Norges kulturminister er ideologisk forankret i islam

«Det nye Norge».

Hater Arbeiderpartiet fedrelandet og elsker «Det nye Norge»?

Norges kulturminister er ideologisk forankret i islam

Er det mulig å være nazist og samtidig motstander av Hitler, eller kommunist og uten å blunke forsvare privatkapitalismen? Jo, det er visst mulig, for Arbeiderpartiets kulturminister, norskpakistaneren Hadia Tajik, erklærer seg nok en gang i NRK som muhammedaner – samtidig som hun opphøyer og beundrer vestlige verdier – som hennes meningsfeller innen muhammedanismen bekjemper! Ministeren ble like før jul invitert til mikrofonen av ledelsen i radioens NRK P2 – der hun i en times program i fri utfoldelse – men samtidig i kryptisk fortielse – snakket varmt om kunst, kultur og ytringsfrihet. Statsråden tok avstand fra sensur og undertrykking av kontroversiell kunst. Tajik klemte imidlertid til med denne formuleringen: «Jeg er muslim.» Kulturministeren var fullstendig taus om islams utallige overgrep nettopp overfor kunst og kultur, mens hun uhemmet gikk til angrep på sikhene som hindret en teateroppsetting i England. Her var ingen som gikk denne politikeren nærmere på klingen. Journalistene i NRK-huset på Marienlyst befinner seg i den sosialdemokratiske folden – som logrende førerhunder for den blinde politiske multikulturalisme.

En adekvat personifisering av det multikulturelle Norge.

Norge mot «den nye tid».

Ikke med ett eneste ord forsøkte kulturminister Hadia Tajik å forklare for lytterne hvilke kulturelle verdier hun som muslim bygger på. Hun tok ikke ordet islam i sin munn, derimot fikk hun fortalt at hun i England hadde studert menneskerettighetene. Tajik kunne ikke sette islam i vanry – derfor nevnte hun ikke at de islamske stater ikke anerkjenner menneskerettighetene – med mindre de ses i lys av sharia-lovene (Kairo-erklæringen av 1990).

Statsråden opplyste at hun som barn hadde  sunget salmer i en kristen barnehage i Rogaland – og at hun på ferie i Pakistan i stekende varme hadde pugget Koranvers. Dermed formidlet hun sitt bilde og sin påstand: Den religiøse påvirkning er omtrent den samme greie i Norge som i Pakistan. Ja, hun kan – på samme måte som andre muslimer –  «bevise» dette ved å sammenligne det som står i Moseloven med Koranen – for deretter å konkludere: Det er mye i islam og Koranen som kan kritiseres, men det samme gjelder Bibelen og kristendommen.

Dermed er vi tilbake til den kalde krigens dager da de troende kommunister sa: Vel er det mye som kan kritiseres i Sovjet-samveldet, men det er for intet å regne i forhold til det som skjer i Amerika! I dag vet vi at sammenligningen var hinsides realitetenes verden.

Mot slutten av sitt program sveipet Hadia Tajik såvidt innom karikaturtegningene av Muhammed. Hun tok avstand fra islamistenes reaksjonsmønster. På en særdeles overfladisk måte tok hun et «oppgjør» med Allah idet hun sa: «Min Gud må tåle en trøkk». Den som i et muslimsk land gir Allah «en trøkk» får en dødsdom mot seg.

Har vi en kulturminister som ikke heiser flagget – som feiger unna en stillingtagen til «de islamske verdier»? Kan hun ikke lenger, etter påvirkningen i Norge, identifisere seg med de religiøse og politiske islam- realiteter hun som muslim må forholde seg til?

Når Hadia Tajik med innlevelse og varme slutter seg til den norske og vestlige kultur, samtidig som hun erklærer at hun er tilhenger av en religion som også fronter et barbarisk politisk system som står i motstrid til det hun sier – har vi da en kulturminister som taler med to tunger? Eller er det slik at Hadia Tajik – som åpenbart er et fint menneske  som fortjener all respekt  – fantaserer om et islam som kun eksisterer i hennes egen verden  som ønsketenkning?

Statsråden har et stykke vei å gå før hun er det norske folks kulturminister. I dag er hun ministeren til Jens Stoltenberg.

All reflektert retorikk til side – Arbeiderpartiet har påtvunget folket  «Det nye Norge». Utviklingen av nasjons kulturliv ledes av en muhammedaner som er forankret ideologisk  i islam.

Er Arbeiderpartiet en fiende av «Gamle Norge»? Hater Raymond Johansen og partiets sentralstyre fedrelandets grunnleggende verdier? I Ole Vigs Nordmannssang fra 1850-årene står skrevet:

«Dog mest jeg elsker det folkeferd

som har sitt hjem mellom fjell og skjær,

hvor unge hedre

de gamle fedre

som bygde her.»

 

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder