SIAN markering mot rasisme på Kongsvinger

Alvorlig slag mot demokratiet idet Politiet motarbeidet forsamlingsfriheten

SIAN markering mot rasisme på Kongsvinger

SIAN mobiliserte hele Kongsvinger til antirasistiske markeringer 8.9.2018. Vår faktabaserte informasjonsformidling gjør vondt for alle dem som har investert karriere og troverdighet i det kulturmarxistiske destruksjonsprosjektet av Vesten. Det står i økende grad klart for Folket at de destruktive kreftene må fjernes. Politikerne må velges bort og stilles til ansvar. De Uintegrerbare må deporteres.

SIAN sitt bidrag i så måte er folkeopplysning. For byens informasjonsfobikere har godfjotter trådt støttende til, slik at de kan fortsette å klamre seg til sine bristende illusjoner ennå en stakket stund. Talsmenn for de som har anstendighet og ryggrad ga følgende appeller:

[Stig Andersen] , [Paul Bridge], [Max Hermansen], [Lars Thorsen], [Max II], [Anna BråtenStig II]. 

Kongsvinger er vennskapsby med Ebel es-Saqi i Libanon. Libanon er et godt eksempel på land som er blitt ødelagt som følge av islamsk invasjon. I Ebel es-Saki gikk folk ut om morgenen, skjøt på hverandre, gikk hjem og bodde vegg i vegg som ingenting hadde skjedd. I islam er krig en livsstil. Slik blir Kongsvinger også, når den er ferdig islamisert. Ulempen er at ikkemuslimer ikke får lov å eie våpen. Hvis du syns tilstanden høres ut litt som Sverige, så skyldes det at Libanon og Sverige har en ting felles : Islamproblemet. Begge land er en trygg havn for muslimterroristene i Hezbollah, IS og Det Onde Muslimske Brorskapet. Med slike venner trenger man ikke fiender.

Rådhusplassen på Kongsvinger kalles for Den Røde Plass. Det er skammelig.  Alle som har vært under kommunismens jernhæl vet at det er noe dritt. Alle som har vært under islamsk okkupasjon, vet at det også er noe dritt. Se på Ungarn, som får så mye kjeft fra globalister og andre menneskefiendtlige krefter her i Vesten. Ungarn var okkupert av muslimer i 150 år. Etter invasjonen på 1500-tallet tok muslimene hundretusenvis ungarske slaver. 3 millioner slaver tok muslimene i Øst Europa. Ekte islam smaker ikke berikelse og kebab. Ekte islam smaker blod og gørr. Ungarn liker ikke smaken av islam. Ungarn vet at «moderat islam» er en løgn. Det er ikke noe som heter moderat voldtekt, moderat plyndring, moderat slaveri eller moderat halshogging. Senere var Ungarn okkupert av kommunister. De likte ikke det heller. Vi bør ta lærdom av historien. Islam er lik, uansett tid og sted. Vi kan ikke vedta oss fri fra virkeligheten og konsekvensene av egne uansvarlige valg. Ei heller fra svenskenes uansvarlige valg, når de nå er i fderd med å velge mer av det samme, som har ført landet langt i retning av et islamsk tilbakestående U-land.

Vi må bygge en mur langs svenskegrensa for å beskytte oss fra å bli behandlet slik gode muslimer alltid har behandlet ikkemuslimer. For sammenbruddet i  Sverige er et faktum. Spenningsmomentet er når. Det kan skje før jul, eller det kan ta ti år. Men det vil skje. Da fortjener norske islamiseringstilhengere all den muslimvolden som uunngåelig vil bli dem til del.  Jeg ser det ikke som min jobb å redde slike mennesker fra sin egen ignoranse og undergang. Jeg skal redde normale folk. De som velger å gå riktig vei, når de får høre sannheten. 

Sannheten er uønsket hos dem som har investert karriere og ære i å delta på feil side i islams krig mot menneskeheten. Blant disse er redaksjonen i Glåmdalen som har dokumentert at de ikke ønsker å bidra til folkeopplysning om islamproblemet.

Det skal ikke underslås at vi i Kongsvinger observerte noe av den samme feige frykten hos borgerne som vi tidligere har observert feks i Brumunddal. Redselen for å bli assosiert med folkeopplyserne. I Kongsvinger satt flere i bilene rundt rådhusplassen og hørte på, uten at man ønsket å vise seg fram. Slikt er unorsk adferd. Heldigvis var det også gode nordmenn og hørte på oss.

På feil side av elva hadde godfjotter organisert kulturinnslag for å lure befolkningen vekk fra folkeopplysningen. Ildsjelen for motarrangementet på Kongsvinger var Johny Gullaker Johnson. Han jobber i import&asylindustrien og adferden hans tilsier at han setter eget ønske om å beholde jobben høyere enn landets ve og vel. At initiativet hans til islamiseringens fremme er til skade for kommende slekter, ser ikke ut til å affisere Johny. Han sier til Glåmdalen at motivasjonen hans også er å hindre lokale bråkmakere og rasister, i å lage trøbbel for folkeopplyserne fra SIAN. Johny vil nok være venn med alle, han. Men du kan ikke stå i spagat mellom sivilisasjon og ondskap.  Ved å reagere på tillyst informasjonsvirksomhet med å arrangere distraksjonsprosjekt, har mannen definert seg selv på en tydelig måte. Ikke vær som Johny!

Johny hadde invitert Gatas Parlament til å rape for byens sauer og radd. Og maten var gratis.

Godfjottarrangementet i Kongsvinger bringer tankene hen til når de romerske herskerne bød folket på brød og sirkus for å stagge folkets misnøye med tingenes tilstand. Hvor lenge vil Kongsvingers befolkning nøye seg med gratis mat og spetakkelmusikk servert av destruktive elementer med suspekte motiver? De destruktive kreftene i Europa kommer til å møte veggen, slik de romerske herskerne gjorde det. Det vestromerske riket kollapset fordi det importerte barbarer. Det østromerske riket gjorde osmanerne kål på. Det er en guffen  tanke, sett hen til hva som foregår i dagens Europa. Dessverre er det heller ikke bare barbarer/muslimer som er vårt problem. Norske folkeforrædere gjør jobben for fienden. Cicero sa det slik:

«En nasjon kan overleve sine tåper men den kan ikke overleve den indre fienden. Fienden ved porten er mindre formidabel, for han er kjent og bærer sitt banner åpent. Men forræderen beveger seg fritt i folkemengden (…) han fremstår ikke som en forræder. Han bederver nasjonens sjel, underminerer byens pilarer og infiserer politikken slik at den ikke lenger kan stå i mot. En morder er mindre fryktinngytende. Forræderen er selve pesten». 

I dagens Europa er tåpene og forræderne gått i kompaniskap med invasjonsstyrkene for å ødelegge vår sivilisasjon. SIAN bekjemper disse fiendene med fakta og folkeopplysning. Så får vi håpe det er tilstrekkelig. Nå må Folket velge side.

Dagens mest alvorlige hendelse var det politiet som sto bak. En helt uhørt adferd  som Glåmdalen omtaler, er at politiet aktivt motarbeidet dem som ønsket å høre på SIAN sine taler. Når politiet opptrer som politiske kommisærer og oppfordrer folk til å ikke besøke en politisk markering, da vet man at samfunnet står i en dyp krise. Politiets oppgave er å være lakeier for Makta. Når Makta består av onde globalister, er det dessverre ikke unaturlig at politiet opptrer slik som Glåmdalen dokumenterer. Da vet man at Folket må ta grep, og at politiet ikke lenger er Folkets venn. Personlig har jeg jo visst dette lenge etter årelang forfølgelse, trakassering og overvåking, men at det dokumenteres folkefiendtlig adferd fra politiet også i Kongsvinger var en overraskelse.

Dessverre observerte vi småunger blant publikum, så hjernevaskede at de holdt seg for ørene når de gikk over rådhusplassen. Det er enkelt å hjernevaske de unge. Det er jo en av årsakene til at islam fremdeles eksisterer. Kulturmarxistene og de gode muslimene er begge avhengige av å ødelegge sarte barnesinn, for å sikre oppslutning om sine respektive onde tankesett. I begge tilfeller hjernevaskes ungen til å forkaste kritisk tanke og vestlige frihetsverdier.

Andre Servier forklarer fenomenet i boken «Islam and the Psychology of the Musulman», men fenomenet har samme effekt uansett om ungen er muslim eller ei;  «Den bedøvende innflytelse av islam er godt illustrert av måten muslimen oppfører seg på i ulike stadier av livet hans. I sin tidlige barndom, når religion ennå ikke har infisert hjernen hans, viser han en livlig intelligens og et bemerkelsesverdig åpent sinn, tilgjengelig for ideer av alle slag; men, etterhvert som han vokser opp og utsettes for familiens og samfunnets påvirkning, tar islam tak i ham og omslutter ham, hjernen hans stopper tilsynelatende å fungere, hans dømmekraft svinner hen, hans intelligens paralyseres og blir uhelbredelig degenerert.»

Dette fenomenet, som forderver muslimenes og kulturmarxistens sinn, er godt i gang med å fortære norske samfunn, fordi få av oss har ryggrad til å stå offentlig frem og kreve at vi bevarer det vi er betrodd å forvalte.

Du vet du har et poeng eller to, når motkreftene utviser en desperasjon lik den vi har sett på Kongsvinger og Gjøvik i år. Når de bruker titusener av kroner for å lokke folk vekk fra folkeopplysning, kunne en i det minste forvente at motarrangøren bød på relevant og faktabasert motargumentasjon. Men som vanlig, er politikere, radd og individer tilknyttet asyl&import industrien mest opptatt av følelser, ubegrunnet håp og egne egoistiske fedrelandsfiendtlige målsetninger. Det siste disse menneskene ønsker velkommen inn i debatten er fakta og kunnskapsformidling. De hater fakta og kunnskapsformidling. Andre forklaringer finnes ikke på det voldsomme motengasjement. SIAN er trolig Norges største kulturberiker. Vi burde vært nominert til en kulturpris, så mye lokal kulturell aktivitet vi initierer blot ved en epost til kommunal grunneier.

Raddens tema for dagen var «Kongsvinger = rasismefri sone!». SIAN selv er jo noe mer ambisiøse, så vi markerte; «Norge = rasismefri sone!». Kongsvinger er erklært som rasismefri sone av lokalpolitikerne. Det fremstår som smør på flesk, siden straffeloven allerede har lagt opp til at hele Norge skal være rasismefri sone. I anledning rasismespørsmålet, er det grunn til å minne om at islam er en politisk kraft som inneholder elementer av apartheid, fascisme (med alle dens menneskefiendtlige aspekter), kvinnehat og ikke minst rasisme. Den mest effektive form for antirasisme i Vesten er deportering av De Uintegrerbare.

På tidlig 80-tall var det 56 000 muslimer i Tyskland. Hovedsaklig tyrkere, en gruppe der 80 %  lever på trygd.  Hvis du synes det er ille, er sysselsettingsgraden enda verre for nåtidens velferdsturister. I dag er det over 7 millioner Uintegrerbare der. Og landet har for lengst begynt å få kjennetegnene på en muhammedansk krigssone. Innenriksministeren erklærte denne uken at migrasjonen var årsaken til Tysklands problemer. Det har faktisk tyskerne visst siden 80-tallet, uten at de har foretatt seg noe med islamproblemet.

I Sverige har imamene allerede fordelt krigsbyttet seg i mellom. Hva gjør du den dagen en muslim kommer og banker på døra, og forkynner at nå har imamen tildelt ham deg, din familie og din eiendom som krigsbytte? Det ligger i godfjottens natur å underkaste seg og la barbarene voldta sine familiemedlemmer. SIAN ønsker å forebygge at så skjer, ved å informere om islamproblemet.

SIAN vil unngå at Norge blir som Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgia, UK osv.  Destruktive individer i politikk, medier samt asyl&importindustrien kjemper derfor innbitt mot SIAN sin informasjonsvirksomhet. Det tjener dem ikke til ære. Arrangøren av motarrangementet uttrykte håp om at vi ikke kommer tilbake til Kongsvinger. Det kan vi ikke love. Informasjonsbehovet er åpenbart ikke mindre der, enn i resten av Norge.