NRK avslører brutal sannhet

Ubudne gjester med unorsk verdisett må UT

NRK avslører brutal sannhet

Barn av regnbuen, Oslo.

De uintegrerbare passer ikke her. De forakter vestlige frihetsverdier. Islam forbyr dem å følge norsk lov, norske normer og norsk etikk. Derfor må de relokaliseres til opprinnelsesland.

Dette faktum understreket NRK nylig riktigheten av, da de i NRK Brennpunkt om fenomenet Manshaus, av ukjent grunn fant det relevant å blande SIAN sin menneskerettighetsaktivisme inn i programmet. Sekvensen kan sees her.

NRK intervjuer en av de ubudne gjestene, som var i Sandvika i egenskap av shariapoliti.

Shariapoliti er en islamsk styrke som patruljerer og tvinger adidasriddere til å midlertidig avstå fra å oppføre seg islamsk. Slike islamske tropper er et vanlig skue når SIAN driver folkeopplysning om islamproblemet.

Formålet med muslimenes shariapolitivirksomhet er å hindre at det skitne vantro vertskapet forstår hvilket helvete på hjul som ruller over landet. Dersom adidasridderne hadde oppført seg uhemmet islamsk, ville hele den norske befolkning erkjent at gjestene må kastes ut øyeblikkelig. Moskéledernes foretrukne metodikk for okkupasjon av Norge forutsetter at vertskapet befinner seg i en bedøvet kumbayatilstand inntil demografien har gjort sitt for å fullføre kanselleringen av Norge og nordmenn.  

Det er blitt vanlig at norsk politi og andre myndighetsorganer tilkaller imamer, moskéledere og andre islamister, for å hjelpe vertsamfunnet med å stagge adidasriddere fra å eksponere sitt sterke potensiale til å oppføre seg islamsk.

De ubudne barn av regnbuen oppfører seg islamsk fra førskolealder, og de blir bare verre og verre jo eldre de blir. Andre og tredje generasjon er verre enn første generasjon.  Alt tyder på at SIAN får rett. Svikerne i Stortingspartiet har importert krig og elendighet til Norge.

De som ønsker å erstatte det som var et trygt fremgangsrikt likestilt tillitsbasert velferdssamfunn - med et islamsk drittsamfunn – er manisk redde for at allmennheten skal se hvilket barbari som romsterer inni skallen på dem som Muhammed definerer som gode muslimer. Derfor er det hundrevis av heltidsansatte pratmakere i den norske politietaten, som klør gjestene på ryggen i stedet for å kreve at de skal avstå fra unorsk atferd. Men kompispoliti, kulturmarxisme og kumbayafjas er ikke nok. De ubudne gjestene vil dominere. De vil ha monokultur. De vil ha islam. De tolererer ikke vestlige frihetsverdier, særlig ikke faktaformidling om islams motbydeligheter.  

Det er dette shariapolitimannen i Sandvika forteller NRK. Vi takker for bidraget til å realitetsorienter den norske befolkning.

Shariapolitimannen åpenbarer sitt fravær av intellektuell kraft da han anfører at islamiseringstilhengerne er flere enn SIAN talerne i Sandvika, og at dette underbygger at folk flest er uenige med SIAN.  

Dette er ikke et argument. I beste fall kan man si at det er et særdeles stupid argument. Den ekte ytringsfrihetskommisjonen peker i NOU 1999:27 på Sokrates, Jesus og Galilei, som eksempler på alenestående budbringere som hadde noe viktig å si, og som påvirket verdens gang med sine bidrag til fri meningsbrytning og sannhetssøken.

Av forståelige grunner hevder ikke shariapolitimannen at SIAN sine teologiske fakta er i strid med islams teologi. Han vet at SIAN forteller sannheten.

Den gode muslimen anerkjenner åpenbart ikke kraften i og viktigheten av dissidenters stemme. Det er helt naturlig. Fri tanke, kritiske spørsmål og innovasjon er strengt forbudte vederstyggeligheter i følge islams teologi. Fyren er åpenbart farget av islams tilbakestående teologi.

Det er dessuten et faktum at flertallet av nordmenn og europeere er enige med SIAN.

NRK derimot, er betalt av Sumpen på Stortinget, for å holde folket i uvitenhet. Når NRK insinuerer at SIAN inspirerer terrorister, sier de egentlig at fakta inspirerer terrorister. Dette er kanskje årsaken til at NRK har valgt å legge seg på en ikkefaktabasert linje i sin rapportering av saker som berører islamproblemet. Så får en hver vurdere hvor etisk man synes en slik tilnærming er. Intet problem er noen sinne løst ved å se den motsatte vei, eller stikke hodet i sanden.