«Feir jul på andre måter»

Vi skal ikke provosere muslimene med kristen julefeiring

«Feir jul på andre måter»

I Danmark har det siste uken vært en heftig debatt – etter at et flertall i borettslaget i Egedalsvænge i Fredriksborg kommune har besluttet at i år skal det ikke settes opp et juletre med påfølgende sosialt arragement med servering av julegløgg. Flertallet i styret i borettslaget består av muslimer. Juletreet det er snakk om koster 7000 kroner. Konflikten er blitt så tilspisset at Fredensborg kommunes borgmester, Thomas Lykke Pedersen, har lagt et ekstra press på styremedlemmene – de må finne en løsning. Nå har direktøren i boligselskapet innkalt til et møte.

Det er nå samlet inn 200 underskrifter med krav om at juletreet skal komme på plass. Hvis ikke styret omgjør beslutningen trues det med å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med valg av nytt styre.

En i ledelsen i borettslaget som var for juletreet fikk knust et stuevindu. Hun føler seg utrygg.

Imidlertid – dhimmiene  er på plass også i Danmark. Boligsjefen for boligselskapet 3b, Bent Frederiksen, som administrerer boligene sier: «Det omstridte juletre i Egedalsvænge i Kokkedal bør droppes. Hvis det settes opp kan det tiltrekke seg uromakere. Et juletre er et symbol og kan bli en magnet for uromakere. Noen vil kanskje gjøre hærverk mot treet, ta det ned eller sette fyr på det. Min mening er at vi skal finne en annen måte å markere jul på. Det har vært skrevet så mye i avisene at det nå kan bli en krigsskueplass.»  Han understreker at han kun kan gi råd til styret.

Lørdag blir det demonstrasjon under mottoet: «Stopp rasistene».

Det har vakt betydelig oppsikt at det muslimske flertall i styret vil  eliminere julearrangementet ved å avlyse det årlige julearrangementet  med juletre, gløgg og epleskiver.

Dette er situasjonen i  Danmark. Hva har den multikulturelle julefeiringen å by på i Norge – forbud mot å synge julesanger i skolen?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder