Stortinget, domstoler og politiet er på farlig kolli- sjonskurs med folket vårt

«Hatefulle ytringer» er lovlige og etisk forsvarlig:

Stortinget, domstoler og politiet er på farlig kolli- sjonskurs med folket vårt

Ekspert på ytringsfrihet, advokat Anine Kierulf, sa det i klartekst i Dagsnytt 18: «Det er lov å hate.» Man kan føye til: Det er lovlig og etisk forsvarlig, eller det burde være det, å fremme «hatefulle ytringer» mot samfunnsordninger og maktmennesker som fremmer det onde og som tramper menneskerettighetene under fot. Den som ikke er i stand til å hate f. eks. tortur- og drapsmaskinen IS, som er et ektefødt barn av islam, er medmenneskelig avstumpet og har ingen forståelse for hva empati, frihet og rettferdighet innebærer.

Når det å hate nazismen er akseptabelt, må det også være legitimt å hate islamismen – etter som den ideologien og politikken er verre enn nazismen! Av dette følger - eller burde følge - at «hatefulle ytringer» mot islamismens barbari er lovlige og etisk forsvarlig.
Tyskerne ble under ragnarokket (1939 -1945) hatet, ikke fordi de var tyskere, men fordi de som nazister frontet diktatur, krig og terror. Etter krigen ble de av-nazifisert og dermed frigjort fra det nasjonalsosialistiske fangenskapet.
På samme måte vil muslimer oppleve hat - fordi de fremmer en ideologi, en politikk og et menneskesyn som krenker menneskerettighetene, demokratiet, rettsstatens prinsipper og humanisme. De er villige til å gi sitt liv i kampen for Allah, med eller uten bombebelter eller sprengstoff i ryggsekken. Vi hater ikke muslimer som mennesker, men konsekvensene av holdningene som er forankret i Koranen.
Det er når muslimene blir av-islamisert og følger tankegangen og atferden til f. eks. frigjøringsgruppen «Ex-muslims of Norway» vi kan ønske dem velkommen i vår samfunnsordning. Men slik fungerer det ikke, dessverre. Stortinget, domstolene og politiet verner despoten «Profeten» og hans tilhengere – og fremmer islam på alle samfunnslivets områder. I stedet jakter politiet på de «islamfiendtlige» - de skal straffes med inntil tre års fengsel. Våre myndigheter fremmer barbariets ideologi i vårt eget land – politikerne er på kollisjonskurs med sitt eget folk.

Arne Tumyr
nestleder i SIAN, Agder avd.