Innvandrer-bølgen er totalt ødeleggende for verdiene i landet vårt!

Kvinner i islamske stater lever under slaverilignende forhold. Muslimer krever at norske borgre skal vise respekt for deres religion - som også omfatter total underkastelse av «profeten» og Allah.

Norge må reddes fra politikere som er i ferd med å skape et land der våre verdier fullstendig forvitrer

Innvandrer-bølgen er totalt ødeleggende for verdiene i landet vårt!

- «Ni av ti som er dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn.» (Aftenp. 05.03.16).
- «Alle overfallsvoldtekter i Oslo blir begått av ikke-vestlige innvandrere!» (Melding på internett 20.11.13).
-« En 15 år gammel norsk jente blir offer for flere grusomme gruppevoldtekter utført av innvandrergutter, men det er de siktede i saken som skal beskyttes mot offentligheten.» (Document.no 09.02.21).

- «Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i 65 av 80 kriminalitetskategorier. (Melding på internett 06.08.19.)
- «Innvandrere står bak nesten tre av fire grove voldshendelser» (TV2 25.02.19). - «Svarte er overrepresentert i politiets drapsstatistikk». (Utrop 08. 07.16).
- «Nesten halvparten av koronapasientene i Norge er født i utlandet» (TV2 22.11.20).
¬- «Sosialhjelpsutbetalingene var i 2017 på 6,6 milliarder kroner. Innvandrernes andel av utbetalingene for landet under ett er 56 prosent og domineres sterkt av dem med landbakgrunn fra Afrika og Asia. (SSB 29.01.19).
- «De tidlige innvandrerne fra Pakistan hadde så mye som 50 prosent trygding i 50-årsalderen, sammenlignet med 15-20 prosent for nordmenn med samme
(lave) utdanningsnivå.» (Dine penger 11.01.11).
- «Ikke-vestlig innvandring koster Norge anslagsvis 250 milliarder.» (HRS 12.11.18).
- «Innvandringstrykket mot Norge er ikke bærekraftig.» (VG 01.02.17).

- «Jeg snakker om vår statsminister, som synes på linje med håpløse Angela Merkel, kansleren i Tyskland. Sistnevnte vil ikke innrømme at, med Schengen og EUs porøse grenser etc. har hennes innvandringspolitikk vært en katastrofe.» (Resett 17.06.18).
- «Integrering fra muslimske land går dårlig.» (Kjell Erik Eilertsen 07.11.19).
- «Det bekymrer oss at vi har barn helt ned i 13 - 14-års alderen, også i 16 17-årsgruppen, som er under observasjon for mulige terroranslag. (PST 09.02.21).
- «For noen år siden, så var det en del mennesker, og da særlig ungdom, som gikk rundt og snakket om det fargeriket fellesskap vi ville få med alle de innvandrerne som kom hit til landet. Men så ble det plutselig helt taust fra den kanten. Hva skyldes det tro?
Jeg tror det skyldes at disse som snakket om det fargerike fellesskap har innsett at det er ikke så enkelt likevel. Det er ikke enkelt, fordi mange av de som kommer fra land med andre kulturer enn vår, nekter og innse at det er tross alt lover og regler som må følges her i landet. Med andre ord: Vi får en kraftig kulturkollisjon. Dette er noe Norge ble advart mot så tidlig som på 70’ tallet.» (Victor Fjellman i Dagsavisen 30.11.11)

Spørsmålet er: Hvem føler seg kallet til å sy sammen en «tiltakspakke» som kan hindre politikerne i å ødelegge det norske samfunnet?
Arne Tumyr