Piratpenger sluses inn i Kenya

Hvis Kenya tar sine forholdsregler vil islamistene som angriper landet tape!

Piratpenger sluses inn i Kenya

 

Operasjon Linda Inchi (forsvar landet) ble iverksatt 16.10.11 som et militært svar på angrepene fra de somaliske terroristene i al-Shabaab. Islamistene forsøkte å angripe den kenyanske turistindustrien og det internasjonale hjelpeprogrammet i flyktningleiren Dadaab i tillegg til å angripe kenyanske grensebyer i nord. Al-Shabaab drepte for få dager siden 7 sivile i Gerille i Nord-Kenya. Fire personer som ble tatt som gisler klarte senere å rømme. Tirsdag den 17.01. slo KDF (Kenya Defence Forces) tilbake og drepte 6 islamister i Tatar town i Somalia. Kenya nærmer seg al-Shabaab reirene i Afmadow og Kismayo. KDF som også inngår i AMISON (African Mission For Somalia) har imidlertid vegret seg mot å ta regningen alene. USA må komme på banen.
 
SIAN har kontakt med anti-islamister i Nairobi og Mombasa som ønsker å dele sine erfaringer med oss. John Wambugu som her er intervjuet er en politisk aktivist som også har kontakter med de kristne i Nigeria. Som wananchi (vanlig borger) i Nairobi husker han godt opptøyene i hovedstaden i 2009 etter at det kenyanske politiet hadde arrestert Abdullah al-Faisal . SIAN dekket denne hendelsen her: http://www.sian.no/node/623 
 
Skremmende og farlig
–Hva er din reaksjon på nyhetene i ”The Standard” (17.01.12)i dag der det fremkommer at terrorist organisasjonen al-Shabaab har plukket ut en kenyaner til å være sjef for terrorist operasjonene i ditt eget fedreland?
–Det er skremmende og farlig. Alle blir skremt av dette. Fienden er midt i blant oss. Det er som vi sier i Kenya når det gjelder islamsk terror: Halen er i Somalia men hodet er i Kenya.”
–Mener du at islamske bevegelser er en trussel mot Kenya?
–Ja,  selvfølgelig. Dette gjelder ikke bare i Kenya men i Afrika som helhet.  Se på Sør-Sudan som brøt løs fra det rasistiske islamske Nord-Sudan. De hadde slaver. Alle vet dette i Kenya. Derfor har kenyanske investorer begynt å investere i Sør-Sudan som er en kristen stat. Når islamistene angriper Kenya kommer de i konflikt med oss alle. De angriper vår økonomi, Det kan vi faktisk ikke tolerere. Kenya slår tilbake.
 
Trusselsituasjonen
–Vi vet at de fagorganiserte i den kenyanske lærer unionen har anbefalt sine medlemmer om å legge ned arbeidet i byer og tettsteder i Nord-Kenya pga trusselsituasjonen fra islamistene. Dette betyr vel at ganske mange barn ikke får vanlig undervisning?
–Det er riktig. Det er alltid sivile, barn og kvinner som lider når det er krig.  Hvis kenyanske myndigheter imøtekommer de fagorganiserte og øker sikkerheten i grensebyene for barna, er mye nådd, sier John, som fortsetter: Jeg vil imidlertid rette oppmerksomheten mot noe som angår Kenya når det gjelder sikkerhet. For det første så burde ikke somaliere få anledning til å kjøpe land i Kenya.
 
Piratpenger sluses inn
Vi vet at pirat-penger blir sluset inn i det kenyanske eiendomsmarkedet og dette presser ikke bare prisene oppover – vi snakker om renvasking av piratpenger. Stopp dette! Videre: Kenya kan aldri bli et trygt land før grensene til Somalia er sikret.  Det er også viktig å huske på at i dag kan alle kjøpe falske ID og fødselsattester i Kenya. Systemet eller mangel på det – er ute av kontroll. Noe kan imidlertid gjøres, vi vet at ID numre i Kenya er med noen sifre relatert til ditt ”årskull”. Min bestefar som var født, sånn og sånn, fikk et ID nummer for eksempel ”12”. Dette stod i forhold til hans alder. Myndighetene må sjekke om alle ID,ene som florerer i de somaliske delene av Nairobi er ekte eller ikke. Min mening er at de fleste er falske. Det er så mange somaliere med kenyansk statsborgerskap som utgjør en sikkerhetsrisiko og det skulle ha vært forbudt for somaliere å kjøpe eiendom i Kenya. De kjøper opp i Nairobi, Mombasa og Nyali på kysten. Hvor kommer alle disse pengene fra som vi vanlige kenyanere ikke har? De kommer fra islamistisk piratvirksomhet som det må bli en slutt på.
 
Islam skaper konflikter
–Hva tenker du om islam som en politisk bevegelse i verden?
–Det er utvilsomt komplisert, men min erfaring er at det vil bli konfrontasjoner. Se for eksempel på bevegelsen ”Mombasa Republican Council”. Disse er aktiv på kysten og islamistene der holder en rekke møter der de oppfordrer kristne til å gå over til islam. Du vet at vi har selv sett dette på Mtwapa nord for Mombasa. Det er ingen tvil om at disse folkene ønsker å løsrive kysten fra fastlandet men jeg vil også si at de vil aldri lykkes. Det er krefter i regjeringen som ønsker denne bevegelsen forbudt, sier John Wambugu til slutt.
 
 Rolf Eriksen/ SIAN