Gangsterislam utfordrer loven på Hamar

De som ikke vil Norge vel tåler dårlig SIAN sin folkeopplysning

Gangsterislam utfordrer loven på Hamar

Noen ganger er det godt å få bekreftet at det en sier er korrekt men det er med en viss bismak vi kan konstatere at islamproblemet slår ut på akkurat den måten vi lenge har hevdet. Nå også på Hamar.  

SIAN avla Hamar et besøk 14.9.2019 der vi møtte oppegående tilhengere – samt den sedvanlige koalisjonen mellom kommunister og muslimer - ondskapens akse.

SIAN var på Hamar også i 2016. Arrangementet gikk den gang for seg i høvelige former. Men det som råtner i kongeriket Norge råtner raskest der hvor multikulturalistene har tilegnet seg makten. Nettopp ved å observere et samfunn på distanse, over tid, vil en kunne konstatere de endringer som ikke like lett sees av dem som er en del av utviklingen og som tråkker i gørra hver eneste dag.  

Hamar er ett av disse stedene der gjennomreisende som var innom for 20 år siden, i dag må dobbeltsjekke om de har gått av på rett stasjon. Utviklingen er helsvart. De Uintegrerbare dominerer – selv om de ikke er i tallmessig overtall. Effekten av elendigheten er blant annet herrefolkadferd fra de hitreiste, og dhimmiunderkastelse fra politikere.

Den islamske dødsspiralen har snurret noen omdreininger også på Hamar, siden forrige folkeopplysningsmøte der. Tafatte borgere står og ser på at landet tas fra dem. Noen av de tafatte bejubler sin egen undergang. Disse tok turen til torget for å opponere mot SIAN, sammen med en flokk Uintegrerbare.

På den lyse side må nevnes at det var et godt oppmøte av norgesvennlige tilhørere og deltagere med lokalt opphav. Ukulturimporten resulterer i en splittet befolkning, også her. Sammenhengskraft og tillitssamfunn er blant islamimportens første dødsofre.

Talene kan sees her;

Lars Thorsen

Ellen Due Brynjulfsen

Vidar Haugen

Kareem Sadraae

Mansour Talebi

Max Hermansen

Anna Bråten

Bilder

Hamar betyr esel, idiot på arabisk. Når man ser det menneskematerialet som hadde møtt frem for å opponere mot vår menneskerettighetsaktivisme må man erkjenne at det for disse er en nokså treffsikker karakteristikk.

Kort oppsummert er Hamar nå så beriket at voldspotensialet hos De Uintegrerbare fikk politiet til å stenge SIANs stand 20 minutter før tiden for å avverge islamske tilstander på Østre Torg.

Innsatsleder anførte i forbindelse med at de stoppet arrangementet, at Annas retorikk gikk over streken. Uansett om hun skulle ha sagt noe straffbart, er ikke dette gyldig grunn til å stenge ned arrangementet. Forarbeidene til ny grunnlov (stm 26/2003-2004) er klar på at en slik begrunnelse ikke er gyldig grunn til å drepe ytringsfriheten med henvisning til politiloven §11.

De Uintegrerbare og de venstreblivne aksepterer ikke frie ytringer og meningsmangfold. De vil ha islamsk enfold, som jo er utfallet der islam tillates å sette dagsorden.

Gammelkommunist og ordfører Kamerat Busterud var innom standen vår før oppstart. I hans by er alle like, men noen er likere enn andre.  Med en slik tilnærming kan det komme til å bli flere lik enn velgerne setter pris på, jamfør koranens mange drapspåbud.

Folkeopplysningsvirksomheten skred frem på det som er blitt sedvanlig vis. De som ikke liker vestlige frihetsverdier må holdes på betryggende avstand fra bedre mennesker ved bruk av fysiske stengsler. Dusterud gjorde narr av inngjerdingen politiet hadde satt opp. I sin uendelige stupiditet klarte han ikke å erkjenne at gjerdet står der som følge av den ulykke han personlig er ansvarlig for å ha bragt over kommunen. Gjerdet er en manifestering av de rådende islamske tilstander, og to timer senere hadde vi fasiten.

Det ankom to biler med bolede gangstermuslimer. De fremviste en islamsk adferd som var mer truende enn det de yngre Uintegrerbare klarte å prestere.  

På dette tidspunkt gikk politiet i panikkmodus. Kanskje hadde politiet konkret kunnskap om de nyankomne gode muslimene, hva vet jeg. Kanskje er de så farlige at det forelå reell trussel som rettferdiggjorde politiets tiltak.  Spørsmålet blir da, om det egentlig er så klokt å la voldsmenn få viljen sin. Om noen har unorske sjelsevner er det lett å tenke seg at vedkommende lar seg oppmuntre av at politiet nappet ut strømkontakten og slik stopper de ubehagelige sannhetene. Vold virker. Da er veien enda kortere til vold og trusler om vold, neste gang. Som sagt, en ekte islamsk dødsspiral.

Vi kan ikke ha det slik at mobben lærer at de kan stoppe et arrangement med vold og truende adferd. Da gjør de det igjen. Politiet pisser i buksa for å holde varmen når de velger det som på kort sikt fremstår som den enkleste løsning; å kneble det frie ord når det kommer under press fra krefter som slett ikke hører hjemme i Norge.

Hvis politiet ønsker seg bedrede arbeidsvilkår må de som SIAN arbeide for deportering av De Uintegrerbare.  

Da SIAN forlot torget på fastsatt tid, ropte bermen «seier’n er vår». Akkurat det kan nok diskuteres. Jeg tror begivenheter som dette er verdifulle for den alminnelige borgers oppvåkning. På kort sikt vant gangsterislam slaget om 20 minutters taletid på torget. På litt lenger sikt vil konkrete utslag av unorsk, demokratifiendtlig og menneskefiendtlig adferd hjelpe til å vekke befolkningen, og bidra til å løse islamproblemet. Seier’n tilhører ikke under noen omstendighet de venstreblivne islamofile. De spises av islamdyret akkurat som oss, dersom ondskapen seirer i Norge.   

Alf Prøysen skrev visa om da Lars var på Hamar med slakt. Jeg var på Hamar med informasjon om den menneskeslakt islam foreskriver. Muhammed sa selv til sin egen stamme; «Ved ham som holder mitt liv i sine hender, jeg vil bringe dere slakt». Det løftet holdt Muhammed. Det er da også nøyaktig dette de venstreblivne demonstranter på torget gjør mot sin egen norske «stamme». De Uintegrerbare på Hamar bragte bud om at de har til hensikt å følge profetens eksempel, mot alle som kritiserer - og nekter å nekter å underkaste seg - islam. Det er deres hellige plikt.

Så blir det vår jobb å sørge for at de ikke lykkes.