Islams lære og arbeid er rett og moral - men drep jøder, kristne og de vantro!

Norske skoleelever lærer: Islam er fredens religion. Islamsk Råd Norge står bak denne undervisningen.

Ikke islamsk, men «internasjonal terrorisme», sier Stoltenberg

Islams lære og arbeid er rett og moral - men drep jøder, kristne og de vantro!

Nå må vi bygge en forsvarsmur mot islam – metaforisk på samme måte som Israel bygget en mur mot Allahs jihadister. Med Koranen som inspirasjonskilde har islamister til hensikt å drepe jøder, kristne og vantro. Nok en gang fikk vi dette demonstrert i Algerie. Intet vestlig demokrati kan beskytte sine borgere mot den gruoppvekkende ondskap islam representerer. De forhatte «korsfarerne» som islamistene finner ved våre ambassader og vestlig-etablerte bedrifter, er i realiteten i konstant livsfare. Statoil, Telenor – eller for den del enhver annen vestlig virksomhet – vil i tiden framover – oppleve nye islamske terroraksjoner – med gisselrøveri og med krav om millioner i løsepenger. Hvis ikke kravene imøtekommes vil fangene – i tråd med arven fra Muhammed – få strupen skåret over. Vestlige arbeidere (les korsfarere) bør få krigsrisikotillegg når de skal tjenestegjøre i et islamsk land. Bedre vil det være med isoleringssanksjoner overfor islamske stater – inntil imamene erklærer: Etter en nytolkning av Koranen hersker det ikke lenger en evig krig mellom islam og Vesten. Det er ikke mulig å beseire demokratiene – og derfor vil Allah nå ha en evigvarende fredsavtale – basert på de universelle menneskerettighetene.

Det er langt fram før en slik erklæring kommer – kanskje først om to hundre år. I mellomtiden vil neppe noen realistisk politisk løsning være – at vestlige virksomheter i islamske stater trekker seg ut fra disse farlige områdene. Trolig vil det skje at den enkelte bedriftsledelse, inklusive innen Statoil, Telenor og i andre norske bedrifter, må kjøpe seg en hær og bygge en festning omkring det enkelte foretak. Men vil alle soldater i denne hæren, som nødvendigvis må bestå av muslimer –  være lojale mot sine oppdragsgivere? Ett  av problemene amerikanerne har i Afghanistan  er at soldater de har lært opp –  i troskap for Muhammed og Allah  –  skyter og dreper nettopp amerikanere. For at de islamske terroristene skulle kunne gjennomføre denne aksjonen ved gassanlegget i In Amenas, har de trolig fått hjelp i form av informasjon fra personer som jobber på anlegget, ifølge uttalelser fra eksperter til NRK i kveld.

Enda dette var en typisk islamsk terroraksjon, utført åpenbart av «gode muslimer» –  og til tross for at det utføres islamske terroraksjoner  hver eneste uke over store deler av verden –  så var det  et viktig poeng for både statsminister Jens Stoltenberg og konsernsjefen i Statoil, Helge Lund – at dette som skjedde i  In Amenas hadde ikke noe med islam å gjøre. De to lederne presiserte at vi står overfor grusom «internasjonal terrorisme».

Nå må våre myndigheter bygge en forsvarsmur mot islam med konfronterende faktaopplysning og det frie ord som våpenarsenal. Vi kommer ingen vei så lenge våre samfunnsledere vil bekjempe bare symptomene fra islam – som er terror, tortur, lidelse og død for ikke-muslimer.  Som skrevet står i «THE NOBLE QURAN» sure 5:33: «Lønnen for dem som fører krig mot Allah og hans sendebud, og som gjør ugagn i landet, skal kun være at de drepes eller korsfestes, eller at deres hender og føtter kuttes av på motsatt side, eller at de fordrives av landet.»

Våre myndigheter vil ikke høre noe av dette - bare spør stortingspolitikerne som sitter i konstitusjons- og kontrollkomiteen – de forsikrer det norske folk om at «islams arbeid og lære er i overensstemmelse med  rett og moral»

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder