Ramadan og islamsk jihad hører sammen

Islam sår hat og vold over hele verden

Død og fordervelse er islams varemerke

Ramadan og islamsk jihad hører sammen

Muslimene begynner å få fart på den hellige krigføringen sin under den pågående ramadanorgien.
På dagtid voldsorgie, på natterstid etegilde. Livet er ikke kjedelig for gode muslimer.

Ramadan - måneden for fromhet og massedrap

Islam ødelegger muslimenes hjerne. Ungdommen hjernevaskes til morderzombier for Allahs sak.

Kunnskapsløse homoer tror de er i samme båt som muslimer.Har de lært nå?

Vold og myrderier er en sentral del av ramadan. På denne linken ser vi islamske lærde konstaterer at hellig krig er like viktig som fasten under ramadan. Al-Azhar er verdens ledende islamske universitet, og forsyner verden med dårlige medmennesker proppfulle av islamsk visdom. Anstalten spyr ut lærde menneskefiender med de karakteristiske røde og hvite hattene. To av Egypts muftier konstaterer på denne linken den muslimske forpliktelsen til å lage helvete for ikkemuslimer under jihadmåneden ramadan.

Den gode muslim som myrdet 50 homofile vantro under Ramadan i Orlando bekrefter islams hat mot vantro, og mot homofile. I sum ble dette islamske hatet tilstrekkelig til at den gode muslim valgte å komme ut av skapet, vise sitt sanne muslimske ansikt, og føre jihad fisabillah. Homodrapene var gjerningsmannens form for hellig krigføring. Hans bidrag til utbredelse av Allahs religion på jorden. Andre gode muslimer velger andre mål og andre midler, men motivasjonen og målet deres er det samme.

Den gode muslimske homomorderen kunngjorde sin støtte til den Islamske Stat. Det er i så måte viktig å ha klart for seg at det er ikke IS sin «lov» som har påvirket jihadisten til å drepe vantro homofile. Drapene på homoklubben er i full overenstemmelse med islamsk lov. Koranen, hadithene og sharialoven bekrefter at morderen hadde teologien i ryggen mens han fyrte løs. Hatet og myrderiene er kort sagt ekte fundamental islam slik Muhammed designet ideologien. Den gode muslimske morderen er ikke et forvirret vesen som har misforstått eller kapret en religion. Han har en grunnleggende korrekt oppfatning av hva islams oppfinner Muhammed krever av ham.

Sharialoven er et konsentrat av all den islamske gørra som fremkommer av den islamske trilogien. Sharialoven Reliance of the Traveller P17 omtaler homofili;
p17.1 In more than one place in the Holy Koran, Allah recounts to us the story of Lot's people, and how He destroyed them for their wicked practice. There is consensus among both Muslims and the followers of all other religions that sodomy is an enormity. It is even viler and uglier than adultery.
p17.2 Allah Most High says: "Do you approach the males of humanity, leaving the wives Allah has created for you? But you are a people who transgress" (Koran 26:165-66).
p17.3 The Prophet (…) said:
(1) "Kill the one who sodomizes and the one who lets it be done to him."
(2) "May Allah curse him who does what Lot's people did."
(3) "Lesbianism by women is adultery between them."

Relevante koranvers er 4:16, 7:80-81, 26:165-173. Sistnevnte beskriver hvordan Gud ødela de homofile. Koranens beretning om homofili er en piratutgave av bibelens fortelling. Forskjellen er selvfølgelig at kristne ikke dreper homofile, ei heller dreper de representanter for de øvrige verdensreligioner med kristendommen som hjemmel. Islam er alene om å ha en unikt ondskapsfull gudeskikkelse som befaler de troende å føre krig mot menneskeheten inntil all opposisjon er utryddet. Likevel ser man stadig at dårlige mennesker bedriver tåkelegging ved å fokusere på kristendommen (og gun control av lovlydige mennesker) hver gang en muslim gjør noe muslimsk. Denne falskheten fra apologetene er farlig. Dersom vi nekter å adressere det reelle problemet er vår sivilisasjon dømt til å forsvinne.   

Den gode muslimske homomorderens far sier at å straffe de homofile er Allahs jobb. Men han vet nok godt at dette er en løgn. En muslimløgn. Allah har aldri påstått at han alene har rett til å slakte vantro av den ene eller andre legning. Allah delegerer drepingen til muslimene, skal vi tro alle koranversene som befaler muslimer å myrde oss.  Hadithene (Al Tirmidhi)  (Abu Dawud) forteller oss at Muhammed selv befalte homofile drept.  Følgelig gjør gode muslimer sitt ytterste for å drepe homofile. Når sistnevnte i tillegg er vantro, er det dobbelt lykke for den gode muslimske morderen.  

 Hvis du møter en luremuslim som fordømmer homodrapene, spør om han fordømmer profetens befaling om å drepe homofile.  Da avslører du muslimløgnen. Ingen ekte muslim tar avstand fra profeten.

 Jihad er jihad uansett hvem og hva offeret er. Vi må ikke se oss blinde på at ofrene i Orlando var homoer. Først og fremst er dette et angrep på det Vesten som alle gode muslimer hater, og som alle troende muslimer plikter å medvirke til ødeleggelsen av. Det mest overraskende ved homodrapene er at det ikke har skjedd for lenge siden. Gode muslimer hater oss alle, men de hater noen mer enn andre. For en god muslim omgitt av millioner av hatobjekter er det en prøvelse å velge ut hvem man skal drepe. Da er det godt å ha profetens veiledning og lysende eksempel å se hen til.

 Homoer drepes fordi Muhammed befalte det. Kristne og jøder drepes også på Muhammeds befaling. Islamkritikere drepes fordi islam forvitrer av sannheten, og fordi Muhammed ikke tålte kritikk. Islam er enkel å definere; se på hva Muhammed sier og gjør. Der har du ekte islam. Dessverre.

Islamdyret slutter ikke å drepe vantro før vi alle er drept eller underkuet som slaver. Koranen  8:39, 9:29 mfl. Sosialister og andre islamapologeter som mater islamkrokodillen og slipper uhyret inn i Europa blir spist til slutt, men også de vil (sikkert til sin egen store overraskelse) bli destruert av det onde islamdyret.

Det er kommet frem at den gode muslimske homomorderen selv frekventerte syndens bule og brukte homofil sjekkeapp. Tatt i betraktning at mannen var afghaner er ikke dette noen overraskelse. Afghanere voldtar rutinemessig sine unggutter, og på denne linken redegjøres det for en landsby der de unge parene var barnløse fordi mannfolka ikke skjønte hvilket hull de skulle benytte. Gutta var analvoldtatt hele gjengen, og trodde det var normalen.   

Ibn Warraq lister opp en rekke muslimske kalifer som var homofile i boken «Why I am not a Muslim» side 342. Last den ned gratis her.

Ayatollah Khomeini sier i «The Little Green Book» Vol 2 Kap 14; «During sexual intercourse, if the penis enters a woman's vagina or a man's anus, fully or only as far as the circumcision ring, both partners become impure, even if they have not reached puberty; they must consequently perform their ablutions».

Hvorfor finner Khomeini det påkrevet å regulere renhold etter mannlig analt samleie dersom dette ikke er vanlig blant muslimer?

Videre sier Ayatollah Khomeini i «The Little Green Book» Vol 2 Kap 19; « If a man sodomizes the son, brother, or father of his wife after their marriage, the marriage remains valid».

Hvorfor finner Khomeini det påkrevet å konstatere gyldigheten av giftemålet i fall ektemannen sodomerer hustruens mannlige familiemedlemmer, med mindre muslimer også er skinkeryttere?

Det er følgelig muslimsk dobbeltmoral på sitt beste/verste når muslimer hisser seg opp over vantro homofile.   

Like interessant som den muslimske homomorderens teologiske begrunnelser for mordene, er politikere og mediers streben etter å tåkelegge realitetene omkring muslimsk ondskap. Gunnar Stavrum betegner morderens motivasjon som «en ytterliggående og konservativ islamtolkning». Stavrum hvitvasker islam. Det er intet ytterliggående ved homohatet i islam. Homohatet er bare en av de onde sidene ved opprinnelig og ekte islam slik Muhammed designet det. Ja, homohatet kan nok beskrives som konservativt, men det er sannelig ikke beroligende. Muhammad Usman Rana er jo blant dem som brisker seg med betegnelsen konservativ muslim. Med Stavrums logikk kan vi når som helst påregne å observere Herr Rana med automatgevær på homobule. Var profeten Muhammed en ekstrem muslim? Nei, han var normalen. Et ekstremt menneske og en normal muslim. Det var han som definerte hva islam er. Uansett er det få som kjenner islams trilogi som vil benekte at islams oppfinner oppførte seg ekstremt etter vår tids begreper. Han var på flere vis også ekstrem etter sin egen samtids moralske og etiske normer. Muslimenes profet Muhammed var et stort svin.  Han var ekstrem etter siviliserte normer, men ikke etter muslimske normer. Stavrum har ingen rett eller teologisk pondus til å definere islam annerledes enn hva islams oppfinner gjør.

Den muslimske morderens handling var ikke radikal. Det er ikke radikal islam eller islamisme som ligger bak. Slike avledende ord benyttes for å skape et inntrykk av at islam ikke er farlig. Løgneren er dessverre like ofte en norsk journalist eller politiker, som en god muslim.  

Den vanlige definisjonen av ekstremisme er villighet til å bruke vold for å fremme en politisk sak. Konklusjonen må være at det er islams lære som er ekstrem. Det blir urettferdig å legge skylden på den enkelte muslim, som oppfører seg slik ideologien foreskriver. Den enkelte gode muslim følger lojalt sin onde menneskefiendtlige ideologi slik han er blitt hjernevasket til å gjøre. Ressursene må settes inn på å fjerne islam, som er roten til problemet. Å bortforklare årsakssammenhengen mellom islam og islamsk terror bare øker problemet. Islam erklærte oss krig for 1400 år siden. Det er på tide vi agerer i henhold til dette faktum.

I tilfellet homofili finnes det en rimelig grad av konsensus om at fenomenet skal aksepteres i siviliserte samfunn. En del nasjoner og religiøse sekter, islam inkludert, aksepterer likevel ikke homofili. Homohat er følgelig ikke ekstremt i islamsk forstand, det er helt normalt og et uttrykk for at muslimen har forstått sin teologi rett.

Den gode muslimske morderen i Orlando har fått hjernen sin ødelagt av islam. Islamtåka har lagt seg som et lokk i hodet hans og sperrer effektivt for et hvert tilløp til medmenneskelighet. Når vi ser tilbake på muslimske terrorister de seneste årene, er svært mange av dem oppvokst i sivilisasjonen, med utdannelse, jobb, og alle muligheter til å leve et godt liv i et trygt samfunn. Men de ønsker ikke det. De vil gladelig gi sitt liv for at Vesten skal bli et islamsk møkkhøl, og de selv få tildelt et lass jomfruer i Paradis.

Den muslimske morderen i Orlando var visstnok opprørt over å ha sett homofile kysse. Det er ikke gyldig grunn til å drepe homoer. For muslimer derimot, som mangler toleranse overfor folk som er annerledes enn dem selv, som tar Allahs og Muhammeds onde befalinger på alvor, som tror at de har rett til å utsette resten av verdens folk for sitt muslimske krenkelsestyranni, så er det blotte syn av noe uislamsk, god nok grunn til å drepe. Normale mennesker som ser et fenomen de ikke liker, evner å snu seg vekk. For gode muslimer er vold den foretrukne problemløsningsmetodikk. Homoene forsvinner når du dreper dem, problem fixed muslim style. Dette er et fenomen vi vil se mer til, så lenge våre politikere tillater islam å eksistere på sivilisert territorium. Og det vil ramme oss alle.  

Og sannelig rammet ikke den muslimske terroren et par polititjenestemenn i Paris. Drept av sin egen muslimske nabo. Da vi nylig var på Hamar og demonstrerte, konstaterte en av våre talere det faktum at  «din gode nabo kan plutselig delta i massakren av deg og din familie, uten forvarsel, når han bestemmer seg for å bli en god muslim».  «Hvordan kan du si noe slikt» utbrøt en av de ignorante opppmøtte AUFere. Fordi det er sant! Paristerroren i går beviste det. Gode muslimers muslimske barbari i MØ beviser det [her], [her] og [her]. Sudden Jihad Syndrome innebærer at en hver muslim som utad i det daglige fremstår som et anstendig menneske, plutselig kan klikke mentalt, og følge den onde terrorprofeten sine befalinger.

Denne ubehagelige sannheten om alle muslimers potensiale for å bli gode muslimer, skyldes at islam baserer hele sin eksistens på hjernevask av de troende. Andre Servier beskriver ødeleggelsen av muslimske barnehjerner i boken «The mind of the Musulman» slik; «Den bedøvende innflytelse av islam er godt illustrert av måten muslimen oppfører seg på i ulike stadier av livet hans. I sin tidlige barndom, når religion ennå ikke har infisert hjernen hans, viser han en livlig intelligens og et bemerkelsesverdig åpent sinn, tilgjengelig for ideer av alle slag; men, etterhvert som han vokser opp og utsettes for familiens og samfunnets påvirkning, tar islam tak i ham og omslutter ham, hjernen hans stopper tilsynelatende å fungere, hans dømmekraft svinner hen, hans intelligens paralyseres og blir uhelbredelig degenerert».

Shakil Rehman peker på et meget viktig poeng - ett av de store problem som gjør at islam forderver muslimhjerner, i Morgenbladet; «Religionen gir mennene et narsissistisk forhold til seg selv og sin religion ved at de får et kunstig oppblåst og urealistisk selvbilde». Det har seg jo slik at Allah i koranen kan fortelle muslimene at de er overmennesker. De er det beste folk. Det er en helt sentral læresetning i islam at muslimene skal okkupere våre land, ta våre hus og vår eiendom, drepe oss, ta våre kvinner som sexslaver og våre barn som slaver. Koranen legger lista høyt for muslimens forventninger til å høste av livets goder på bekostning av de vantro. Som parasitter på de vantro har Allah lovet at muslimen skal surfe gjennom livet.  Når så muslimen sitter i sitt tilbakestående islamske møkkhøl og ser seg rundt, konstaterer han at dette var sannelig ikke det beste sted på jord. Han ser at han mangler det som «de vantro» har. Misforholdet mellom Allahs konstatering og realitetene må jo være noen sin skyld. At det er muslimene sin egen skyld er jo helt utelukket, de er jo det beste folk, må vite! Følgelig må islams fravær av evne til å bygge oppegående velfungerende samfunn være Vesten og jødene sin skyld i henhold til muslimsk logikk. Islamsk overlegenhet og opphøyethet gir altså grunnlaget for den ekstremt utbredte islamske offermentaliteten. Når man tror at man er et offer i alt og ett, er veien kort til voldelig gjengjeldelse, spesielt om  man er muslim. Disse menneskene har nemlig en helt annen tilnærming til sinne og voldsutøvelse enn siviliserte mennesker i Vesten.  For oss er det et svakhetstegn å mangle impulskontroll og vise ukontrollert temperament. Blant muslimske menn er aggresiv adferd, især trusler, akseptert og forventet adferd. En muslim som ikke responderer aggresivt på noe som oppfattes negativt, blir ansett som svak og taper ansikt. Når vi ikkemuslimer benytter logisk argumentasjon og medfølelse, kompromiss og sunn fornuft, blir dette av gode muslimer sett på som svakhet og feighet. Nettopp dette er nok bakgrunnen for at Mulla Krekar har fått det for seg at nordmenn er så feige at en eneste selvmordsbomber er tilstrekkelig til å få nasjonen til å underkaste seg Allahs utsendte okkupasjonsstyrker, som han selv er en del av. Det gjenstår å se om han får rett.