Langet ut mot Israel og ikke et vondt ord om Siri Lankas islamske terror

Jonas Gahr Støre som talte på 1. mai i Kristiansand nektet å svare på ubehagelige spørsmål fra SIAN:

Langet ut mot Israel og ikke et vondt ord om Siri Lankas islamske terror

Lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, som talte på 1. mai i Kristiansand, boikottet SIAN idet han etter talen nektet å svare på spørsmål fra vår utsendte medarbeider. En sikkerhetsvakt dukket opp og markerte at her skulle det ikke finne sted noen nærmere konfrontasjon. Dermed gjentar Arbeiderpartiets toppfolk den samme komedien – de tordner mot SIAN og andre anti-islamske grupperinger og utbasunerer at nå skal det tas til motmæle mot «de høyreekstreme» – men når det kommer til stykket feiger de unna ethvert oppgjør om islam. I talen hadde Støre ikke et vondt ord å si om islams terroraksjon på Siri Lanka. Han løftet ingen pekefinger mot muslimers voldsutøvelse – han gjentok det vi har hørt så mange ganger tidligere – at minoritetene må ikke trakasseres men integreres i fellesskapet. Støre fremsto som palestinakomiteens venn og israelernes uvenn. Han krevde at palestinerne måtte få sin «frihet», at «okkupasjonen» måtte oppheves at muren måtte rives og at palestinerne måtte få sin egen stat.

Frankrikes president, Emmanuel Macron sa på en pressekonferanse at politisk islam er en trussel mot den franske republikk og at han lovet å stå imot.
Kan vi se for oss at Johans Gahr Støre sier: Islam er en trussel mot det norske samfunn – jeg lover å stå opp mot denne trusselen! Nei, Støre lever i sin egen boble – han ser ikke at «radikal islam» i det hele tatt representerer noen fare for vårt demokrati. Han krever at nordmenn må tilpasse seg våre «nye landsmenn» og at vi må akseptere «Det nye Norge».
Jonas Gahr Støre var ganske sikkert en av dem på Arbeiderpartiets landsmøte som reiste seg og klappet da sekretær Raymond Johansen sa: «Et angrep på muslimer er et angrep på meg og hele det norske folk.»
Nei, v i SIAN har ingen allierte i Arbeiderpartiet i kampen mot islamiseringen, men vi finner heller ikke mange meningsfeller i de andre politiske partiene. Tvert imot er det slik at «gode muslimer» åler seg inn i det politiske miljø, de får tillitsvev – til tross for at de har et islamsk verdisyn som er basert på fascisme – og som er uforenlig med verdigrunnlaget i samtlige demokratiske partier i dette land.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder