Luft ut i Koran-skolene og i de hemmelige moskeene!

Konfrontasjon med islam kan stoppe angrepene mot de vantro

Luft ut i Koran-skolene og i de hemmelige moskeene!

Den fredelige verden – det vil si den ikke-islamske verden – ofrer det meste for å oppnå det største av alt: Fred med frihet. Sjokket som rammet vår sivilisasjon 11. september 2001 – resulterte i at daværende president i USA, George W. Bush jr., erklærte krig – ikke mot islam – ikke mot islamsk terrorisme – men mot «internasjonal terror». Presidenten våget ikke å si det som sant var: Bak terroristene står Allah, «Profeten», Koranen. Bush iverksatte sitt «korstog» under mottoet: «Den som ikke er med oss er mot oss». Vestlige «oppegående» regjeringssjefer strømmet til for å vise at de var på banen – de var solidariske med USA, til tross for at mange hadde mest lyst til å si nei. Vestlige soldater oversvømmet Afghanistan og Pakistan. Terrorismen skulle knuses. Krigen har pågått i 12 år, men det har aldri vært så mye islamsk terrorisme i verden som i vår tid.

 

Politikerne famler i blinde. De vil ikke se, slett ikke akseptere det som Mark Gabriel skriver i boken «Islam og terrorisme» om islams endelige mål: «Hele verden skal underlegges islam.»

Islamsk terrorisme er for «gode muslimer» en legitim frigjøringskrig – en hellig krig iverksatt av Allah – hvor selvmordsbomberne er for Muhammeds soldater å regne. Vår tids terrorisme er ingen ny krigserklæring fra islam – det er fortsettelseskrigen som har pågått i snart 1400 år. Vi står overfor intet annet enn islams evigvarende krig mot de vantro.l

Det er tragikomisk når Aftenposten på lederplass i dag skriver: «Terroristenes nettverk er i ferd med å rakne.» Fyndordene kommer  etter at terroristlederen Mokhtar Belmokhtar skal ha blitt drept. Avisen skriver: «Det er for tidlig å si at krigen mot terrorisme i Sahara er vunnet, selv om det er tydelige tegn til at nettverket holder på å rakne.»

Sahara? Krigen mot terrorister foregår i Afghanistan, Filippinene, Indonesia, Irak, Israel og Russland – foruten at islamsk terrorisme er mer eller mindre et globalt problem. Islamske stater – det skal være 57 av dem – er mer eller mindre destabiliserte, tilbakeliggende samfunn uten nevneverdig næringsliv, frihets-kultur, demokrati eller menneskerettigheter. Det er ut fra denne rå og primitive ideologi og samfunnsmodell islamske  jihadister terroriserer menneskeheten. Uten islam ville vi i dag hatt en rimelig fredelig verden.

Vestlige politikere, inklusive mediefolk som utgjør blant andre lederskribentene i  Aftenposten, antar at tar man knekken på terrorist-bossene, vil jihadistenes nettverk «rakne». Nærmere sannheten er det nok – at for hver leder som «de vantro» dreper –  jo større blir forbitrelsen blant potensielle «hellige krigere»  – og jo flere melder seg i kampen for Allahs sak.

Ved siden av å verne oss så godt vi kan mot den ondskap, smerte og død som islamsk terrorisme påtvinger oss, er det enda viktige å ta konfrontasjonen på det ideologiske plan. Koranen må på bordet, de djevelske surene må legges frem i dagen – drøftes og fordømmes. Muslimske ledere som snakker med to tunger må avsløres. Det islamske diktaturs sanne vesen må analyseres, debatteres og nedkjempes. Koran-skolene og moskene – der det menneskefiendtlige budskapet doseres – må luftes ut – slik at muslimer som er knyttet til dette samfunnssystemet – frigjøres fra det politisk-religiøse opplæringsslaveriet.

Det vil ta minimum hundre år før islamistene blir frigjort og ter seg «som oss» - det vil si at de innser at islamsk lov er forkastelig. Vi må arbeide for at islamsk ideologi kolapser – på samme måte som den kommunistiske ideologi falt sammen som et korthus.

Koranen må legges i magasinet på bibliotekene – der spesielt interesserte kan studere det onde budskap. Det er på tide at Koranen parkeres som praktisk og etisk lærebok i et moderne, sekulært samfunn. Det er 300 år siden europeerne innså at de måtte fristille seg fra Moseloven.

Våre politikere må – ikke bare stoppe islamske terrorister – de må også stoppe islam! Det må skje blant annet gjennom et omfattende og epokegjørende folkeopplysningsfremstøt.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder