Grobunnen for Breivik kunne ha vært fjernet

Det politisk korrekte Norge må ta sin del av skylden for terroraksjonen:

Grobunnen for Breivik kunne ha vært fjernet

Det politisk korrekte Norge må ta sin del av skylden for den rystende terror-tragedien. Politikerne har kvalt islam-debatten og nektet å ta innover seg den trussel islam representerer for land og folk. Fakta-opplysninger om islam anses som rasisme. Radio- og tv-direktører har utestengt de reelle islamkritikere fra å komme til orde. Når SIAN spør den røde leder i Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre,  om å få leie møtelokaler i huset for avvikling av debattmøter,  er svaret: ”Vi leier ikke ut til dere”.  Huset eies av ”Fritt ord”. Samme svar får SIAN fra Stiftelsen Arkivet – og fra ordføreren i Kristiansand. Når vi har stand på Egertorget, blir vi angrepet og jaget av ”antirasister” og venstreekstremister. Det talte  ord blir brakt til taushet med vold. Avisene tier om overgrepene. Redaktørene avviser i hopetall islamkritiske innlegg . Antirasistisk Senter, som finansieres av staten, vil ha SIAN straffet for kriminell virksomhet. Fordi politikerne i Norge fremmer islam, som massemorderen på sin avskyelige måte går til voldelig krig mot, er islamisme bakteppet  for terroraksjonen i Oslo. Hadde politikerne ikke lukket øyne og ører men tatt nødvendige grep  – etter at de ble informert om  denne onde politiske ideologi –  hadde man ikke hatt 22.07.2011 – fordi  den ideologiske og politiske grobunn for Anders Behring Breivik da hadde vært fraværende.

 

 

 

 
 
Selv da hele Norge var i sorg, som i særlig grad kom til uttrykk ved et blomsterhav utenfor Domkirken i går, kunne de venstreekstreme ikke la anledningen går fra seg. Gjennom radio ble det norske folk fortalt at i all denne blomsterprakten lå en plakat med påskriften: ”Kampen mot rasisme skal vi vinne!” Det er ingen som etter islamske terroraksjoner skriver plakater: ”Kampen mot islam skal vi vinne! Mer reelt hadde det vært om de hadde skrevet: Kampen mot ytringsfriheten skal vi vinne – dette slagordet hadde jo dessuten deres ideologiske muslimske brødre helt og fullt kunne slutte seg til.    
 
 
Utallige ganger er SIAN blitt beskyldt for nettopp rasisme. Organisasjonen SOS Rasisme har programfestet at kamp mot SIAN er en av de viktigste oppgavene. 
Disse grupperingene, som fremmer ”det multikulturelle samfunn” , ønsker å kneble ytringsfriheten.  
 
Islamsk terroraksjon?
Mange regnet med de første timene utover ettermiddagen 22. juli, at det var en islamsk terrororganisasjon – særlig etter at New York Times brakte meldingen om at en islamistisk gruppe hadde tatt på seg ansvaret. Etter hvert kom avklaringen. Det var en ”norsk høyreekstremist” som sto bak – og straks begynte jakten blant journalistene: Hvilken høyreekstremistisk gruppe tilhørte denne Breivik? Vi fikk spørsmålet: Var Breivik medlem av SIAN? Vi kunne straks opplyse at det var han ikke – og at vi ikke kjente ham. Selv hadde Breivik  karakterisert seg som kristen-konservativ, han var tempelridder i Frimurerordenen og han hadde vært medlem av Fremskrittspartiet. Sørgelig nok for journalistjegerne: Her var intet å klistre på SIAN.
Denne Breivik har et stykke på vei gitt uttrykk for de samme islam-kritiske synspunkter som bl. a. SIAN –  men denne drapsmannen førte sin egen personlige og frastøtende krig mot det politisk korrekte Norge – som rammet hele det norske folk. Samtlige analytikere har måttet konstatere at dette var en enkelt persons ufattelige udåd – som bare én forskrudd hjerne står bak.
 
Noen slike terrorhandlinger
Dette var en terrorhandling ingen muslim sto bak. Men kanskje den kommer – vi er jo blitt advart og truet. ”De som fornærmer Allahs budbringer, skal møte smertefulle pinsler”, uttalte Al-Qaidas leder, Ayman al-Zawahiri. Norge har angivelig fornærmet ”profeten”. Muammar  al-Gadafi sier: ”Hundrevis av libyere vil bli martyrer i Europa. Det er øye for øye, tann for tann. Dere vil  angre, NATO, når krigen forflytter seg til Europa.”  Norge er et av de land som har bidratt mest til krigen i Libya.
Mohyeldeen  Mohammad har advart Norge – som ifølge ham kan få et nytt 11. september.
Det er utført et skremmende stort antall islamske terroraksjoner rundt om i verden. I august 1998 ble de amerikanske ambassadene i Kenya og Tansania sprengt. 224 mennesker ble drept og 4500 skadet.
Islamister kapret tre amerikanske fly 11. september 2001 og brukte dem som bomber.  Over 3.000 mennesker ble drept.
I Bali ble 202 mennesker drept etter en islamsk aksjon i oktober 2002. Vi har i erindring Madrid i mars 2004 da  200 mennesker ble drept – London i juli 2005 da fire selvmordsbombere drepte 52 mennesker.
Listen er uhyggelig lang – og lengre vil den bli. Intet – absolutt intet tyder på at islamske terroraksjoner vil avta eller opphøre.
 
Har intet lært
Dekan Trygve Wyller ved Det teologiske fakultet ba i radioen søndag om ”en folkelig motstand mot fremmedhatet.” Bedre hadde det vært om Wyller hadde bedt om en kirkelig motstand mot kristendomsforfølgelsene i de islamske stater. Her kjemper kristne brødre for sine liv.
 I Norge er det intet hat mot ”fremmede” – kun motstand mot de fremmede som vil ta fra oss våre verdier og underkue norsk kultur.
-Det er ingen plass i de kristne samfunn for utsortering av mennesker – de må inkluderes – vi må gå i dialog med muslimene, sa denne teologen. Wyller har ikke innsett at en god muslim har intet – absolutt intet å gå i dialog med. De har kun islam, ”profeten” og sharia – og det er dette som med tid og stunder skal styre Norge.
Alle politiske autoriteter som uttalte seg søndag, ga uttrykk for at de vil arbeide for det multikulturelle samfunn – det vil i klartekst si at de vil arbeide for en fortsatt islamisering av samfunnet – med de konsekvenser dette får på sikt.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder