Oslo degenereres av totalitære demokratifiender

Subversive aktivister bobler over av hat og intoleranse

Oslo degenereres av totalitære demokratifiender

Er arbeiderne fornøyd med at fagforeningskontingenten går med til demokratifiendtlig virksomhet?

Deporteringsklare hijabistaer

Ali Mirahmadi fra Rødt Oslo er ofte til stede der det skjer noe demokratifiendtlig

SIAN leverte i kjent stil faktabasert informasjonsformidling på Eidsvolls plass 6.4.19. Mange ikke så vitebegjærlige kommunister og islamister sørget for at politiet av sikkerhetshensyn måtte hindre befolkningen i å frekventere plassen. Til tross for motdemonstrantenes fordommer, hat og voldstilbøyelighet, nådde folkeopplysningen dem som befant seg på flankene. 

Talene kan sees her [Lars Thorsen], [Ellen Due Brynjulfsen], [Max Hermansen], [Paul Bridge], [Kareem Sadraee], [Mansour Talebi], [Anna Bråten], [Lars Thorsen II], [Max Hermansen II], [Stig Andersen].

Vi observerer sterk økning i voldsvilje og -gjennomføring hos de venstreblivne og deres herrer - de gode muslimene. Likeledes observeres gang på gang tydelige manifestasjoner av at verken venstreblivne eller muslimer besitter faktabaserte sannferdige argumenter som kan nullifisere våre anførsler. Vi baserer oss på historie, empiri, teologi – sannhet. Radd og annet pakk baserer seg på fysisk vold og verbal vold for å kneble oss som ønsker å opprettholde en fri demokratisk velferdsstat.  De gode muslimene trenger bare å stå og se på mens enfoldige blodrøde nordmenn ivrer for å fremskynde sin egen utslettelse.

Motdemonstrasjonens viktigste bidrag er slik å dokumentere behovet for enda mer folkeopplysning om islamproblemet. Følgelig har SIAN i år lagt opp til en geografisk spredning i informasjonsstandene våre som omfatter flere store norske byer.

Det subversive fenomenet «Oslo mot Rasisme» fremmer det motsatte av toleranse og fredelig sameksistens. De er antidemokratiske, men også anti-kumbaya. De vil rive ned uten tanke for hva empirien viser at vil erstatte den sivilisasjonen de streber etter å ødelegge. Det er ikke rom for banjospelling rundt leirbålet dersom Islamdyret slippes til. 

Utdanningsforbundet med skamløs islambejubling.

Etter å ha publisert videoen der bermen på Eidsvolls plass eksponeres – og adressert sviket fra forræderne i lærerstanden - ble jeg utestengt fra facebook i 30 dager. Noen ønsker ikke at du skal få vite hvem som er samfunnsfiendene i blant oss. Den sensurerte teksten er som følger:

«Utdanningsforbundet begår forræderi mot våre barn. De sutrer over vold mot seg selv. De nekter å sikre våre barn en trygg skolehverdag. De ignorerer vold og voldtekt begått – i skoletiden – av minibarbarer mot norsk ungdom. De nekter å peke på islamproblemet som årsaken til at muslimer oppfører seg islamsk. Med svært få hederlige unntak kan det konstateres at lærerne fortjener all den berikelse de mottar fra det nye herrefolket».

Dermed er det konstatert at også de islamofile vantro kollaboratørene er en gruppe som nyter et spesielt vern på sosiale medier.

Husk på hvem du har med å gjøre, neste gang du går på foreldremøte. Ikke la svikerne dø i synden. Du har selv ansvar for hva du tillater at krapylene putter inn i hodet til ungen din.

Hijabistas til krig for Allahs sak

Det var noen titalls frimodige skauttroll som fornøyd kunne bivåne kommunistenes suicidale langfingerfremvisning. Noen av dem gikk fra konseptene da våre eksiliranerne påpekte at islam er årsaken til elendigheten i den islamske republikken Iran. Det er interessant å gang på gang kunne konstatere at de beste muslimene ofte er de muslimene som får mest islamsk juling; kvinnelige muslimer.

Kulturmarxistene hersker fremdeles i politiet

Dette fremgikk tydelig, idet politiet helt bevisst valgte å gjøre seg til lovbrytere, nok en gang. Ved å unnlate å gripe inn mot støyterrorister med lydforsterkingsutstyr blant de norgesfiendtlige elementer, krenker politiet både UNHR og SP og bryter dermed menneskerettighetsloven og grunnloven. Dette er forsettlig fra politiets side. Slaskene bak skrivebordene i politietaten baserer sin karriere på å logre for politisk elite. Knebling av oss som peker på feil og mangler ved politikernes arbeidsutførelse, er en forutsetning for forfremmelse i politietaten.  

Sikkerhetstiltakene forteller sin egen historie, som ikke kan fornektes av noen med åpne øyne. Oslopolitiet hadde lagt opp til et sikkerhetsopplegg verdig en tilreisende statsminister. Om dette skyldtes reelle trusler eller også et ønske om å hindre spredning av informasjonsmateriell om islamproblemet er uklart. Politiets innsats for sistnevnte har jo vært formidabel det siste året.

Det Nye Norge består av et splittet folk der frontene er steile, rett og slett fordi det er to uforenlige verdisett som står mot hverander; Sivilisasjon versus islam. De onde kommunistene og deres medsammensvorne gode muslimer eier ikke faktabaserte argumenter, og deres eneste våpen blir derfor støyterror og vold. 

Det har aldri skjedd at et arrangement i regi av muslimer eller kommunister må gjerdes inn for å beskytte talerne mot vold fra meningsmotstandere. Det har aldri skjedd at arrangementer i regi av kommunister og muslimer får sin propagandering ødelagt av støyende demokratifiender. 

Se på inngjerdingen som går i to lag for å stoppe voldsbarbarer som måtte velge å trenge gjennom første skanse. Dette dokumenterer at politiet vet det samme som alle våkne nordmenn vet:  De reelle samfunnsfiendene er dem som befinner seg på ytre venstre samt de med begge beina plantet i koranens bedervede lære.
Raddens simple oppførsel er også kommentert på resett. https://resett.no/2019/04/08/aktivister-lot-ikke-sian-vise-sympati-med-m...