«Også muslimer må ha et ordentlig sted for sosiale samvær og tilbedelsene»

Det Nye Fredrikstad

Muslimer kjøper bedehus i Fredrikstad og biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, gratulerer nå med resultatet

«Også muslimer må ha et ordentlig sted for sosiale samvær og tilbedelsene»

Det har vakt harme blant kristenfolket at biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, har gratulert Misjonssambandet, som har måttet gå til det skritt å selge det flotte bedehuset i Fredrikstad – der en islamsk menighet står som kjøper. «Det er som å komme med en gratulasjon i en begravelse», skriver professor emeritus Tormod Engelsviken. Gang på gang har biskopen måtte redegjøre for sitt syn i avisen Dagen. Hovedsynspunktet er at handlingen her var en forretningstransaksjon der høystbydende fikk tilslaget. Dessuten skriver Sommerfeldt at også muslimene har behov for et skikkelig sted for tilbedelse og sosialt samvær.

Biskopen i Borg kan vise til at muslimer må behandles på lik linje med andre borgere i dette land. Samme prinsipp legger stortingspolitikerne til grunn når de bevilger penger til islamske trossamfunn. Det samme skjer på en rekke andre områder i samfunnet – muslimer har de samme rettigheter og plikter som andre borgere – i tillegg til særrettigheter ut fra deres religion.
På den annen side ropes det er varsku – blant annet i et utsagn fra en tidligere stortingsrepresentant, nemlig Hallgrim Berg fra Høyre, som i sin bok «Demokrati eller islamisme» hevder følgende:
«Som totalitær ideologi stiller islamismen seg i klasse med nazismen, fascismen og kommunismen, men er endå fårlegare fordi politikk og religion stat og nasjon er og eitt og det same.»
Så vidt oss bekjent er det ingen som seriøst har imøtegått Berg på dette punkt. Det vil altså si at en person som er tilhenger av det nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet, altså en nazist, anses som mindre farlig for samfunnet enn en som er tilhenger av islams lære.
Men biskop Sommerfeldt ser ikke denne situasjonen – tvert imot er han fortørnet over at «det finnes dessverre krefter også i Fredrikstad som mener at islam og deres tilhengere ikke hører hjemme i vårt lokalsamfunn.»
Biskopen besværer seg altså over at ikke islam-nazistene ønskes velkommen i Fredrikstad.
Ville bisksopen reagert på samme måte dersom bedehuset ble solgt til nynazistene? Hadde han sagt at også nazistene har behov for et skikkelig sted å være for tilbedelse og sosialt samvær?
Nei, biskop Sommerfeldt ville nok ikke det. Tvert imot ville han trolig ha lekset opp nazistenes grusomheter og nazistenes forkastelige ideologi og politikk som begrunnelse for å utestenge denne gruppen fra Fredrikstad og dermed fra bedehuset.
Tragedien er at det er ikke bare biskopen i Borg, men Stortinget og nesten hele samfunnseliten godkjenner islam-ideologien, enda det er tilhengerne av denne ideologien som er innstilt på å knuse demokratiet, ytringsfrihet og religionsfrihet når de blir sterke nok. Et flertall i folket ser trusselen islam representerer, men samfunnseliten saboterer folkets vilje. Her skal det være fritt fram for de destruktive kreftene Allah og Muhammeds tilhengere utøver i samfunnet vårt.
Vi kan ikke gi opp motstandskampen – den er så vidt begynt.
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
Agder avd.
Arne Tumyr
leder