Folkeopplysning som våpen mot ondskapens akse

Med sannhet skal landet trygges, ikke med islam ødes

Folkeopplysning som våpen mot ondskapens akse

 

Det er ingen kobling mellom folkeopplysning om islamproblemet, og vold utført av ekstremister som helt eller delvis erkjenner sannhetsgehalten i folkeopplysningen.

 

SIAN holdt informasjonsstand ved Stortinget i tildels guffent vær 10.8.2019. Men det er mer enn dårlig vær som vil plage oss i fremtiden, om vi unnlater å redde Norge fra den onde sammenslutningen som daglig arbeider for å transformere landet til et islamsk shithole.

 

Talene kan sees her::

 

Lars Thorsen

 

Max Hermansen

 

Ellen Due Brynjulfsen

 

Kareem Sadraee

 

Mansour Talebi

 

Anna Bråten

 

Kommunisten Lars Gule har levert sin forkvaklede versjon av hva som foregikk på SIAN sin informasjonsstand, i et innlegg på sin facebookside. Vi er vulgærrasister. Av det stupide slaget. Han beskylder meg for å være løgner eller dum, men hjelper dessverre ikke læringskurven min ved å presisere hva jeg sier som er feil. Gule klarer dessuten ikke å skilne mellom «hva muslimer vil» og hva islam beviselig befaler muslimer å gjøre. Gule oppfattet at jeg betrakter muslimer som en rase, selv om han erkjenner at jeg ikke sier det. Den mannen er ubetalelig. Dessverre betales han av våre skattepenger.

 

Gule er en trussel mot Norge fordi han i embeds medfør potensielt ødelegger de unges hjerner slik at de kan ta feil valg senere i livet. Noen som er mer håndfaste i sin destruktivitet er de voldskommunister, voldsanarkister og enkelte voldsmuslimer som var møtt opp for å rope og støye og på den måten manifestere egen tilkortkommenhet hva gjelder sivilisert demokratiutøvelse.

 

Kommunistpartiet Rødt tiltrekker seg voldsmenn som fluer på ei kuruke. Voldsmenn tiltrukket av det totalitære despotiske tankegodset til partiet som fronter en ideologi som har produsert havarerte stater i 100 år. Bør Bjørnar Moxnes ta moralsk ansvar for all volden som utføres av hans tillitsvalgte og tilhengere? Bør Rødt noplatformes som følge av deres dokumenterte udemokratiske sinnelag og adferd?

 

Denne dagen foran Stortinget var voldsmennene frimodige med sin fane som bekjentgjorde at Rødt klientellet ønsker å mishandle hvite mennesker. Dagen før gjorde de nettopp det, ved Alliansens valgstand noen hundre meter nedi gata. Sterk og sikker politihåndtering hindret dem denne lørdagen. Det er trist at ytringsrommet i Norge er blitt slik at SIAN må beskyttes av kamputrustet politi og gjerder, sågar med no-og-sone på 50 meter mellom folkeopplysere og samfunnsnedbrytere.

 

Jeg betrakter det som et større fare for demokrati og ytringsfrihet at voldsvenstre konstant utgjør en trussel mot liv og helse, enn at SIAN tidvis har en retorikk som noen blir lei seg og krenket av å høre.

 

Umiddelbart etter standen opplever man at demokratiets fundament, faktabasert argumentasjon ved fri meningsbrytning, igjen kom under angrep etter et forsøk på terror mot en moské i Bærum.  Anledningen gripes begjærlig for å plassere skyld hos menneskerettighetsaktivister i islamopplysningsbransjen, som bedriver faktabasert folkeopplysning om islamproblemet. Slik viser de subversive krefter i samfunnet at de selv mangler sannferdige faktabaserte argumenter, og at de hater vestlige frihetsverdier.

 

Derfor konspirerer de for å blokkere for faktaformidling om ondets rot;  Islamproblemet. De fleste prøvelser innbyggerne utsettes for i dagens Norge - er direkte eller indirekte relatert til islamproblemet. Dette rammer både muslimske og ikkemuslimske innbyggere. De skyldige sitter på Stortinget.

 

De som ikke vil Norge vel, hevder at islamkritikere bærer ansvar for hva kreti og pleti velger å foreta seg. Samme mantra er helt fraværende når det kommer til de fem daglige tilfellene av muslimterror, år ut og år inn.

 

Har islamkritikere en særskilt plikt til å ta avstand fra vold mot muslimer ? Nei, ikke hvis samme standarder skal gjelde for oss som for andre.

 

Det er et faktum at muslimer reagerer ekstremt negativt og avvisende, når de bes ta avstand fra muslimterror. Muslimer som ikke selv har begått terror, nekter å ta ansvar for handlinger begått av andre muslimer, i religionens navn, og etter koransk befaling. Selv har jeg hørt dette argumentet fra muslimer i mange år. Er jeg umoralsk om jeg påberoper meg samme logikk?

 

Christchurchskytteren fremhever kommunisten Oswald Mosley som ideologisk ledestjerne, og Kina som idealstat. Den dagen kinesere tar moralsk ansvar for Christchurch og muslimene tar moralsk ansvar for de 14.000 døde og sårede etter muslimterror i Europa siden 2001, skal jeg vurdere om det er rimelig at nordmenn og islamkritikere tar ansvar for bærumsguttens handlinger.

 

Om det er ”norsk” adferd å drepe sin søster og forsøke å drepe muslimer finnes det ikke belegg for å hevde. At det er god islam å drepe vantro, er hevet over diskusjon. Det står i boka. Når det gjelder muslimterror er jo de teologiske befalinger så klare, at ingen lærd noen sinne påsto at muslimene i Den Uislamske Stat ikke var muslimer pga sine handlinger.   

 

Å dømme etter det morderen fra Bærum gjorde og prøvde å gjøre samt fremtoning i etterkant, bør han ligge godt an til samme diagnose som de muslimske terroristene som har hjemsøkt Norge. Eller er sinnsykdom et unikt islamsk fenomen i rettspleien?

 

At aktivister fra den utvidede venstreside og muslimer ønsker å utnytte tragedien i Bærum for å drepe ytringsfriheten er ingen overraskelse. Vi som har hodet mer i vater, anser det som en relevant saksopplysning at muslimterrorister er ansvarlige for 91% av terrordødsfallene i Europa siden 2001. Med andre ord vil statlige overgrep mot nasjonalkonservativt orienterte innbyggere, påvirke dødsratene fint lite.

 

SIAN er glade i empiri. Vi mener den har noe å tilføre debatten. Det er en av grunnene til at vi er hatet, og at ingen tør debattere med oss. En hver som problematiserer den klart påviselige politisk besluttede befolkningsutskiftingen og ondskapen i den islamske teologien, beskyldes for å være konspiratoriker og potensiell voldspsykopat. Det er prisen for å våge å peke på dokumenterbare sannheter som fordrer upopulære og harde politiske tiltak.

 

Uro, polarisering og voldseskalering er en helt naturlig konsekvens av det samfunnsødeleggende prosjekt som stortingsflertallet har utsatt landet for i årtier. Det eneste som er sikkert er at ting vil bli mye verre. Sannsynligvis temmelig raskt. I Sverige har det vært 93 bombeanslag i årets fem første måneder. I København ble nylig skatteetaten og politiet utsatt for bombeangrep. Hertil kommer de sedvanlige fenomener; bilbranner, ran, vold, voldtekt steinkasting og all annen herrefolkadferd.  Kulturmarxister og globalister har skylden for at Norge rives i filler.

 

Faktabaserte folkeopplysere kan nok være ubehagelige å ha på nakken for dem med en destruktiv agenda. Derav den paniske holdningen hos politikere som ikke selv tilbyr løsninger på de problemer de har påført folket.

 

Ved lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes. Den som ikke unner andre denne retten, skal selv ikke nyte godt av den (Frostatingloven). Derfor må vi forby sharia og deportere dem som vil leve etter sharia.