Islam fortsetter krigen mot alle som ikke er muslimer

I denne artikkelen vises bakteppet for angrepet i Algerie

Islam fortsetter krigen mot alle som ikke er muslimer

Hvor er de politisk korrekte etter Algerie – alle de som etter 22. juli demoniserte enhver islam-kritiker? Et «høyreekstremistisk» miljø var angivelig inspirasjonskilden for Anders Behring Breivik. Det var de «islam-fiendtlige» som utgjorde «bakteppet» for massemorderen. «Høyreekstremistene» – Fjordmann, SIAN-aktører, FrP-medlemmer og islam-kritiske skribenter ble mer eller mindre puttet i samme sekken som medskyldige. VG hadde side opp og side ned skremmebilder av «ekstreme» organisasjoner og personer som Behring Breivik var blitt inspirert av. Journalist Øyvind Strømmen fabulerte i villelse – det var flere hundre «høyreekstremister» her i landet som representerte en fare for landet. Hva sier de i dag? Mange vet ikke hva de skal si – de vegrer seg for å si sannheten: For islamske terrorister er Koranen inspirasjonskilden og læreboken. Dessuten trosbekjennelsen til Det muslimske brorskap, som også står sentralt i charteret til Hamas: «Allah er vårt mål. Budbringeren er vår leder, Koranen er vår lov. Jihad er vår vei. Å dø for Allahs sak er vårt største håp.»

Et lyspunkt registreres. Aftenposten skriver på lederplass i dag – ikke om «global terrorisme», ikke om «internasjonal terrorisme» –  avisen skriver om «den internasjonale kampen mot islamistisk terrorisme».

Fædrelandsvennen har registrert at de islamske terroristene «regelrett henrettet utenlandske gisler, samtidig som muslimer ble spart». Avisen fikk seg ikke til å skrive det som sant var – det var de kristne og de vantro som ble slaktet. Fædrelandsvennen foretar ytterligere en tilsløring, for det er al-Qaida må vite, som står bak. Vi har å gjøre med «militante islamister». Aldri har avisen skrevet: Militante tyskere angrep oss i 1940.

Islamistenes krigføring har pågått helt fra 600-tallet etter Muhammeds død og fram til i dag – da hele det afrikanske kontinent er i ferd med å bli erobret. I Mali var de islamske hærstyrker i ferd med å overta og terrorisere hele landet, men  med Frankrikes militære inngrep ble det satt en foreløpig bråstopp for den avsluttende erobring.

Lederen av den islamske aksjonen i Algerie, Mokhtar Belmokhtar, var villig til å avbryte aksjonen dersom Frankrike trakk seg ut av Mali – underforstått – slik at islamistene kunne få fullført seieren.

De politisk korrekte som er i villrede om den aktuelle situasjons  ideologiske bakteppe –  kan få et lite innblikk her:

Hellig krig er sentralt i Koranen. De vantro skal bekjempes til de er underkuet. Alle muslimer får i Koranen en direkte ordre om å utføre jihad, som innebærer å kjempe mot og overvinne folk som ikke godtar islam.  (Se sure 2:14, 4:73-105, 8:24-37, 40-60).

«Så når dere møter de vantro  i kamp slå hardt ned på dem til dere har drept og såret mange av dem» – sure 47:4.

«Dere som tror! Bekjemp de vantro som bor nær dere, og la dem finne hardhet i dere. Allah er med de fromme og gudfryktige» – sure 9:123.

Allah befalte profeten at han heller skulle drepe i stedet for å ta fanger – sure 8:67.

«De vantro må ikke tro at de kan få overtaket. Gjør klart alt dere har av stridsmidler - sett skrekk i Allahs fiender» - sure 8:59-60.

«Jøder og kristne er Allahs fiender – kjemp mot dem» - sure 8:39

«Ta ikke jøder eller kristne som venner» - sure 5:51.

«Når dere slåss mot kristne straff dem hardt – slik at de må forlate hjemmene sine og bli spredt» - sure 8:57.

Islamistene får ikke noe valg av Allah – de som ikke deltar i jihad blir truet med helevetes ild.

Hva må da gjøres for at menneskeheten skal bli befridd fra Koranens og islams ondskapsfulle og umenneskelige barbari? Alle gode og demokratiske krefter i den vestlige verden, i regjeringer, nasjonalforsamlinger, innen politikk og kultur, undervisning  og akademia – må ta fatt på et opplysningsprosjekt for den islamske verden som er basert på filosofi og humanisme  – og som vil kunne frigjøre  1,5 milliarder muslimer fra islams terror og slaveri. Denne prosessen vil kanskje ta to hundre år. I mellomtiden må  SIAN og andre som ikke viker tilbake for å vise islams sanne ansikt – og som kjemper mot islamiseringen – fortsette sitt opplysningsarbeid. Parallelt må Vesten vise besluttsomhet  på samme måte som i Algerie – når de nye islamske angrepene kommer. Hvis vi ikke lykkes med dette må vi forberede oss på å ta avskjed med vår sivilisasjon.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder