Mobbing har pågått i 10 år

«Talibanstyret» ved Drammen Taxi pålegger de ansatte taushet

Mobbing har pågått i 10 år

Denne artikkel er skrevet av fast ansatte ved Drammen Taxi

Med Arbeidstilsynets og vår daglig leders medieopptreden denne uken, begynner også mobbingen og den psykiske utfrysningen på nytt i Drammen Taxi SA. Er det den sterkestes rett som råder i Drammen Taxi? Tydeligvis med Arbeidstilsynets velsignelse… De siste 3 årene har det vært turbulent og vanskelig å være vanlig ansatt i Drammen Taxi SA. Først ble vår tidligere daglig leder gjennom 11 år presset ut, Johan Remmen, deretter hadde vi en liten gjeste opptreden av forhenværende daglig leder, Glen Hole, i litt over 1 år før han ble presset ut. Så fikk vi 6 måneder med Talibanstyre hvor alt var lov – og en nærmest lovløs tilstand i selskapet med styreleder Asif Khalil og selvutnevnt verneombud – som terroriserte alle ansatte og presset ut alle som tok til motmæle mot Talibanstyret.

 

 

 

Denne uken står vår nye daglig leder, Odd-Ivar Gjersvik, frem i media med velsignelse fra Arbeidstilsynet om at nå er «alt så mye bedre, problemene er ryddet ut og eksisterer ikke lenger».

Taxiåret 2013 som er i sin spede begynnelse, har alt bidratt til at flere ansatte føler seg utfryst, oversett og mobbet av den nye toppledelsen som er på plass i Drammen Taxi. Den nye toppledelsen består av ny daglig leder, ny teamleder på kundesenteret og en økonomisjef som aldri burde ha vært ansatt. Flere ansatte føler nå seg utfryst, oversett og overkjørt. Denne utfrysningen skjer ved at faste ansatte ikke blir satt opp på vaktlister (turnus), ny daglig leder er aggressiv , hilser ikke på oss gamle ansatte. Ny teamleder på kundesenteret kan ikke arbeidsmiljøloven og overser lover og regler gjeldene for godt arbeidsmiljø. Arbeidskontrakter forsvinner og det hevdes at vi ansatte ikke har kontrakter.

 

Kampen mot mobbing av ansatte i Drammen Taxi har pågått i mer enn 10 år, uten at det har materialisert seg i langsiktige og gode resultater for oss ansatte. Er Arbeidstilsynet handlingslammet? Vi hadde håpet på at når Arbeidstilsynet kom inn i bedriften ville de være der for oss ansatte, men den gang ei. Med den nye daglige lederen på plass har vi alle måttet skrive under taushetserklæringer som forbyr oss å snakke med media, eller andre utenforstående om interne forhold i selskapet. Dersom vi bryter denne taushet vil vi bli avskjediget og vil bli saksøkt! Dette har skjedd med velsignelse fra Arbeidstilsynet! Nå er det ingen som tørr si noe, for vi vet jo hva som skjedde med alle de som talte Talibanstyret midt i mot! Må vi kanskje akseptere at der det er mennesker samlet av ulike kulturer, vil det også foregå utfrysning og mobbing enten av toppledelsen, eiere eller sjåfører? Synd for oss det rammer, men det er den sterkestes rett som gjelder i Drammen Taxi.

 

Ansatt-undersøkelsen som bedriftshelsetjenesten AktivMed har gjennomført hos oss i 2012, er bare bestillingsverk fra daglig leder. Det er blitt stilt ledende spørsmål som «Er det ikke bedre nå enn før?» I tillegg er vi flere faste ansatte som ikke har besvart på den ansatt-undersøkelsen som det vises til i media. Undersøkelsen tar heller ikke høyde for det virkelige problemet som er for sjåfører og eiere i Drammen Taxi. Det er her problemet har ligget tidligere, men nå er problemet flyttet inn også med Gjersvik og ny ledelse.

Vi er flere ansatte som blir oversett og som føler seg mobbet ukentlig eller oftere av den nye teamlederen og av ny daglig leder. Ansatte blir lovet stilinger og lurt til å jobbe ekstra for å få andre stillinger senere, men når det kommer til stykket blir man oversett og overkjørt.

Mobbingen er smertefullt og ødeleggende for oss som opplever det, og preger oss selv om vi er unge eller eldre. Flere ansatte føler en store klump inni seg og vi gruer oss til å gå på jobb i Drammen Taxi!

Flere nyansatte føler seg også berørt!

Vi trodde Arbeidstilsynets hovedoppgave i arbeidslivet er å sikre at enhver ansatt opplever trygghet, med en hverdag fri for undertrykking og trakassering enten fra ledelse eller eiere. I kjølvannet av at tidligere daglig leder Johan Remmen gjennom 11 år ble presset ut, ny daglig leder Glen Hole ble drapsturet,  trodde vi at Arbeidstilsynet ville bidra til en bevissthet og innsats mot mobbing på sentralen. Men den gang ei!

Ansvaret for å arbeide med mobbing og det dårlige arbeidsmiljøet som tidligere styreleder Khail skapte, har blitt overlatt til ny daglig leder, som ikke har gjort en dritt for oss ansatte uten om å true oss til å signere en taushets erklæring som binner oss på hender og tær.

Samtidig hadde vi forventningene til Arbeidstilsynet og den nye daglig lederen etter 6 mndr. med Talibanstyre fra Khalil. Vi trodde den nye daglig lederen ville ta nødvendige og «riktige» grep, det er slett ikke tilfelle. Odd-Ivar Gjersvik har bare videreført Khalils styresett og bare sørget for å tilfredsstille arbeidstilsynets papirmølle. Hvordan kan Arbeidstilsynet friskemelde Drammen Taxi når ny daglig leder og ny teamleder selv står i spissen for mobbing og utfrysning? Vi som er fast ansatt i Drammen Taxi har det verre enn noen gang!

Ved friskemeldingen har Arbeidstilsynet gitt Drammen Taxi toppledelsen stilletiende aksept på at de kan overse, mobbe og trakassere oss ansatte i all fremtid!

 Hilsen

Faste ansatte i Drammen Taxi som lenger ikke kan si fra om interne forhold grunnet taushetserklæring vi har blitt tvunget til å signere!