Islam er en trussel mot freden rundt om i verden

Tusener jihadister strømmer ut fra koranskolene verden over:

Islam er en trussel mot freden rundt om i verden

Demokratiene nedkjempet Hitler og hans morderiske hær, demokratiene overvant Stalins og kommunistenes onde samfunn. De totalitære statene i Øst-Europa kollapset i likhet med Sovjet-samveldet – de falt sammen som korthus. Til og med Pol Pot måtte til slutt gi opp. Vi hadde hatt tilnærmet fred i verden i dag dersom forbryteren Muhammed hadde blitt stagget i tide – og islam som politisk krigsmaskin ikke hadde eksistert.

I stedet ser vi at den krigen islamistene igangsatte på 600-tallet fortsetter – og vil kunne fortsette til evig tid. Det virker som om demokratiene har gitt opp. Islams krigføring har pågått i snart 1400 år. Europa er igjen satt under beleiring.

Det var pinlig å høre på journalistene og ekspertene i dag om trusselvurderingen. De fremstilte Muhammeds hær som noen «ekstreme og radikale jihadister»  – og hvor de «høyreekstreme» ble slått i hartkorn med Allah-tomsingene. Det er Muhammed, Koranen og islam med alle imamene og moskeene som representerer den besatte ekstremisme!

Islamisten Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter fikk seg til å si på NRK-debatten i kveld at «i Norge er det de høyre-ekstreme som har stått for terroren». Hadde han og Antirasistisk senter hatt makten ville de umiddelbart ha gått til arrestasjon av SIAN's ledelse. Tro det eller ei: Antirasistisk Senter vil ha forbud mot en anti-islamsk organisasjon som SIAN – vi oppfordrer angivelig til vold som kan utvikle seg til folkemord!! Det er ikke bare islamister som går amok – det gjør også noen av deres sympatisører.

Fra koranskoler verden over strømmer det ut tusener på tusener av  jihadister som er hjernevasket og som er villige  til å spenne bombebeltet på seg. 20.000 islamske terroraksjoner med over 100.000 døde er status bare siden 11. september 2001. Frykten for terroren er kommet helt inn på livet av oss. Det er ikke «korsfarerne» som er skyld i at vi må kle av oss hver gang vi skal ut og fly.

Vi kan iverksette sikkerhetstiltak både privat og offentlig til vi til slutt lever i et kaserne-område. Bilbomber, selvmordsbombere og islamske angrepsgrupper vil ikke kunne stoppes – uansett sikringstiltak. Heller ikke nytter det mer enn et lite stykke på vei med PST-forebygging og militære tiltak.

Vi humanister og filosofer må starte med en opplysningsepoke for islam – på samme måte som vi begynte med for kristendommen på 1700-tallet. Det tok 200 år før kristenhetens ledere tok til vettet og satte mennesket foran guddommen. Starter vi med opplysnings-undervisningen i vår tid i stedet for indoktrineringen i koranskoler,  vil imamene bli drevet fra skanse til skanse og ta til vettet de også – slik at islam om et par hundre år eller så blir kun en fredelig religion – og ikke en politisk krigsmaskin som i dag.

Det er noen få som har forstått dette – blant andre de som støtter SIAN.

Vi får ikke fred i verden når barn og voksne innen islam får innøvd en forrykt lære som en kommentator – Leif Baeko på SIAN's nettavis – beskriver slik:

«Med muslimer som er født og oppvokst i et muslimsk hjem, har jeg vanskelig for å forestille meg at de kun er muslim i navnet, siden de er blitt innpodet med Koranens innhold fra vuggen av.

Her er noe av det innholdet som muslimske hjem innpoder barna sine fra fødselen av og etterpå vedlikeholdes i moskene:

2:190-193 "Kjemp for Allahs sak mot dem som bekjemper dere ... Drep dem hvor dere påtreffer dem ... Bekjemp dem til det ikke lenger finnes prøvelser for troen, og forfølgelse, og religionen tilhører Allah. .. "

2:216 " Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere føler motvilje."

3:157-158 " Om dere drepes eller dør for Allahs sak, så er tilgivelse og nåde fra Allah bedre enn det dere samler i hop. Og hvis dere dør, eller blir drept, det er hos Allah dere bringes sammen, hos Allah  skal dere samles.»

3:169 " Anse ikke dem som ble drept for Allahs sak, som døde. Nei, de er levende hos ham og mottar hans gaver."  (72 jomfruer og elver av vin)

3:195 "... De som har  begått overtredelser, sannelig, jeg utvisker deres misgjerninger, og jeg vil føre dem inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer. En belønning fra Allah er den herligste belønning.»

4:89 "Hvis de snur seg bort, så pågrip dem og drep dem der dere finner dem, og ta ingen av dem til venn eller hjelper."

4:101 "Når dere farter omkring i landet, så er det ingen synd om dere korter ned bønnen, hvis dere frykter at de vantro kan plage dere. De vantro er en klar fiende for dere.."

3:169 " Anse ikke dem som ble drept for Allahs sak, som døde. Nei, de er levende hos ham og motta  hans gaver."

(72 jomfruer og elver av vin)

3:195 "... De som har trådt feil, sannelig, jeg utvisker deres misgjerninger, og jeg vil føre dem inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer. En belønning fra Allah er den herligste belønning."

4:74, 75 " ….. Den som kjemper for Guds sak, om han faller eller vinner, …... Hva er det med dere? At dere ikke vil kjempe for Guds sak, ……."

05:33 " Deres lønn som bekjemper Allah og hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. "

09:05 "... drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem ..."

09:14 " Bekjemp dem! Så Allah kan straffe dem ved dere, og gjøre dem til skamme!..."

47:4 " Når dere møter de vantro i kamp, så gå løs på dem til de er helt nedkjempet, …. Og etterpå, frigivelse eller løsepenger, så krigen legger fra seg sin byrde."

Muslimer som begår vold og terror mot annerledes troende i Allahs navn, kan finne god begrunnelse basert på læren i Koranen.
 

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder