Gamle Drammen blir til Nye Drammen

Det blir ensomt å være norsk i Det nye Drammen

Høyre og AP tar klart standpunkt mot norske verdier og norsk identitet

Gamle Drammen blir til Nye Drammen

Valgurne i formannskapssalen i Drammen rådhus i islamvennlig grønnfarge.

Valgkampen står for døren. Drammens Tidende kan fortelle at ordførerkandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet i en debatt på biblioteket nå åpent forkaster integreringstanken en gang for alle. Kanskje var det aldri meningen at De Uintegrerbare skulle forsøkes integrert inn i drammensfilialen av Det Nye Norge?

Drammens Tidende beskriver den sørgelige virkeligheten i den islamske enklaven slik; «Tema for debatten var flerspråklighet i Nye Drammen som vil ha en høy andel innbyggere med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Ifølge siste tall fra gamle Drammen var innvandrerandelen 29 prosent».

Journalisten må være presenil. Etter mine erindringer, hadde «gamle Drammen» ca null prosent innslag av innvandrere. Og hvem er det som har bedt om å få et «nytt» Drammen? Hvem har utferdiget kravspesifikasjonen for «Det nye Drammen»?

Ordførerkandidatene Fredrik Haaning (H) og Monica Myhrvold Bergh (AP) er skjønt enige om at offentlige tjenesteytere som feks sykehjem må ansette folk med tyrkisk og pakistansk språk. Slik forkaster landets to største partier en hver illusjon om at integrering av De Uintegrerbare er mulig.

Drammens Tidende rapporterer;

«Begge ordførerkandidatene synes det var en god idé å ansette folk som kan for eksempel tyrkisk, pakistansk eller andre store språk hvis tjenesten har mange fremmedspråklige brukere. Siste tall viser at det er 29,1 andel innvandrere i Drammen. Den største gruppe innvandrergruppen er polakker og deretter tyrkere. Kanskje kunne det være smart å ha noen som prater tyrkisk hvis vi har et sykehjem der vi vet det kommer mange tyrkere. Bra idé, sa Haaning».

Ingen av politikerne syntes det er nevneverdig å ansette polsktalende sykepleiere. Her ligger erkjennelsen av hvilke innvandrergrupper som er hhv integrerbare og uintegrerbare.

Carl Schiötz Wibye skriver i «Terrorens Rike» s 182: «De fleste tror at en vellykket integrering handler om å beherske språket og være i arbeid. Men det finnes mange mennesker i dagens Norge, som snakker norsk, og er i arbeid, uten å være i nærheten av å være integrert. En vellykket integrering forutsetter at en innvandrer godtar det nye samfunnets sentrale verdier, og da spesielt verdier knyttet til etikk og menneskesyn».

Asle Toje definerer «norsk» slik: «Snakke norsk, tenke norsk, se oss selv i hverandre».

Drammenspolitikerne dokumenterer ved sine utsagn at de nye drammenserne ikke er verken integrerte eller norske, at de ikke har potensiale til å bli det, og at politikerne er likegyldige til denne problemstillingen.

Debatten der de avslørende innrømmelsene fremkom, dreide i utgangspunktet omkring de tomme standardfrasene om at de hitreiste måtte bli bedre i norsk. Unnskyldningen fra politikerne for å motarbeide nettopp denne målsetningen - er at man ved å ha tyrkisk og pakistansktalende ansatte, kan nå ut til de innvandrerne som nettopp har ankommet. Realiteten derimot, er jo at det skal ikke ankomme tyrkere og pakistanere til Norge. Vi har innvandringsstopp, og det er ikke krig i nevnte land. Det er dessuten ingen empiri som tilsier at nyankomne flyktninger befinner seg i en aldersgruppe som det er nærliggende å plassere på sykehjem. Retorisk uærlighet hos de to ordførerkandidatene, med andre ord.

Dagens lyspunkt er FrP representanten Kierulf som bidrar med politisk voksenopplæring: «Det blir å ta tak i problemstillingen på feil måte. Man skal ikke belønne de som ikke lærer seg norsk» sier Kierulf.

Slik Drammens Tidende refererer Høyre og Arbeiderpartiets fanebærere i Drammen, kappes de to partiene om å være flinkest til å shariatilpasse byen. Vi får håpe velgerne legger merke til det.

https://www.dt.no/nyheter/drammen/politikk-og-samfunn/vil-ansatte-folk-s...? (bak betalingsmur)