NRK-forsvar for islam?

Ny nedsamling av alt og alle som bekjemper islam?

NRK-forsvar for islam?

Det er all grunn til å frykte det verste i retning av ensidig fordømmelse av alt og alle som bekjemper islam – når NRK Brennpunkt i morgen kveld sender en større anti-islamsk reportasje. De venstreorienterte reporterne tar åpenbart islam indirekte i forsvar – og fremstiller «den voksende antiislamske rørsla» som hatefull. Programlederen spør: Hvor kommer hatet fra? Hvem er hjernene bak? NRK setter oss tilbake til 1930-årene – da det var krav fra samfunnsaktører: Ingen kritikk av nasjonalsosialismen! Diktatorene Benito Mussolini (1935), Adolf Hitler (1939) og Josef Stalin (1945,
1948) ble alle nominert til Nobels fredspris. Kanskje Brennpunkt vil følge opp samme linje i vår tid og lage et TV-program til ære for «profeten» Muhammed og Ayatollah Khomeiny?
 

 

 

Når Brennpunkt stiller spørsmålet «hvor kommer hatet fra» er svaret kort og godt: Hatet skyldes den  ideologiske og brutale krig islam fronter mot menneskeheten og enkeltmennesket – samt massive brudd og krenkelser av menneskerettighetene. Svaret ville ha avdekket at vi har å gjøre med et religiøst-politisk barbari. «Den antiislamske rørsla» hater et system som steiner kvinner og som dreper muslimer som faller fra islam. Spør man: Hvorfor hate islamismen  - kan man like gjerne spørre: Hvorfor hate nasjonalsosialismen?

Undertegnede sendte mandag følgende e-post til Brennpunkt-redaksjonen:

Blir Brennpunkt-programmet tirsdag en ny NRK-nedsabling av de «antiislamske gruppene» – uten at de får komme med tilsvar?

Får vi en ny markering av venstrepolitiske holdninger fra Brennpunkt-redaksjonen, eller kan vi se fram til et tilnærmet balansert program?

Det har åpenbart ikke vært interessant å kontakte SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). Ifølge Øyvind Strømmen er SIAN «den største islamfiendtlige organisasjonen i Norge.»

Må vi forberede oss på et filmklipp hist og her – der Brennpunkt-journalistene riktig får eksponert de «dumme og latterlige  klovnene» i SIAN?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder