Østerrike sier nei til islamsk invasjon

En milepæl for sivilisasjonens kamp i islams krig mot menneskeheten

Østerrike sier nei til islamsk invasjon

Motbakke for Muhammeds invasjonssoldater i Østerrike

1/3 muslimer i Wien. Noe å rydde opp i.

Østerrikes innenriksminister Herbert Kickl (FPÖ) har i dag kunngjort at landet fra 1. mars ikke lenger tar i mot asylsøknader.

Fra nå av er det deportering av De Uintegrerbare som står i fokus.

Beslutningen fremstår som logisk og menneskevennlig, all den tid uintegrerbare umenneskelige velferdsturister i landet over tid har opptrådt særdeles islamsk.

Allerede før valget som ga landet en regjering med ansvarsfølelse, hadde borgerne sagt klart fra at islam ikke hører hjemme i Østerrike. Det gjør den naturligvis heller ikke her i Norge, men mange flere av oss må voldtas og drepes, før realitetserkjennelsen og selvoppholdelsesdriften i Norge kommer på nivå med østerrikernes.

Det er få dager siden det ble kjent at Østerrike forbyr symbolene til flere fascistiske islamske sammenslutninger som de grå ulver, det onde muslimske brorskap mfl.  Disse menneskefiendtlige organisasjonene har infiltrert også det norske samfunn i stor grad.

Østerrike varslet i fjor harde tak mot de islamske kommandosentralene – moskéene – der ondskapen spres til islams invasjonssoldater.  

Naturlig nok var Østerrike ett av landene som takket nei til den selvutslettende Marrakeshavtalen, som Erna villig signerte. Nå legger de inn et nytt gear, og er slik et fyrtårn for andre europeiske stater som foreløpig er belemret med mer moralsk bedervede statsledere.

Om en skal finne noe negativt ved dagens nyhet, er det at det tok så lang tid å vedta en så åpenbar beslutning. Allerede i 2010 visste annenhver østerriker at islam er en trussel mot Vesten.  Holdningen var uendret i 2015. Etter invasjonsbølgen i 2015 har naturligvis andelen våkne østerrikere vokst tilstrekkelig til at de kunne få innsatt en fedrelandsvennlig regjering.

Når kan vi forvente tilsvarende ansvarlig adferd fra norske politikere?