Rettsmekling er på gang

Går det mot forlik - SIAN-lederen mot Bergensavisen?

Rettsmekling er på gang

Injurie og erstatningssaken Arne Tumyr har anlagt mot Bergensavisen er berammet til 12. februar i Kristiansand tingrett. Det er avsagt to dager til hovedforhandlingene – altså 12. og 13. februar 2013. SIAN-lederen ble over to sider i «BA» den 3. februar i år karakterisert som rasist. Avisen nektet å trekke beskyldningen tilbake. Dermed ble det tatt ut stevning med krav om oppreisning etter rettens skjønn – begrenset oppad til 300.000 kroner. Retten har under saksforberedelsene sterkt anbefalt rettsmekling, noe Tumyr sa ja til mens advokat Strømme på vegne av Bergensavisen sa nei. Dog skulle han ta en ny runde med sin klient . Det siste som har skjedd er at «BA» sier seg villig til å betale til Tumyr 20.000 mot at han trekker saken.

 

 

I stevningen skriver SIAN-lederen: «BA» har i sitt oppslag 3. februar 2012 anklaget undertegnede for å være rasist, og dette er formidlet til avisens ca. 75.000 lesere. «Det var intet, absolutt intet, verken i mitt hovedinnlegg i Bergen studentersamfunn  den 2. februar,  eller i den påfølgende debatt,  som berettiger denne rasist-beskyldningen. «BA» har ikke kunnet fremlegge bevis for det motsatte. Jeg fremstilles dermed som en lovbryter som har begått en alvorlig straffbar handling.

 Min anmodning til avisen om å trekke beskyldningen tilbake og beklage den usanne anklagen,  ble avvist. Dermed fastholder avisen at undertegnede er rasist  – og dermed ingen lovlydig person – noe som også rammer den organisasjonen jeg er leder for – Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Videre heter det i stevningen: «Rettspraksis er entydig med hensyn til at beskyldninger om rasisme er alvorlige, og vil som hovedregel være rettsstridig krenkelser av strl. § 246 og 247. Oslo tingrett avsa så sent som 31. mai 2011 en dom hvor Dagbladet dømt  til å betale saksøker, ambulansesjåfør Erik Albin Schjenken,  kr. 1.000.000 i oppreisning – samt kr. 1.044.578,-.  i saksomkostninger.

Dagbladets urettmessige beskyldninger var  at ambulansesjåføren hadde «handlet rasistisk». Retten bemerker i domsslutningen side 22: «Det er alvorlig å anklage noen for rasisme og det er ingen tvil om at slike anklager er ærekrenkende.»

«BA» engasjerte Oslo-advokaten Vidar Strømme i firmaet Schjødt AS. I tilsvaret fra advokat Strømme heter det at begrepet «rasist» er i daglig tale et mer vidtfavnende begrep enn det Tumyr synes å legge til grunn: «En naturlig språklig forståelse av uttrykket omfatter hatefulle eller diskriminerende ytringer også basert på en persons religiøse overbevisning. Begrepet er vidt og omfatter i dagligspråket en rekke forskjellige situasjoner, noe som nødvendigvis gjør uttrykket videre og mer spesifisert enn det Tumyr synes å legge til grunn.»

Avisen mener at den ikke kan dømmes for ærekrenkelse fordi pressens ytringsfrihet har lovvern. «BA» mener også at det er tale om en meningsytring eller «valmue judgment». Endelig hevder advokat Vidar Strømme at Arne Tumyr er en offentlig person som har brukt sterke ord mot muslimer – og da må han også selv finne seg i at det brukes sterke ord mot ham.

Nå har altså advokat Strømme på vegne av Bergensavisen kommet med et tilbud på 20.000 kroner som «fullt og endelig oppgjør», mot at Tumyr trekker saken.

Nettavisen har spurt SIAN-lederen: Godtar du dette tilbudet?

-Jeg ser på tilbudet om de 20.000 som en begynnende erkjennelse av at avisen har skrevet noe som den kan klandres for – det er i seg selv positivt.

Bodil redaksjonen – SIAN's nettavis