Reis straks en folkeopinion!

Over 80 pst. av folket vil ikke ha hijab i sykepleieruniformen

Reis straks en folkeopinion!

Ola og Kari klarte å hindre at hijab'en ble en del av den norske politiuniformen, men nå skal den presses inn i sykehusene. Helse Sør har satt i gang en kampanje for å få muhammedanske sykepleiere i jobb. Ledelsen i helseregionen mener at ved å tillate hijab, vil man få flere islamske pleiere i arbeid. Det er imidlertid ikke tvil om hvor folket står. Fædrelandsvennen spurte sine lesere hva de mente - 3578 stemte – 83 prosent ville ha forbud mot bruk av hijab på sykehusene. Den samme holdningen vil trolig gjøre seg gjeldende over hele landet. Nok en gang må det konstateres at de som står bak «Det nye Norge» har makten – «bukten og begge endene». De presser islamiseringen på folket.

 Undertegnede hadde i går i Fædrelandsvennen et innlegg som her gjengis:

Hijab på sykehusene

På samme måte som det ble fastslått at hijab er et religiøst/politisk islamsk demonstrasjonsplagg som ikke skal brukes i politiuniformen –  burde det være en selvfølge at pasienter på sykehusene –  slipper den visuelle konfrontasjon med sykepleiere som med sin hijab symbolsk fronter Det islamske brorskap. Gjør den gudfryktige sørlandskvinnen seg skyldig i en diskriminerende ytring dersom hun ber om å bli pleiet av en sykepleier uten hijab?

Det er åpenbart at Helse Sør vil godta hijab, men ikke niqab og ikke burka –  eller?

Sykepleiere som er «gode muslimer» nekter å pleie menn. Det er nemlig forbudt for muhammedanske kvinner å komme i berøring med fremmede menns hud. Finner Helse Sør særordninger som imøtekommer også denne gruppen?

Hva med å snu sengene på avdelingene fem ganger om dagen – slik at de muslimske pasientene kan vende seg mot Mekka i bønn? Lar det seg også ordne? Sykepleiere som faster under ramadan og som dermed ikke spiser før de går på jobb og som ikke kan ta næring til seg hele dagen, og som på grunn av sult vanskelig kan utføre sitt arbeid, vil Helse Sør si at det islamske fasteritualet er greit?

Med hijab på sykehusene åpnes det for ideologiske konflikter på det mentale plan. Hijab assosieres med segregering, ekstremisme og terrorisme.

Hijab på muslimske sykepleiere, som Fædrelandsvennen støtter, er nok et skritt i retning av en langsom islamisering av vårt samfunn. Det er skuffende at man ikke kan holde fast ved: Ingen religiøst motiverte særordninger – eller prangende politiske symboler – tillates i det offentlige rom i den sekulære hverdag.

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder 

Debattredaktøren likte ikke uttrykket «muhammedanske kvinner» og endret det til «muslimske kvinner». Betyr det at avisen har lagt ned forbud mot ordene «muhammedaner» og «muhammedanisme» –skal det kun hete muslim» og «islamisme»? Spørsmålet er stilt men svaret fra debattredaktøren har uteblitt.   

Sissel Andersen, Kristiansand FrP hadde et innlegg i samme avis et innlegg der det heter bl.a.: «Når skal noen lytte til oss? Hva med alle oss som ikke ønsker symbolikken? Uniformene på sykehus er til for å vise hvilken rolle sykepleierne er i, ikke hva de tror på eller blir pålagt å bære i religiøs sammenheng.»

 

Hvordan skal vi klare å reise en folkeopinion mot bruk av hijab i sykepleieruniformen?

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder