Men «bakteppet» må de folkevalgte ikke ignorere!

Alle må vi ta av stand fra bombetrusselen mot Stortinget:

Men «bakteppet» må de folkevalgte ikke ignorere!

Bombetrussel mot Stortinget Det behøver ikke være rett å sette hele Oslo-politiet i beredskap fordi om en mann som ikke er i stand til å uttrykke seg i akademiske vendinger – slenger «med leppa» i form av trusler – som trolig vil vise seg å være tullprat fra ende til annen. Den 27 år gamle «islam-kritikeren» som på en buss angivelig lot falle en bemerkning – som ble oppfattet som en «bombetrussel mot Stortinget» – skapte i dag frykt som viste seg å være ikke velbegrunnet. Det rigorøse politioppbudet var nok i overkant av det som var nødvendig, men politiinspektør Johan Fredriksen ville kanskje fortelle oss at etter 22. juli er politiet på banen som aldri før. Bagen mannen hadde inneholdt ingen bombe – den var full av klær. Under ransaking på bopel fant politiet intet som tyder på at mannen hadde planer om noe attentat mot Stortinget. Man kom over et «gassvåpen» – som kan være hva som helst - kanskje en gassleighter. Når politiet avhører denne villfarne unge dissidenten – vil han trolig beklage og si at det var bare tøys alt sammen. Vanligvis er det slik at tullprat og fylleprat er ikke egnet til å straffeforfølge særlig inngående.

Det behøver ikke være rett å sette hele Oslo-politiet i beredskap fordi om en mann som ikke er i stand til å uttrykke seg i akademiske vendinger – slenger «med leppa» i form av trusler – som trolig vil vise seg å være tullprat fra ende til annen. Den 27 år gamle «islam-kritikeren» som på en buss angivelig lot falle en bemerkning – som ble oppfattet som en «bombetrussel mot Stortinget» – skapte i dag frykt som viste seg å være ikke velbegrunnet. Det rigorøse politioppbudet var nok i overkant av det som var nødvendig, men politiinspektør Johan Fredriksen ville kanskje fortelle oss at etter 22. juli er politiet på banen som aldri før. Bagen mannen hadde inneholdt ingen bombe – den var full av klær. Under ransaking på bopel fant politiet intet som tyder på at mannen hadde planer om noe attentat mot Stortinget. Man kom over et «gassvåpen» – som kan være hva som helst - kanskje en gassleighter. Når politiet avhører denne villfarne unge dissidenten – vil han trolig beklage og si at det var bare tøys alt sammen. Vanligvis er det slik at tullprat og fylleprat er ikke egnet til å straffeforfølge særlig inngående.

Som rimelig er sluker journalistene rått opplysningen om at denne mannen er tilknyttet det islam-kritiske miljøet i Norwegian Defence League (NDL). De politisk korrekte vil nok ta hendelsen som nok et bevis på hvor galt enkeltpersoner kommer avsted når bakteppet er «islamhat». Alle seriøse islam-kritikere vil selvsagt ta sterkt avstand fra denne tåpelige bombetrusselen mot Stortinget. Det må imidlertid her tas høyde for at dette trolig var en meningsytring, riktig nok fullstendig uakseptabel.

Høyesterett har slått fast at personer som ikke rent intellektuelt er i stand til å ytre seg anstendig hva form og innhold angår – kan gå fri for straff – selv om ytringen i utgangspunktet synes å være straffbar. Som medlem av NDL har nok denne mannen fått mer informasjon om islam enn de fleste nordmenn, og i den sammenheng har det kanskje meldt seg hos ham en skuffelse over at Stortinget går god for at islam «med sitt arbeid og sin lære er innenfor lov og rett». Vi aner en fortvilelse hos denne mannen over at våre folkevalgte ikke vil ta et oppgjør og en konfrontasjon med islams onde budskap.

I februar 1989 toget 3000 muslimer med imamer i spissen gjennom Oslo med denne trusselen: Drep Salman Rushdie! Ingen ble stilt til ansvar. Lars Gule ble løslatt fra israelsk fengsel etter at han ble tatt med sprengstoff i bagasjen i den hensikt å begå en terrorhandling. Han kom tilbake til Norge i november 1977 og ble avhørt av norsk politi. Han slapp unna med en påtaleunnlatelse, selv om han også overfor norsk politi gjentok sin forklaring om å ha påbegynt planlegging av en bombeaksjon i Israel.

Fra enkelte islamske miljøer fremsettes grove trusler. Det er viktig at påtalemyndighetene i nærværende sak ikke overreagerer. Saken mot 27-åringen må ikke belemres med noen form for skjevhet. På samme måte som man viste overbærenhet overfor Gule bør det vises tålsomhet også overfor denne unge mannen.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Arne Tumyr
Leder