge kommentarfeltet på VG-nett.

Erna Solbergs bør lese noen flere islam-kritiske bøker. Det er åpenbart at Siv kan mer om temaet enn Høyre-lederen – som til tross for at hun er en tungvekter – virker som om hun er en lettvekter på dette saksområdet.

Mange som i ung alder går inn i et politisk parti brenner ofte for en idé eller en sak. De er gjerne opptatt av et budskap knyttet f. eks. til rettferdighet, bedre leveforhold for de fattige, klima-spørsmål, sosialisme, liberalisme, kristen tro i det offentlige rom  osv. Ikke slik med Erna Solberg. Foran  en skoleklasse i Kristiansand fredag fortalte hun ifølge Fædrelandsvennen hva som fikk henne til å engasjere seg i politikken: Det var NRK's kringkastingsmonopol og butikkenes åpningstider!(sic).

Det forhold at hun som kommunalminister gikk inn for innføring av sharialoven på visse rettsområder, tyder på at hun ikke hadde satt seg særlig godt inn i hverken den ideologiske eller praktiske siden av dette «lovverket».

Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet krever at vi må tilpasse oss den nye situasjonen med mange innvandrere. Høyre mener langt på vei det samme. I programmet slås det fast at nordmenn må vise «vilje til tilpasning». Kristin Clemet, som etter alt å dømme blir en av Erna Solbergs statsråder, går inn for fri innvandring. Erna har ikke erklært seg uenig.

Dersom FrP tar for seg alle forslag som partiet har fremsatt i Stortinget de siste 8 - 10 årene som vedrører innvandrings-, asyl- og integreringspolitikken og stiller spørsmålet – hvor mange av disse forslagene støttet Høyre – da vil man få svar på hvor langt Siv Jensen og Erna Solberg står fra hverandre på dette området.

«Back to basic», sa Carl I. Hagen etter at Dolkesjø-slaget var vunnet i 1994. Partiet tok fatt på nytt under  parolen: «En fremtid med rot i fortiden». Hadde Siv Jensen og stortingsgruppen holdt fast ved denne linjen hadde partiet i dag stått fjellstøtt på egne bein – med et program som i klartekst hadde frontet  kampsak nr. 1:  Vi vil verne land og folk mot den islamske trussel!

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder