Kommunister anmelder menneskerettighetsforkjempere

Rødt vil ha SIAN og politiet straffet for praktisering av vestlige frihetsverdier

Kommunister anmelder menneskerettighetsforkjempere

Kamerat Thore Johan Nærbøe leder Hamar Raudt

Kamerat Svein Birger Ørsnes var hissig i snakketøyet og gjennomgående inkompetent på alle relevante temaer.

Kommunistpartiet Rødt anmelder SIAN for hatkriminalitet etter SIANs taler på Østre Torg i Hamar 14.9.2019. Samtidig anmelder de politiet for å ikke ha stanset talerne mens de fremførte sin folkeopplysning.

Talene kan sees på SIAN sin videokanal.  Bedøm dem selv.

På videoopptakene kan man høre Kamerat Ørsnes sutre til politiet over hatkriminalitet, idet jeg redegjør for innholdet i islams hellige skrifter. Kan vi da forvente massearrestasjoner av imamer, som lærer bort det samme til de herboende Uintegrerbare?  I England har folk blitt straffet for å sitere Winston Churchill. Er Norge blitt like sinnsykt?

Dette føyer seg pent inn i rekken av norgesfiendtlig adferd fra det klientellet som rutinemessig møter opp og begår straffbar ordensforstyrrelse for å blokkere SIAN sin lovgitte formidlingsfrihet. Tidvis begår forøvrig også Rødt tillitsvalgte vold (og trusler om vold) mot SIAN uten at politiet straffeforfølger dem av den grunn.

Når Rødt selv bryter loven ved ordensforstyrrelse, viser våre opptak at politiet i de fleste tilfeller tillater dem å gjøre det. Likevel anmelder kommunistene nå politiet, for å ikke ha stoppet SIAN sin menneskerettighetsaktivisme mens den pågikk.

Uansett om SIAN skulle ha sagt noe straffbart, er ikke det gyldig grunn til å stenge ned arrangementet. Forarbeidene til ny grunnlov (stm 26/2003-2004 5.8.4) er klar på at en slik begrunnelse ikke er gyldig grunn for å stoppe et pågående arrangement med henvisning til politiloven §11.  Hjemmelen kan begrunne inngrep mot demonstrasjon hvis formål er å bryte loven men grunnlovens forbud mot forhåndssensur hindrer en slik inngripen som Rødt ønsker. Se Ytringsfrihetskommisjonens innstilling NOU 1999/27 pkt 7.3.7. jf 7.4.2.3.

At det Rødt vennlige publikummet spyttet (=vold) og var så aggressive at politiet måtte avslutte arrangementet av sikkerhetsmessige årsaker, har åpenbart ikke Rødt noe problem med.

I en tid der subversive krefter både i samfunnsliv og i statsmakt øker sin innsats for å motarbeide folkeopplysning om islamproblemet er det av avgjørende betydning for landets fremtid at befolkningen støtter SIAN sin menneskerettighetsaktivisme, ved fysisk fremmøte eller deltagelse, ved medlemskap eller økonomisk støtte.