«SIAN bekjemper ikke muslimer som mennesker»

Er Arbeiderpartiets «Alle skal med» blitt til «Allah skal med»?

«SIAN bekjemper ikke muslimer som mennesker»

Av Bodil - SIAN's nettavis - redaksjonen

Etter SIAN's demonstrasjonen i Kristiansand 13. oktober, har det vært en dskusjon i avisen Fædrelandsvennen der også Kristiansand Arbeiderparti er kommet på banen. I et innlegg av Erik Dåstøl i Kristiansand Arbeiderparti 17/10 går det fram at SIAN representerer et «angrep på det norske samfunn». Leder i SIAN, Arne Tumyr, har fått plass til et motinnlegg i forhold til Fædrelandsvennens lederartikkel 16. oktober. Hallvard Kvæven fra Sirdal har også et innlegg der det heter: «Parolen frå Arbeidarpartiet «Alle skal med» tyder vel nå: «Allah skal med»? De er tydelig at landet treng ein ny Gunnar Sønsteby. Kanskje landet har funne han i Arne Tumyr? Kanskje SIAN-gjengen er den nye Oslo-gjengen?»

«Et angrep på muslimer er et angrep på Arbeiderpartiet»

Faksimile av innlegget til Hallvard Kvæven

Innlegget som Fædrelandsvennen tok inn 19/10, skrevet av SIAN-lederen, har denne ørdlyd: 

 

Urett mot SIAN

I lederartikkelen 16. oktober skriver Fædrelandsvennen: «Vi har svært lite til overs for innholdet i de synspunkter Tumyr forfekter. De er preget av grove overforenklinger og urettferdige generaliseringer av troende muslimer.»

Avisen kan ikke vise til muntlige eller skriftlige utsagn fra vår side som bekrefter avisens fremstilling. SIAN kan nemlig føre sannhetsbevis for at det islamske barbari er en realitet.

Koranen pålegger «troende muslimer» å føre krig mot ikke-muslimer inntil alle mennesker på denne jord har underkastet seg Allah. Over 60 prosent av Koranens innhold handler om vold og drap til Allahs ære. Islam underkuer muslimenes liv fra vugge til grav. Denne totalitære politisk-religiøse ideologien har lagt seg som et ondskapens slør over hele den islamske verden – alt mens muslimene trues til taushet. Fædrelandsvennen vil nok ikke finne et eneste intervjuobjekt blant «gode muslimer» – som tar avstand fra de mange menneskerettighetskrenkend påbud i Koranen.

Fullstendig feilaktig hevder avisens redaktør at SIAN bruker «enhver kritikkverdig handling utført av en muslim som bevis for at alle som tilhører denne religionen forfekter de samme holdningene.»

SIAN bekjemper ikke muslimene som mennesker, men islam og de som fremmer tyranniet.

Det er ikke slik Fædrelandsvennen gir inntrykk av – at det er en ekstrem islamist i ny og ne som begår en kritikkverdig handling. Siden 11. september 2001 er utført ca. 17.000 islamske terroraksjoner verden over med ca. 60.000 døde. Koranen, «profeten» Muhammed og sharialovgivningen terroriserer hver dag mennesker.

Det er uforståelig at ikke Fædrelandsvennen vil være med SIAN i kampen for å motvirke bl. a. steining av kvinner, dødsstraff for blasfemi og tortur med døden til følge for frafall fra islam. Avisen er taus om islams massive krenkelser av menneskerettighetene.

 Fædrelandsvennens redaktør begår en stor urett mot SIAN når avisen tillegger oss denne holdningen: «Respekten for det enkelte mennesket og dets rettigheter er fraværende.»

Vi har så stor respekt for enkeltmenneskets ukrenkelighet at vi søker å frigjøre individet fra det islamske slaveri, mens Fædrelandsvennen er en pådriver for at det skal være fritt fram for dette despotiet også i Norge.

Redaktøren bør ta innover seg  det «Vårt Land» skrev den 12. april 2007: «Det er utvilsomt riktig at  medier og andre toneangivende kretser har vært alt for godtroende i forhold til sider ved islam.»

 Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)

Arne Tumyr

Leder