Høylytt islamofili i Tromsø

Massive lovbrudd fra forvaltning, politikere og politi kunne ikke hindre faktaformidlingen

Høylytt islamofili i Tromsø

NRK var på FrP jakt

Blomster duger ikke mot folkeopplysning. Virkeligheten er den samme når blomsten er vissen.

Ikke stem på disse!

SIAN tok sin menneskerettighetsaktivisme til Tromsø 31.8.2019. Det ble en historisk begivenhet på mer enn én måte. At vi ikke har vært så langt nord tidligere er verdt å markere. At Tromsø ble den første norske kommune til å bryte blant annet grunnloven under gjennomføringen av stand i forbindelse med SIAN sin årelange menneskerettighetsaktivisme er også verdt å nevne. Hittil er det bare politiet som har hatt for vane å bryte loven under SIAN sine folkeopplysningsstands – om en ser bort fra de venstreblivne og Uintegrerbare som rutinemessig bedriver straffbar ordensforstyrrelse i mangel av egne argumenter.

Tromsøs ordfører Kristin Røymo tilsto overfor NRK at hun hadde medvirket til straffbar ordensforstyrrelse. Denne var muliggjort ved at kommuneadministrasjonen lovstridig ga adgang til å avholde en konsert i umiddelbar nærhet til vår folkeopplysning. SIAN følger opp saken, det ligger foreløpig an til tre anmeldelser i kjølvannet av et historisk lavmål hva gjelder offentlige myndigheters lovstridige tiltak i Statsmaktens krig mot folkets ytringsfrihet.  

Elitene i Tromsø insisterte på å synge og danse seg inn i døden, til tross for at de i ti år har visst at de nærer en dødskult ved sitt bryst.  

Talene kan sees her ;

Lars Thorsen

Max Hermansen

Lars II

Anna Bråten

Bilder

I anledning NRK sine bestrebelser etter å bedrive splitt og hersk ved å dyrke  de ideologiske motsetningene i FrP og på den måte hjelpe fram en sosialistisk regjering, sendte NRK noen glimt fra Tromsø standen på dagsrevyen 5.9.19.   

Det ble tid til noen interessante samtaler med de subversive. I dialog med SIAN fortalte dumprost i Tromsø Stig Lægende at det var helt greit at kirker nedlegges, at statskirka krymper og at moskéer popper opp som paddehatter. Presten var ekstremt aggressiv og ligger sådan an til å bli en god muslim når hans kirke er fullstendig rent over ende av den importerte erobrerideologien. Lægende begrunnet sin glede over avviklingen av Kirken med at det er religionsfrihet. Denne friheten innebærer retten til å ikke ha en religion. Islam tillater kristne å leve som dhimmislaver. Ateister derimot drepes om de nekter å konvertere til islam. Presten er med andre ord helt uanfektet av at de fleste nordmenn er slaktepølse hvis han selv får viljen sin. NRK filmet og dokumenterte domprostens meget oppsiktsvekkende utsagn. De valgte forståelig nok å ikke publisere det. Domprosten er et kaldt menneske uten nestekjærlighet. Kald sjel, kalde øyne, kaldt budskap. En satans disippel i prestedrakt.

Lokale SIAN tilhengere i Tromsø bekreftet vårt inntrykk av tromsøværinger. Hyggelige omgjengelige jordnære og fornuftige. Samtale og sosial omgang med dem var alene verdt turen.  At Trømsø har vært uheldige ved valg av ordfører og domprost er beklagelig, men det er Folket som er byen, og her er mange som har vettet i behold.