RIP demokrati

Arendalsuka innfører sharia - nekter menneskerettighetsaktivistene fra SIAN

Arendalsuka kaster ut SIAN etter meningsterrorisme fra venstreblivne aktivister.

RIP demokrati

Ny avgjørelse i sak om deltakelse under Arendalsuka

«Rådet for Arendalsuka har etter å ha mottatt sterke reaksjoner fra enkeltmennesker, organisasjoner og politiske partier foretatt en ny vurdering av Alliansens og Sians deltakelse under Arendalsuka.

Arendalsuka er en arena for alle uavhengig av religion, hudfarge og politisk ståsted. Men organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement.

Arendalsuka mener på denne bakgrunn at deltakelse fra de nevnte to organisasjonene vil forhindre andre fra å delta, og tillatelsen til Alliansen og Sian trekkes derfor tilbake.

Det var syv rådsmedlemmer til stede på møtet og det var enighet om avgjørelsen».

Beslutningen illustrerer slutten på det levende demokrati, idet særgrupper lykkes i å ekskludere meningsmotstandere fra den offentlige debatt.  

Saken følges opp overfor arrangøren.

SIAN vil være til stede i Arendal, på den ene eller andre måten.