Nytt kurs holdes fredag

Fritt fram for Islam Net's nazisme på universiteter og høyskoler

Nytt kurs holdes fredag

Det er en skam for universiteter og høgskoler – spesifikt gjelder det nå Høgskolen i Oslo og Akershus – at islamister (Islam Net) får avholde møter og kurs der de fronter islam og islamiseringen i all sin gru – samtidig som undervisningsinstitusjonenes rektorer godkjenner at de samme islamistene nekter pressen adgang. Det samme skjedde på Universitetet i Agder. Der fikk journalistene beskjed fra Islam Net om at de hadde leiet auditoriet – og at de derfor var rette myndighet til å avgjøre om journalister og fotografer skulle få adgang, hvilket de ikke fikk. Grunnen til at Islam Net vil hemmeligholde informasjonen som fremkommer, er naturligvis at det som sies i foredrag og samtaler ikke tåler dagens lys i et vestlig demokrati. Det er ikke til forstå at undervisningsinstitusjonenes rektorer medvirker til hemmelighold av islamske anti-demokratiske arrangementer.

 

Etter planen skal den ultra-islamske  Haitham al-Habbad fra England holde et nytt kurs på høyskolen i Oslo fredag 11. januar der Islam Net står som arrangør. Oslos varaordfører, Live Rieber-Mohn , har tatt avstand fra arrangementet – hun begrunner det med at Habbad er en ekstremist som sprer hat mot jøder og homofile.

Rektor ved  Oslo og Akershus Høgskole, Kari Toverud Jensen, mener at ut fra ytringsfriheten er det i orden at skolen leier ut et auditorium til Islam Net.

Ifølge Human Rights Service går Haitham al-Haddad inn for blant annet følgende: Ja til kjønnslemlestelse av jenter, kvinner må ikke arbeide, og de er underordnet ektemannen som skal adlydes, jøder er avkom av aper og griser. Homoseksualitet er verre enn drap, frafalne drepes, de som har sex utenfor ekteskap skal steines, bortgifting av mindreårige er tillatt, men husk å skjule det for myndighetene i Vesten. Haddad oppildner til hat mot muslimer som ikke følger hans budskap.

Er det dette – som er en flik av islams sanne ansikt –  som universitets- og høgskolerektorene vil at det norske  folk ikke skal bli informert om?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder