Kenya tar kampen mot islamsk terrorisme

Terror organisasjonen Al-Shabaab i Kenya skifter navn

Kenya tar kampen mot islamsk terrorisme

 

Al-Qaeda filialen i Somalia har endret navn til ”Somalia Islamic Emirate” for å vinne sympati i det somaliske folket etter at KDF (Kenya Defence Force) slo tilbake mot deres baser i sørlige Somalia i operasjonen ”Linda nchi (forsvar landet) i oktober 2011. I ettertid har denne operasjonen blitt slått sammen med AMISOM (African Mission For Somalia). Jeg kommer tilbake med en noe lengre analyse av denne strategien i en senere artikkel i SIANs nettavis.

 

 

 

I et intervju i den kenyanske avisen Standard den 11.12.11 sier KDF talsmannen Cyrus Oguna at navne endringen ikke får noen betydning for Kenyas forhold til den islamske terrororganisasjonen. ”Vi er klare, og forberedte til å nedkjempe dem, uansett hvilken skikkelse de fremtrer i” og videre: ” den felles militære operasjonen har lykkes i å destabilisere al-Shabaab som nå virker dessorienterte og forvirrete”.

Kenya og KDF samarbeider med den somaliske overgangsregjeringen og har nå sluttet rekkene med AMISON. Noen i Kenya stiller spørsmål om dette var klokt.

Det er viktig å merke seg at Kenya som flere ganger har fått føle islamsk terror på kroppen bl.a. i 1998 i Nairobi der nærmere 300 kenyanere ble drept, ikke tar lett på al-Shabaab. Al-Shabaabs terror rammet også Nairobi tidligere i år etter at operasjon Linda Nchi ble iverksatt. Flere mennesker ble drept. Sikkerheten er betydelig skjerpet i landet med politikontroll på alle sentrale innfartsveier. I tillegg blir man kontrollert på supermarkeder, banker og en rekke andre offentlige steder.  Jeg vil nærmest si at i skrivende stund forsøker de kenyanske myndighetene å røske opp al-Shabaab medlemmer og sympatisører med roten. De raider områdene der de holder til i hovedstadsområdet Eastleigh. Den skjerpede sikkerheten er også innført pga feiringen av den kenyanske nasjonaldagen Jamhuri Day den 12.12.11. Det spesielle er at majoriteten av kenyanere slutter opp om alle sikkerhetstiltak. Å raide områder der mulige somaliske al-Shabaab tilhengere befinner seg er i deres øyne bare naturlig og riktig. Ingen kaller dette ”rasisme” i Kenya. Vi har en jobb å gjøre i Norge.  Stoltenberg & Støre har aldri konfrontert det somaliske miljøet i Norge med det faktum at flertallet støtter terroristene som bl.a. terroriserer det landet de angivelig flyktet fra. Ved å unnlate å konfrontere det somaliske miljøet i Norge og stoppe det islamske pengeoverføringssystemet ”hawala” som finansierer al-Qaeda og al-Shabaab så bidrar den norske regjeringen til terrorisme. Sånn er det bare.

 

 

 

Rolf Eriksen/ Kenya