Ingen har noe svar på ubehagelige spørsmål

SIAN fikk aller nådigst plass med sin stand under Arendalsuka i fjor, men islam-politiet holdt dem under oppsikt.

Utestenger SIAN fra Arendalsuka og gjemmer seg:

Ingen har noe svar på ubehagelige spørsmål

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) fikk først ja fra Arendalsuka – det var helt i orden med en SIAN-stand på området under arrangementet, som i år skal avholdes 12. – 17. august. Arbeiderpartiet og en del andre – mer eller mindre sosialistiske grupperinger – truet med å holde seg borte fra evenementet dersom ufyselige SIAN fikk standplass. Rådet, som oppgis å være Arendalsukas høyeste organ, vaklet og innkalte til et nytt møte der det ble vedtatt at SIAN skulle utestenges. Det politisk korrekte presset ble for mye for rådsmedlemmenes ryggrad. SIAN har forsøkt å få de i tale som har begått denne ugjerningen mot ytringsfriheten, men samtlige gjemmer seg.

Man kan spørre: Hva får redaktør Harald Stanghelle til ikke å ytre et pip når han får spørsmålet: Hvordan kan du som medlem av hovedprogram-komiteen for Arendalsuka være vitne til og garantist for at ytringsfriheten trampes under fot? Vil han føle seg utrygg på egne holdninger når han for åpent videokamera får nærgående spørsmål fra SIANs journalist – er det derfor han tier?
Ordføreren i Kristiansand, Harald Furre fra Høyre, som er medlem av Rådet i Arendalsuka, uttalte at SIAN står for «uakseptable og ufyselige meninger». Sammen med tidligere fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal, kalte de SIANs holdninger for «motbydelige». Også Furre snodde seg unna spørsmål fra SIAN. Hadde han mistanke om at kamera hadde avdekket at han ikke hadde dekning for sine utsagn?
Redaktør Vidar Udjus valgte ikke å svare på vår forespørsel om et videointervju, etter at han i Fædrelandsvennen skrev at SIAN «har ikke noe å bidra med i en saklig debatt». Han er den rette – etter å ha skrevet – «det sentrale budskap i Koranen er kjærlighet og empati».
Teolog og direktør Audun Myhre ved menneskerettighetssenterets og ytringsfrihetens høyborg på Sørlandet, Arkivet, som ser på SIAN som selveste Belsebub og som fordømmer SIAN nord og ned, har «ikke noe behov» for å svare på spørsmål fra SIAN.
NHO-regiondirektør Siri Mathiesen var raus nok til at hun på møtet 24. mai sa ja til at SIAN skulle få delta på Arendalsmessen, men etter at hun ble presset av bl. a. sekretær Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet snudde hun og vendte tommelen ned. SIAN ville vite hva som var hennes begrunnelse for å kvele ytringsfriheten, men NHO-direktøren ville ikke si ett ord, Noe videointervju kom ikke på tale.
Sekretæren i Arendalsuka, rådmann Harald Danielsen i Arendal kommune, var i utgangspunktet åpen og villig til å stille opp i et itntervju med SIAN – for som han sa: Jeg har aldri hatt problemer med å snakke med folk. Etter et par dager fikk imidlertid pipen en annen lyd. Da måtte rådmannen takke nei. Han hadde kommet til at SIAN kunne jo klippe og endre et filmatisert intervju. Han hadde dårlig erfaring med Dagsrevyen og andre filmaktører.
Arbeiderpartiets folk sier de skal møte oss – men også de viker unna når det gjelder.
Hvorfor velger samfunnstoppene å gjemme seg – er de i beit for argumenter?
Arne Tumyr
SIAN