Selv om partiet hater fedrelandets identitet i «rødt, hvitt og blått»!

Partisekretær Kjersti Stenseng hører til et parti som for noen ti-år siden ville overta samfunnsmakten med vold. Arbeiderne skulle ikke delta i 17. mai-feiring. Det oppsiktsvekkende er at Arbeiderpartiet i 1918 fikk penger fra Moskva som et ledd i at kommunistenes Komintern skulle styre land og folk. (foto: Stortinget)

Arbeiderpartiet bør få delta på Arendalsuka

Selv om partiet hater fedrelandets identitet i «rødt, hvitt og blått»!

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet har foreslått at SIAN skal utestenges fra å delta på Arendalsuka. Partisekretæren liker ikke meningene Stopp islamiseringen av Norge står for. SIAN er åpenbart av den oppfatning at Arbeiderpartiet så avgjort bør få delta under Arendalsuka, selv om vi ikke liker partiets holdninger i sentrale spørsmål. Koryfeene innen arbeiderbevegelsen har til alle tider vært fiendtlig innstilt til fedrelandet og norskdom, samtidig som partiledelsen på et tidspunkt var innstilt på å selge land og folk til det kommunistiske Komintern. Partiet tok til og med imot penger fra russerne i den hensikt. I 1918 ba Arbeiderpartiet kommunistene om 130.000 kroner, men fikk «bare» 60.000 - ca. 1,5 mill kr. i dag. Arbeiderpartiet får ikke lenger penger fra Moskva, men partiet vil bygge opp - ikke en diktatorisk stat og ikke et sosialistisk samfunn. I vår tid vil partiet bygge opp et totalitært multikulturalistisk norsk-islamsk samfunn under partileder Jonas Gahr Støres ledelse: «Det nye Norge». Men dette til tross - Arbeiderpartiet er et lovlig politisk parti som dermed må kunne få redegjort for sine anti-nasjonale holdninger også under Arendalsuka. La partiet bare få propagandere for sine hjertesaker: Avvikling av landets suverenitet og ressurser - og overlate land og folk til EU, EØS, Schengen, FN og dermed til globaliseringen.

Stenseng er så visst ikke den eneste som snur ryggen til det SIAN står for. Alle ungdomspartiene til de politiske partiene som er representert på Stortinget går sammen med en oppfordring til Arendalsuka om å snu. Initiativet kom fra KrFUs leder Martine Tønnessen. Hun sier at ungdomspartiene står sammen om å kreve at Arendalsuka snur.
- Alliansen og Sian omtaler mennesker på en måte som er langt over streken og står for holdninger som er uforenlige med å delta på det som beskrives som demokratiets dansegulv. Vi skal tillate mye i ytringsfrihetens navn, men ikke alt, sier hun til Dagbladet.
- Sian og Alliansen er begge organisasjoner som fremmer et rasistisk verdensbilde med islamofobiske holdninger. Hva de har å gjøre på Arendalsuka, kan jeg ikke fatte og begripe. Deres tilstedeværelse utvider ikke rommet, men gjør det mindre, sier Tønnessen.

Sannheten er at de etablerte politiske partier og frivillige organisasjoner, skyr SIAN som pesten - ikke på grunn av SIANs holdninger - men fordi de vet at de vil komme dårlig ut dersom de går inn i en islam-debatt med SIANs folk. De blir simpelt hen i beit for saklige argumenter.

Ja, SIAN liker «Norge i rødt hvitt og blått». Det gjør ikke Arbeiderpartiet. Så sent som 17. mai 1930 lød parolen: «Ikke delta i borgerskapets 17. mai-feiring. Boikott de borgerlige arrangementene.»
Kanskje partisekretær Stenseng kan komme til Arendalsuka og på vegne av Arbeiderpartiet si unnskyld til det norske folk? Det er et faktum at Arbeiderpartiet gikk inn for å ta samfunnsmakten med vold. Er det noen som har hørt en beklagelse fra ledelsen?
Arne Tumyr